Изкуствен Интелект

Само една от пет компании използва възможностите на AI

Мария Динкова

Повече компании признават, че изкуственият интелект ще задвижи бъдещото развитие на бизнеса. Въпреки това според ново изследване на Wipro много малко от тях се възползват от възможностите на технологията, пише ITProPortal.

Според доклада използването на изкуствен интелект, анализи, машинно обучение, дълбочинно обучение и автоматизация създава така нареченото "интелигентно предприятие". Макар 80% от организациите да оценяват важността на този тип технологии, по-малко от 17% биха определили своите структури като "интелигентни".

AI технологиите помагат на бизнеса да разрешава проблеми и да прокарва иновации. Те се приемат за критични за подобряването на оперативната ефективността, за намаляването на времето, прекарано в изпълняване на рутинни задачи, както и за подобряването на потребителското изживяване и това на служители.

За да станат "интелигентни" компаниите трябва на първо място да събират данни и след това да ги комбинират с други технологии, за да се създаде и след това да се използват знанията. Организациите, които бързо приложат тези инструменти и процеси ще получат "незабавно конкурентно предимство" спрямо останалите компании.

"Организациите сега се нуждаят от нови способности за справяне с настоящите предизвикателства. Способността да се взимат продуктивни решения зависи от това дали организациите могат да генерират точни, бързи и приложими знания. Успешните организации са тези, които бързо се адаптират към новия технологичен пейзаж, за да се трансформират в интелигентни предприятия", споделят експертите от Wipro.

Въпреки предимствата, които технологията може да осигури, пътят до нейното внедряване и прилагане не е толкова лесен, колкото звучи. Повечето организации твърдят, че бариерите пред данните - повечето от които са свързани със сигурността, качеството и безпроблемната интеграция - не им позволяват на напреднат със своите AI проекти.

В крайна сметка към момента само 17% от запитаните могат да използват изкуствен интелект в цялата си организационна структура.

X