Изкуствен Интелект

Управление на бизнеса: Изкуственият интелект идва на помощ

Майя Бойчева-Манолчева

В кои отдели и процеси технологията вече намира приложение

Ако 2020 беше годината на COVID-19 и ускорената дигитална трансформация, която той наложи, то значи вече е дошло времето на трансформацията чрез изкуствен интелект. Може би звучат като синоними, но всъщност изкуственият интелект е естествено продължение на дигиталната трансформация и на вече внедрените от компаниите дигитални процеси, които е логично да стават все по-интелигентни. Разбира се, пътят не е еднопосочен - изкуственият интелект ще доведе до още по-високо ниво на автоматизация и ефективност на тези процеси.

Ползите от AI са доста и компаниите залагат все по-големи надежди на технологията. Европейските разходи за изкуствен интелект, които бяха малко над 7 милиарда долара през 2019 г., се очаква да се утроят до 2023 г. и да достигнат 21 милиарда долара, показват данните на Statista.com. Според IDC най-малко 90% от новите организации в световен план ще внедрят AI в своите процеси и продукти до 2025 г. Анализаторите от PwC пък изчисляват, че технологията ще допринесе с 15,7 трилиона долара към глобалната икономика до 2030 г.

Изкуственият интелект се превръща в мощен двигател на световните пазари. Сектори като автомобилния, ИКТ, енергетика и финанси вече са доста напред с материала и усилено използват AI в своите процеси, като малко по малко технологията се превръща в задължително условие за управлението на бизнеса и в добър метод за спестяване на време и увеличаване на печалбите.

В кои отдели изкуственият интелект вече намира приложение?

Човешки ресурси
От наемане на нови служители до проследяване на ефективността им - AI може да бъде от голяма полза за директорите "Човешки ресурси". Системите, които се използват в HR отдела, са много и разнообразни и генерират огромен обем информация - ТРЗ, разпределение на задачите на служителите, проследяване на тяхната резултатност, създаване на документи при напускане и т.н. Благодарение на изкуствения интелект това море от информация може да се използва за подобряване на ефективността на организацията.

Чрез Robotic Process Automation времеотнемащите задачи като анализ на CV-та, отговор на запитванията на служителите, оценка на производителността, организиране на срещи и други могат да бъдат автоматизирани.

Изкуственият интелект улеснява и процеса по наемане на нови служители, като извърши автоматична селекция на кандидатите. Огромният плюс е, че при AI няма място за пристрастия и субективност и няма как изборът да бъде повлиян от расови, полови или други предразсъдъци. Технологията може да анализира хиляди CV-та и да бъде програмирана да избере само най-подходящите кандидати.

По време на самото интервю AI може да помогне с подбор на правилните въпроси, базирани на информацията, събрана за кандидата, да анализира доколко кандидатът е надежден, проследявайки неговите жестове, мимики, отговори и т.н.

Изкуственият интелект под формата на чатботове може да бъде от огромна полза на HR екипа при първоначалното търсене на нови кадри и комуникацията със селектираните кандидати. Той може да отговаря на запитвания, да уведомява кандидатите за последващите етапи и да събира обратна връзка от служителите.

Алгоритъм, базиран на AI, може да бъде използван и за анализ на поведението на служителите, на техните нагласи и емоции, като за целта събраната информация се сравнява с предварително обучени данни. Това е една добра възможност за проследяване на нивото на удовлетвореност на служителите и може да помогне на организацията да не загуби най-добрите си кадри.

Маркетинг и продажби
Подобреното потребителско изживяване е топ приоритет за всеки отдел по маркетинг и продажби, а изкуственият интелект може бъде мощен инструмент точно в това отношение. Клиентът винаги е на първо място, а AI дава възможност поведението му лесно да бъде проследено и анализирано през всички етапи на маркетинговата фуния.

Модели, създадени от машинно обучение, могат да бъдат от полза при избор на евентуалните клиенти и анализ дали наистина даден човек може да се превърне в клиент, или времето, инвестирано в неговото "ухажване", ще е просто загубено.

Разбира се, изкуственият интелект намира приложение и при анализ на рекламните кампании и отсяване на най-ефективните, което като краен резултат означава по-малко отделено време и по-малко загубени пари.

Чрез предиктивен анализ пък може да се предвиди доколко даден клиент е готов за покупка и дори цената, която е готов да плати. Това е една добра отправна точка за всяка стратегия за продажби, която отделът е длъжен да изготви.

Не на последно място е и комуникацията с клиентите, където на предна линия излизат чатботовете.

Финанси
Финансовите измами са големият кошмар на всеки финансов мениджър. Изкуственият интелект може да анализира бизнес транзакциите и да направи оценка доколко рискови от гледна точка на измами са те.

Говорейки за финанси, няма как да се подмине ролята на технологията и в самите финансови организации. Напоследък все по-често срещани са автоматизираните виртуални финансови асистенти, или т.нар. робосъветници, които дават напътствия за инвестиции в акции, бонове и др.

Тук е мястото и на управлението на риска при отпускането на кредити например. Изкуственият интелект улеснява доста от процесите, като анализира наличната за клиента информация, последните транзакции и финансови дейности и пазарните тенденции.

Развойна дейност
В последно време се наблюдава тенденцията изкуственият интелект да заема мястото на доста от традиционните алгоритмични методи. В областта на развойната дейност намира приложение при интелигентния мониторинг на инфраструктурите, събирането и обработването на големи обеми информация, управлението на познанието, технически и медицински диагностични системи, анализ на поведението, умните платформи и др.

Това са само малка част от начините на приложение на изкуствения интелект. С развитието на технологиите отговорността върху него ще става все по-голяма и той все по-често ще е основна причина за преминаването на бизнеса на следващо ниво на развитие.

X