Изкуствен Интелект

AI ще генерира повече приходи от хората до 2030

Мария Динкова

За по-малко от десетилетие, хората ще печелят по-малко пари за компаниите, отколкото изкуственият интелект, пише ITProPortal. Това показва нова прогноза на софтуерната компания Citrix, според която навлизането на AI ще даде на служителите повече време да се фокусират върху креативните и стратегически задачи във фирмите.

Изследването е резултат от детайлно планиране на сценарии и проучване сред 1200 бизнес лидери във Франция, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство. Повечето от запитаните смятат, че всяка организация ще има главен директор по изкуствения интелект до 2035, като от него ще се очаква да помага на изпълнителния директор при взимането на решенията.

Някои дори са на мнение, че "традиционното лидерство " може да изчезне за десетилетие, тъй като изкуственият интелект ще бъде отговорен за взимането на повечето бизнес решения.

Освен участие при определяне на посоката (и взимане на решения много по-бързо отколкото, който и да е човек), AI също така ще бъде основен фактор за подобряването уменията на служителите и увеличаването на тяхната продуктивност.

Според запитаните това може да се постигне чрез "събиране на фактите, обработка на големи количества данни за бизнес процесите или извършване на първоначален анализ и представяне на опциите", които впоследствие да бъдат прегледани от мениджърите.

"След като интелигентните технологии автоматизират бремето на повтарящата се, базирана на задачи работа, изцяло човешките умения като креативност и способност за учене ще носят бъдещата стойност", отбелязва Дерън Фийлдс, регионален вицепрезидент за Обединеното кралство и Ирландия в Citrix.

По думите на експерта изследването показва, че в момента се намираме на важен етап от еволюцията на отношенията между хората и технологиите на работното място.

X