Изкуствен Интелект

Изкуственият интелект променя телеком индустрията

Иван Гайдаров

От поддръжката на инфраструктурата до подобряването на потребителското преживяване - AI може да оптимизира голяма част от бизнес процесите

Изкуственият интелект (AI) дава заявка, че може да промени света още с концептуалната си поява, а вече го прави на практика в много индустриални сфери. Наред с развитието на Интернет на нещата (IoT) и мрежите от ново поколение именно AI се превръща в основен технологичен катализатор за развитието на телекомуникационната индустрия с възможностите, които дава, за оптимизация на редица работни процеси - от поддръжка на инфраструктурата до подобряване на потребителското изживяване.

"AI в сферата на телекомуникациите е изкуствен интелект за специалнацел, или това, което професионалистите наричат приложен изкуствен интелект. Този вид изкуствен интелект е значително по-добре развит от другите видове - "силния AI", който има за цел да разработи компютър, мислещ като човешко същество, и "когнитивната симулация", коятоима за цел да и симулира работата на човешките мозъци - вече има редица практически успехи. От медицински диагнози до решения за кредитни линии, от климатични модели до дизайни на камери, има много примери как "приложният AI" се представя по-добре и от най-добрите специалисти. Такъв е случаят и по отношение на телекомите", обясняват от Telecoms Inteligence в своето изследване "How the telecoms industry can get best out of AI".

AI променя телеком индустрията
Изкуственият интелект вече има някои приложения в телекомуникационната индустрия, но неговото участие тепърва ще се засилва, смятат анализаторите. Резултатите от допитване на Telecoms Inteligence потвърждават това - 55% от респондентите очакват, че технологията ще позволи пълна автоматизация в множество мрежови дейности (оптимизация, мощност, превантивна поддръжка и др.), докато 35% смятат, че ще бъде използван за разработване на иновативни услуги за потребителите.

"Ролята на AI ще става все по-важна заради широкото навлизане на технологии като облака, 5G инфраструктурата и периферните изчисления. Пълната автоматизация, посочена от участниците в проучването, ще доведе до пълна трансформация за онези компании, които приемат AI. Има различни начини за оценка на това как технологията може да играе своята роля в подкрепа на такава трансформация в телекомуникационни компании. От гледна точка на бизнес функциите AI може да служи за управление на ИТ системи, анализи, управление на допирните точки с клиентите, включително CRM, управление на ERP, както и на различни дигитални приложения", обясняват анализаторите и цитират Vodafone, един от лидерите в приемането на AI в индустрията, който използва интензивно изкуствения интелект за управление на процесите за набиране, задържане и развитие на таланти.

AI може да има важна роля и в оперативните процеси, свързани с жизнения цикъл на телекомуникационните мрежи - от планирането на тяхното изграждане, през внедряването им до експлоатацията и поддръжката. Примери за подобна употреба в посока "самолекуване" на мрежата, превантивна поддръжка, автоматизиран контрол на качеството и откриване на аномалии вече съществуват и от Telecoms Inteligence посочват един от тях: "Има много случаи, когато телекомуникационните оператори в партньорство със свои технологични доставчици вече са приели AI по един или друг начин. Telefónica разработи модели за мрежово планиране, използвайки AI за оптимизиране на мрежовия CAPEX, особено в своя проект Internet para todos ("Интернет за всички"), както и за да подобри контрола върху отдалечените части на мрежата и да си осигури разгръщане и поддръжка на мрежите по най-ефективния и устойчив начин. За целта операторът изгради невронна мрежа с анализ на исторически откази на захранване и други мрежови показатели, за да получи модел, способен да контролира състоянието на мрежата по автоматизиран начин и да прогнозира всички възможни повреди, оптимизирайки поддръжката."

Изкуственият интелект играе важна роля и в автоматизацията на процесите по външно обследване на физическата инфраструктура, за което телекомите все по-често използват дронове. Екипът за видеоанализ в AT&T Labs например е разработил автоматизирана система за проверка на клетъчните кули, в която дълбочинно обучен алгоритъм може да анализира кадри от дронове и да открива дефекти и аномалии. От оператора работят и по изграждане на възможности и самият ремонт да може да се извършва от дроновете с помощта на изкуствен интелект.

Някои оператори също така вече използват AI за персонализиран маркетинг и създаването на иновативни услуги, като се възползват от възможностите на технологията да събира и анализира огромни бази клиентски данни.

"Със своите възможности за анализ на данни AI инструментите могат да помогнат на телекомуникационните оператори да открият иначе невидими, следователно неизползвани възможности. Например операторите могат да достигнат до потенциални клиенти с персонализирани планове или да популяризират нови пакети до съществуващи клиенти, които по-добре отговарят на техните навици за потребление на услуги. Такъв анализ може също да помогне на ценовите стратегии на операторите", акцентират от Telecoms Inteligence.

Друго, което AI може да има в телекомуникациите по отношение на клиентското преживяване, са разговорните AI платформи. Известни също като виртуални асистенти, те автоматизират разговорите с клиенти все по-добре - според Juniper Research се очаква те да намаляват глобалните бизнес разходи с около 8 милиарда долара годишно след 2022 г. Използвайки AI, операторите могат да внедрят възможности за самообслужване, които да дават указания на клиентите им как да инсталират и експлоатират своите устройства.

И тук не липсват примери. Vodafone внедрява технологията на TechSee и постига 68% подобрение в удовлетвореността на клиентите си. Телекомът наскоро представя своя нов чатбот TOBi, чиято задача е да поеме една част от обслужването на клиенти.

Очакванията се променят
На фона на тези примери за начините, по които изкуственият интелект навлиза в телеком индустрията, докладът How the telecoms industry can get best out of AI показва и някои промени в нагласите на основните участници в нея спрямо случаите, в които технологията ще има най-големи нива на възвръщане на инвестициите. Докато през 2019 г. най-успешни според респондентите са били инвестициите в AI за обслужване на клиенти и маркетинг, то едва 9% смятат, че това ще бъде валидно и към 2025 г. В същото време бъдещето принадлежи на отговорите - "Мрежа/ИТ операции, мониторинг и управление" (от 19% през 2019 г. до 53% през 2025 г.) и "Клиентски опит, управление/доставка на услуги" (от 19% през 2019 г. до 28% през 2025 г.).

"Във всички тези посоки - от управлението на мрежата до допирните точки с клиентите, AI може да извършва различни типове задачи и да има различни случаи на употреба. Те включват мониторинг и управление на мрежови операции, управление на клиентския опит и предоставяне на услуги, обслужване и маркетинг на клиенти, интелигентни CRM системи, предотвратяване на заплахи за киберсигурност и др. Според последната прогноза на Tractica, докато една трета от всички приходи от софтуер за изкуствен интелект в телекомуникациите индустрията е генерирана от VDA за обслужване на клиенти и маркетинг през 2019 г., до 2025 г. над половината от всички приходи ще бъдат генерирани от мониторинг и управление на мрежови и ИТ операции, а над една четвърт ще бъдат от управлението на клиентския опит и предоставянето на услуги. Промяната наистина е голяма, ако се вземе предвид, че общият пазар на AI софтуер, насочен към телекомуникациите, се очаква да нарасне 11 пъти в този период", обръщат внимание в заключение от Telecoms Inteligence.

X