Изкуствен Интелект

Накъде отива изкуственият интелект през 2020?

Иван Гайдаров

Тази година ще видим от развитие на deepfake технологията до създаване на напреднали инструменти за киберзащита и зловреден софтуер

При стойност 21,46 млрд. долара през 2018 г. пазарът на изкуствен интелект се очаква да достигне до над 190 млрд. през 2025 г. при среден годишен ръст от 36.62%, сочи анализ на Marketsandmarkets, базиран на данни от редица високопрофилни организации като European Association for AI, Canadian AI Assotiation, IEEE и Data Science Assotiation. Тенденцията, която тези числа разкриват, ясно показва бързите темпове на развитие на това технологично направление, покриващо все по-голяма част от индустриите с възможностите си за оптимизация на процеси, продукти и услуги.

Според анализа на Marketsandmarkets AI подкатегорията, която се развива най-добре към момента, е компютърното зрение, следвана от обработката на естествен език и машинното обучение. "Способността на машинното обучение да събира и обработва големи данни, както и приложението му в превода на реч в реално време, в автономните роботи и в лицевото разпознаване стимулират неговото развитие. Нарастващото възприемане на компютърното зрение в автономни или полуавтономни приложения в различни отрасли на индустрии като производство и автомобилостроене пък способства за растежа на тази технология на AI пазара", обясняват анализаторите.

Но кои други тенденции ще съпътстват еволюцията на изкуствения интелект през 2020 г.? Аналитичната платформа CBInsights събира на едно място най-основните от тях.

Deepfake
Терминът deepfake обрисува суперреалистични изображения и видеоклипове, генерирани чрез AI технология, която вече придоби негативна окраска, след като беше използвана за направата на фалшиви политически клипове. Тя обаче може да бъде използвана и в съвсем друга светлина, особено когато става дума за медийни и маркетингови кампании. "В края на декември 2019 г. Snapchat придоби AI Factory, украинска стартъп компания, разработваща продукти за компютърно зрение, за 166 млн. долара. Преди това социалната платформа е работила с AI Factory за поддръжка на своята функция Cameos, която позволява на потребителите да вмъкват селфита в GIF файлове за създаване на анимирани deepfake клипове. TikTok, собственост на Bytedance, също работи върху подобна функция, a Samsung обяви, че ще използва невронни мрежи за създаване на реалистични "говорещи глави", дават пример от платформата.

Друга сфера, в която тази технология намира легално приложение, е кинематографията, тъй като дава възможност за "дигитално възкресяване" на класически филми от 50-те и 60-те години.

"Deepfake технологията може да се използва за подобряване на потребителския опит и да даде тласък на електронната търговия и виртуалните инициативи като цяло. Използването й в
телевизионната и филмовата индустрия ще помогне за създаването на продължения на съществуващи продукции и културни адаптации на съдържание", смятат анализаторите.

Хакери от следващо поколение
Изкуственият интелект, както всяка технология, има и своята тъмна страна. С възможностите, които дава, той се превръща в основа за появата на ново поколение инструменти за кибератаки, като според CBInsights направленията за развитие в това отношение са две - заблуждаващи AI системи и използване на AI за организиране на сложни кампании. "Тъй като стартъп компаниите, които разработват AI решения за защита, стават все по-популярни и привличат все повече инвестиции, това ще доведе до появата на ново поколение хакери и злонамерен софтуер, също базиран на изкуствен интелект. Хакерите също така могат да влияят на изкуствения интелект чрез "отравяне с данни" - процес, при който данните за обучение на AI алгоритмите са компрометирани, а от тях зависи как AI в крайна сметка класифицира злонамерено и нормално поведение в мрежа", обясняват от аналитичната платформа.

Като основни причини за налагането на тази тенденция се открояват лесният достъп до AI инструментите и присъщите за технологията пристрастия. Още повече че проучването на анализаторите разкрива, че тежката индустрия изостава значително в разбиранията си за необходимите нива на киберсигурност, особено ако нападателите са въоръжени с инструменти с изкуствен интелект. Разработката на индустриално ориентирани зловредни софтуери като Stuxnet, BlackEnergy, Havex, Troton и Industroyer ще се засили.

AutoML инструменти
AutoML е набор от AI инструменти за автоматизиране на проектирането и обучението на невронни мрежи, който демократизира технологията и намалява изискванията към инвестиции и експертен опит за компаниите. "Търсенето на правилната архитектура за невронната мрежа от хилядите възможни е процес, който отнема време. При проектирането на AI за по-сложни задачи като автономно шофиране, където и скоростта, и точността са от критично значение, нещата стават още по-сложни. Neural architecture search (NAS) е набор от AI подходи към автоматизацията на процеса по намиране на най-добрия дизайн за дадена задача. Google официално въведе термина AutoML, описващ този процес, през 2017 г.", припомнят от CBInsights.

Пример за развитието на тази тенденция е съвместният проект на Waymo и Google за автоматизиране на процеса на намиране на най-добрата архитектура на невронната мрежа, която дава възможност на автономните превозни средства да идентифицират дървета, пешеходци и
други автомобили от лидарни данни (откриване и променяне на светлинните потоци).

"Недостигът на кадри продължава да се откроява като основен проблем в сферата на изкуствения интелект, а AutoML инструментите ще улеснят достъпа до технологии за предприятията с недостатъчна експертиза. AutoML може да създаде по-добри решения и да намали разходите за изчисления, свързани с подхода "проба-грешка", акцентират от аналитичната платформа.

AI поправя щетите от собствения си въглероден отпечатък
Обучението на изкуствен интелект изисква използването на голямо количество енергия, което увеличава въглеродния отпечатък на индустрията. В същото време обаче технологията може да бъде използвана за създаване на устойчиви решения, които да подпомогнат борбата с климатичните промени. "Ролята на AI за спестяване на енергия ще бъде основна тема през 2020 г., особено за технологичните гиганти, нефтените и газовите компании, които искат да намалят разходите, да подобрят ефективността си и да отговорят на глобалното потребление на енергия. По оста AI - енергетика се очертават две различни тенденции - енергоефективни AI устройства и AI инструменти за широкомащабно управление на енергията", смятат от CBInsights, като добавят, че енергийната ефективност ще заеме централно място, тъй като AI вече достига до повече крайни устройства.

"Хардуерните компании ще се съсредоточат върху създаването на устройства за машинно обучение с ултраниска мощност. Повечето облачни центрове за данни ще преминат към използване на устойчива енергия, използвайки AI за управление на възобновяемата енергия и за рационализиране на операциите. AI също така може да автоматизира управлението на мрежите и устойчиво да управлява разхода на енергия", категорични са анализаторите.

X