Изкуствен Интелект

Gartner: Дигиталният маркетинг не използва достатъчно AI и ML инструменти

Мария Динкова

Според Gartner недостатъчното използване на възможностите на изкуствения интелекти и машинното обучение в дигиталния маркетинг пречи на експертите в сферата да предоставят персонализирано изживяване на своите клиенти, пише ITBrief.

В новия си доклад анализаторската компания разкрива, че почти две трети (63%) от специалистите в областта се затрудняват с това, като проучването е проведено сред 350 души между ноември и декември 2020.

Един от основните проблеми е, че лидерите в дигиталния маркетинг мащабират използването на AI и ML в съотвествие с целите за задържането и привличането на клиенти, а не в рамките на маркетинговите функции.

Тези заключение контрастират с друга статистика, че според 84% от специалистите в сферата технологиите подобряват способността за доставянето на персонализирано изживяване в реално време. От Gartner допълват, че за много експерти основното предимство на AI/ML инструментите е предоставяната от тях автоматизация, скалиране и ефективност по всички маркетингови канали.

"Цялостна персонализирана стратегия и пътна карта могат да бъдат решаващите фактори за резултатите, които маркетолозите постигат от своите усилия за персонализация. Въпреки това при повечето организации в сферата липсва ефективна стратегия за персонализация - какво остава за такава, която е изключително свързана с желаните бизнес и потребителски цели", посочват от Gartner.

Те трябва да се фокусират върху разрешаването на предизвикателствата, като използват вече събраните потребителски данни спрямо клиентските нужди, които съвпадат с целите на бизнеса, допълват от анализаторската компания.

Когато става дума за маркетингови организации, които в момента не използват изкуствен интелект и машинно обучение, доверието остава ключов елемент за по-широкото им прилагане, допълват от Gartner.

Но бариерата по отношение на доверието отпада, когато този тип решения се прилагат в по-голяма степен. Докато 75% от анкетираните с пилотни AI/ML проекти споделят, че са притеснени в тази връзка; само 53% от тези, които прилагат широко изкуствения интелект в маркетинговите организации имат опасения, свързани с доверието към технологията.

Според Gartner експертите в сферата на дигиталния маркетинг, които са фокусирани върху стратегията, трябва да се обмислят следното:

Създаване на пътна карта за персонализация
Създайте организационна рамка, която свързва разработването на новите технологиите със стратегическите цели на дигиталния маркетинг. Отчетете краткосрочните разходите и прогнозите за дългосрочната възвръщаемост на инвестициите, както и измеримото влияние за дигиталното изживяване.

Използване на съществуващите технологии
Максимизирайте това, което може да бъде постигнато с персонализация като използвате съществуващите инструменти в съчетание с достъпните данни и съдържание, преди да се ангажирате с нови технологии. Маркетинговите организации трябва да използват AI и ML инструменти, за да повишат ангажираността на клиентите и да увеличат влиянието върху потребителското поведение.

Фокусиране върху управлението на промяната
Подходете към прилагането на AI/ML технологиите в контекста на управлението на промяната, като отчетете тяхното влияние върху организационната култура. Вземете под внимание нуждите на служителите и необходимостта от обучение, за да изградите доверие и да изполвате пълноценно новите технологии.

X