Изкуствен Интелект

Как трябва да се промени науката за изкуствения интелект?

Мария Динкова

След като започнаха масовите протести срещу расовото неравенство, IBM обяви, че се отказва от своите програми за лицево разпознаване. Amazon от своя страна преустанови за една година предлагането на своя софтуер Rekognition на полицията "за да въведе по-строги правила, които да определят етичното използване на технологията за лицево разпознаване", пише TechCruch.

Но е необходимо нещо повече от регулаторна промяна, категорични са експертите. Според тях цялата обалст на изкуствения интелект трябва да се развие и да излезе извън лабораториите по компютърни науки.

Специалистите отбелязват, че може да се разработи изкуствен интелект, който да функционира по един недискриминиращ начин. За да се постигне това обаче AI не може да бъде просто част от компютърните науки и компютърното инженерство, както е в момента. Трябва да създадем академична дисциплина за изкуствения интелект, която да взима под внимание сложността на човешкото поведение. Освен това според експертите проблемите с технологията не се появяват в лабораториите, те възникват, когато учените я прилагат в реалния свят на хората. Обучаването на данни в компютърните науки често се случва без контекст и сложността на света, в който живеем. Този недостатък всъщност създава и подсилва дискриминиращите подходи.

Захранени от AI алгоритми всъщност могат да взимат неправилни решения, ощетяващи цветнокожите и жените. През 2014 например Amazon установи, че AI алгоритъмът, който компанията е разработила за автоматизиране на намирането на таланти, се е научил на предубедено отношение срещу кандидати от нежния пол. Също така учени от Масачузетския технологичен институт съобщиха през януари, че софтуерът за лицево разпознаване е по-малко точен при идентифицирането на хора с по-тъмна пигментация. Освен това в изследване миналата година, проведено от американския Национален институт за стандарти и технологии, са открили доказателство за расови предубеждения при около 200 алгоритъма за лицево разпознаване.

Въпреки множеството примери за грешките, които изкуствения интелект допуска, навлизането на технологията продължава с бързи темпове. Именно и затова решенията на IBM и Amazon бяха посрещнати толкова позитивно. Глобалното използване на изкуствен интелект се е увеличило с 270% от 2015 до 2019, като се очаква пазарът да генерира приходи от 118,6 млрд. долара до 2025. Според Gallup около 90% от американските вече използват AI продукти в своето ежедневие и то често, без дори да го осъзнават.

Именно и затова сега е моментът да се обърне внимание на факта, че макар създаването на изкуствен интелект да представлява технологично предизвикателство, то използването му изисква намесата на несофтуерни дисциплини като социологията, правото и политическите науки. Но въпреки широкото използване на AI, технологията се изучава все още предимно в сферата на компютърните науки и компютърното инженерство. Изкуственият интелект обаче трябва все повече да навлиза в хуманитарните и бизнес програмите. Например защо да не се въведе курс по AI в катедрите по политически науки, предлагат експертите.

Без прилагането на по-широк подход към изкуствения интелект, то е почти сигурно, че ще засилят дискриминиращите практики, които съществуват днес. Именно и затова специалистите настояват за създаването на отделна наука на изкуствения интелект, чиято основна цел да бъде да се разбере развитието на невронните мрежи, както и социалния контекст, при които се внедрява и използва технологията.

За да може населението да се чувства комфортно при масовото използване на изкуствения интелект, то цялата дисциплина трябва да премине отвъд лабораториите по компютърни науки. Тези, които работят в сфери като психологията, социологията, антропологията и невронуките, също трябва да бъдат включени в процеса. Този тип експерти ще помогнат да се разберат моделите на човешкото поведение, какро и предубежденията в процесите на генериране на данни.

Отговорното управление на процесите за машинно обучение вече не е само желателно, а необходимо за прогреса. Социалните и хуманитарните науки могат да дадат отговора как да се избегнат случаите на дискриминация от страна на машините на бъдещето и за тази цел трябва да се създаде една нова отделна наука за изкуствения интелект, обхващаща всички тези дисциплини.

X