Изкуствен Интелект

Кои са трудностите при мащабирането на изкуствен интелект

Александър Главчев

Организации от различни страни изпитват значителни трудности при внедряването на решения, базирани на технологии с изкуствен интелект (ИИ), сочи проучване на Capgemini. Едва 13 на сто от компаниите са успешно използват такива решения едновременно в няколко свои отдела.

В анкетата са всели участие представители на 950 организации с годишен оборот не по-малко от 1 млрд. долара. Почти три четвърти са стартирали такива проекти преди 2019 г., но така и не са разгърнали дори едно приложение.

За онези обаче, които тепърва ще стартират инициативи в областта на ИИ, перспективите изглеждат нелоши. От публикуването на предходния подобен доклад на Capgemini през 2017 г., дялът на компаниите, излезли извън рамките на експериментални проекти и проверки на концепции е нараснал от 36 до 53 на сто.

Около 13% от анкетираните са постигнали мащабиране, разгръщайки приложения с ИИ в няколко свои подразделения. 78% от тях съобщават, че реализацията на инициативи в тази област продължава със същите темпове от преди началото на пандемията от коронавирус. Една пета пък са успели да ускорят темповете по разгвъщане на такива технологии.

Въпреки прогреса, постигнат по време на преминаването от експерименти към разгръщане на реални системи, мащабирането в рамките на целите предприятия като цяло обикновено е трудно. Най-напред в тази насока са организации, работещи в сфери като фармацевтиката. Около 27% обхванатите представители на този сектор са реализирали успешно изпробваните сценарии, използващи ИИ, в своята ежедневна дейност.

Редно е да се отбележи обаче, че фармацевтичните компании отделят за изследвания и разработки 17% от печалбите си. Затова областите по създаване на лекарства, провеждане на клинични изследвания и диагностиката инвестициите им в ИИ са по-скоро закономерни.

Следващият сектор, където върви мащабиране на такива технологии е търговията на дребно - 21% от компаниите докладват за успешни проекти.

На фона на всичко това анализаторите посочват, че девет от десет организации, съсредоточили се върху реализиране на сценарии с висока сложност, отказвайки се от по-простите такива.

X