Изкуствен Интелект

Gartner: До 5 години хората ще работят наравно с роботите

Мария Динкова

Gartner предвижда поне двама от 10-те топ глобални търговци на дребно да създадат до 2025 отдели за роботизирани ресурси, които да управляват машините служители, пише IT Brief.

Проучването на Gartner показва, че 77% от търговците на дребно планират да внедрят изкуствен интелект до 2021, като най-често се предвижда използване на роботи за вдигане, преместване и подреждане на стоки в складовете. Всъщност това ще са смарт роботи, които работят независимо и заедно с хората.

В бъдеще доставчиците на дребно също така ще създадат отдели в своите организации за придобиването, поддържането, обучението, извеждането от експлоатация и правилното разпределение на роботизираните ресурси.

В допълнение тези звена ще отговарят за гарантирането на ефективното сътрудничество между хората и роботите.

"В индустрията на търговията на дребно продължава да се наблюдават безпрецедентни промени, а клиентското изживяване ще бъде новата валута", коментира Келси Мариан, старши директор изследвания в Gartner.

"Внедряването на нови дигитални технологии и непрекъснато променящите се очаквания на клиентите продължава да предизвиква традиционните доставчици на дребно, принуждавайки ги да изследват нови хибридни оперативни модели, включително AI, автоматизация и роботика", обяснява експертът.

Много служители в индустрията искат да използват конкретно изкуствен интелект като асистент по поръчка или за прогнози, което означава, че роботите ще трябва да работят до хората.

В крайна сметка това ще доведе до създаването на смесени екипи, в които и двете страни ще трябва да се научат как ефективно да си сътрудничат.

Добър пример е автономният роботизиран кухненски асистент, който научава специфичните рецепти на своя оператор и ги подготвя по негово желание. Роботът може да работи в хармония с оператора, който на свой ред трябва да се адаптира към променящите се клиентски вкусове.

В бъдеще избирането на правилния кандидат - човек или машина - за дадена позиция ще е особено важно за успеха. В бъдеще отделите за човешки ресурси и за информационни технологии, както и мениджърите по наемането за основните дейности на бизнеса ще трябва да обединят своите усилия, за да идентифицират уменията, необходими за ефективната работа на двойката.

"CIO в търговията на дребно трябва да осигурят продължаваща поддръжка и да следят работата за ефективност. Ако не го правят екипът може да не бъде продуктивен и това ще доведе до лошо потребителско изживяване", отбелязва Мариан.

Въвеждането на изкуствен интелект и роботика вероятно ще доведе до страхове и притеснения сред служителите, особено тези с почасово работно време.

В тази връзка ще бъде особено важно ИТ мениджърите, HR ръководителите и бизнес лидерите да адресират притесненията на служителите и да променят техните нагласи по отношението на създаване на звена за роботизирани ресурси.

X