Изкуствен Интелект

Как ще променят работните процеси до 2035 г.

Александър Главчев

Съвременните технологии и гъвкавите работни модели ще принудят бизнеса да преосмисли стратегиите си за таланти. Нови подходи ще помогнат на персонала да използва по-добре ИТ ресурсите и да се адаптира по-бързо към променящата се среда. Изкуственият интелект ще ви позволи повече креативност при решаването на проблеми, по-бързо взимане на решения и удвояване на производителността.

Как ще се промени начинът на работа в бъдеще? Трудно е да се отговори на този въпрос в свят, в който е невъзможно да се предскаже какво ще се случи утре. Но бизнесите, които се надяват да станат по-силни след пандемията, трябва да планират бъдещето си днес. Citrix заедно с Oxford Analytica и Coleman Parkes в продължение на една година са изучавали съществуващите модели на работа, за да разберат как ще се промени светът на труда и как технологиите ще подобрят ефективността на работната сила. Основният извод от изследването е, че гъвкавите модели и интелигентните решения ще опростят работните потоци и ще премахнат много от разсейващите фактори. В резултат служителите ще могат да реализират скрития си потенциал и да отделят повече време за смислени задачи и нови идеи. Иновациите ще увеличат производителността и ще стимулират растежа на бизнеса.

Роботите няма да заменят хората. Но с тяхна помощ ще станем по-умни и по-ефективни. 77% от анкетираните вярват, че след 15 години изкуственият интелект ще ускори вземането на решения и ще подобри производителността на служителите.

Ще се появят нови професии. Компаниите ще се нуждаят от служители, за да поддържат високотехнологични работни места и да създават хармонични взаимоотношения между хората и машините. Респондентите очакват да се появят следните професии:
 • инструктор по роботи и изкуствен интелект (82% от мениджърите, 44% от служителите);
 • мениджър по виртуална реалност (79% от мениджърите, 36% от служителите);
 • специалист по обработка на данни от ново ниво (76% от мениджърите, 35% от служителите);
 • мениджър поверителност и доверие (68% от мениджърите, 30% от служителите);
 • специалист по дизайнерско мислене (56% от мениджърите, 27% от служителите).
Работата ще бъде по-гъвкава. Днес технологиите дават на служителите безпроблемен достъп до приложения и данни, необходими им за съвместна работа и изпълнение на задачи, независимо къде се намират. Такива решения ще увеличават търсенето на гъвкави работни модели в бъдеще.
 • 80% от ръководителите считат, че технологичните платформи ще осигурят незабавен достъп при поискване до база от висококвалифицирана работна сила. Това ще позволи на компаниите бързо да се адаптират към променящата се среда и да отговарят на новите нужди на клиентите.
 • 67% от топ мениджърите и специалистите вярват, че моделът "платформа" ще заеме водеща позиция. Основната му стойност е, че цифровите технологии ще опростят обмена на информация между служителите.
 • 60% от служителите казват, че работата на пълен работен ден ще бъде рядкост през 2035 г.
 • 39% от мениджърите казват, че през 2035 г. повечето от високоплатените специалисти ще работят на свободна практика и като временни работници.
Лидерството ще придобие нови форми. 57% от анкетираните вярват, че изкуствен интелект ще взема повечето бизнес решения. Това ще премахне необходимостта от висши управленски екипи.
 • Според 75% от анкетираните много организации ще създадат централни отдели, базирани на изкуствен интелект, които ще контролират всички области на бизнеса.
 • 69% са уверени, че партньорството между човек и машина ще засегне висшето ръководство. Например главният изпълнителен директор ще работи в тандем с директора на центъра за изкуствен интелект.
Производителността ще се увеличи значително. Тясната интеграция на технологиите в работните процеси ще позволи на служителите да работят възможно най-ефективно. Обучителите на изкуствен интелект ще използват лични и служебни данни, за да помогнат на служителите да определят приоритети и да управляват ефективно времето си. В същото време те ще обръщат специално внимание на опазването на физическото и психическото здраве на хората. Например дигитален асистент ще може да насрочи среща в подходящ момент въз основа на фактори, като нивата на кръвната захар на участниците и тяхното настроение по различно време на деня. По време на самото събитие пък системата ще следи степента на концентрация и отношението на участниците към случващото се, като при необходимост ще прави корекции за постигане на оптимални резултати.

Повече от половината (51%) от анкетираните смятат, че технологиите минимум ще удвоят производителността на труда до 2035 г. Според тях следните решения ще станат обичайни:
 • изкуствен интелект, който предвижда и изпълнява задачи въз основа на навици и предпочитания;
 • ИИ стимулатори за вземане на решения (AI nudges);
 • лични дигитални асистенти;
 • цифрови уелнес технологии за поддържане на физическото и психологическото здраве на потребителите;
 • преносими устройства за взаимодействие със системи;
 • очила с добавена реалност;
 • контрол на невротехнологични устройства;
 • екзоскелети за изпълнение на силови задачи.
Мотивацията на служителите ще се увеличи. Технологиите с изкуствен интелект ще поемат досадни и повтарящи се задачи. В резултат на това работата ще стане по-креативна и ангажираността на персонала ще се увеличи.
 • 83% от експертите са уверени, че до 2035 г. технологиите ще автоматизират рутинните операции. Това ще освобождава служителите да извършват смислена работа.
 • 79% казват, че автоматизацията ще бъде мощен фактор за развитие на умения, личностно развитие и кариерно развитие за служителите.
Растеж и развитие на иновациите. Организациите ще инвестират повече в изкуствен интелект и технологии, отколкото в човешки капитал. Това ще осигури стабилен растеж на организациите, включително в сегмента на малкия бизнес.
 • 90% от изпълнителните директори вярват, че инвестициите в ИИ ще бъдат основен двигател за растеж на организациите през 2035 г.
 • 72% от експертите вярват, че до 2030 г. ИИ ще генерира повече печалба от хората.
 • 63% от анкетираните смятат, че технологиите ще изравнят шансовете и ще донесат ползи за малкия бизнес.


X