Изкуствен Интелект

Прогнозните анализи променят правилата на бизнес играта

CIO Media

Софтуерните системи за анализ от години са един от ключовите инструменти на бизнеса. Лавинообразното нарастване на генерираните данни и нуждата те да се превърнат от цифри в прозрения, решения и действия дадоха мощен тласък на развитието на аналитичните софтуери. Решения като Tableau днес подкрепят работата с информация на потребители с различно ниво на познания и създават солидна основа за вземането на решения, базирани на данни, а не на интуиция.

С нарастването на натрупаната информация и развитието на BI софтуерите не само анализаторите, но и бизнес потребителите могат да изследват случващото се с бизнеса им, както и проактивно да гледат напред и да прогнозират бъдещи състояния и възможности.

Прогнозните анализи позволяват на бизнеса да бъде проактивен
Прогнозните анализи на практика използват натрупани исторически данни, за да прогнозират бъдещето. Те позволяват на бизнеса да мисли и планира с няколко хода напред и да действа проактивно, за да реализира ползи в направления като:
  • Повишаване нивата на печалба - прогнозиране на необходими наличности, създаване на ценови стратегии и дори оптимизиране подреждането на продуктите във физически магазини с цел максимализиране на продажбите и печалбата.
  • Оптимизиране на маркетингови кампании и разходи - прогнозиране поведението на клиентите, позволяващо на организациите да настроят маркетинговите си стратегии, да спечелят лоялността на потребителите, да се възползват максимално от възможностите за кръстосани продажби и други.
  • Намаляване на риска - прогнозите подпомагат откриването на необичайни действия, като например фалшиви транзакции, корпоративен шпионаж или кибератаки, като същевременно помагат за съкращаване времето за реакция и намаляване на негативните последствия.
Прогнозни анализи с Tableau са достъпни за всеки
Водещото BI решение Tableau предоставя на потребители с различно ниво на познания и умения обширни възможности в областта на прогнозирането.

От една страна, системата осигурява на специалистите по бизнес анализ мощни статистически инструменти за моделиране, с помощта на които те могат бързо да създават и обновяват прогнозни модели, да изследват взаимовръзки, да прогнозират липсваща информация и да проектират данните в бъдещи периоди, без да се налага да напускат Tableau или да пишат код.

От друга страна, Tableau дава възможност на бизнес потребителите да създават прогнози с висока степен на прецизност само с няколко клика с мишката. Умните алгоритми на Tableau анализират зададената историческа информация и избират измежду множество статистически модели този, който ще даде прогноза с най-високо качество. За още по-голяма гъвкавост всичко в прогнозите може допълнително да се конфигурира, за да отговори на конкретните нужди на потребителя - дължина на прогнозния период, тип на модела, дали да се отчита влиянието на сезонността и ред други фактори.

Нова AI сила зад прогнозите с Tableau
Нова крачка в посока още по-лесното и прецизно прогнозиране е интеграцията на Tableau с Einstein Discovery. Базиран на самообучаващи се AI алгоритми, Einstein Discovery е мощен инструмент за създаване на прогнозни модели без нужда от писане на код. Тези модели намират приложение в анализи, отчети и графики и да осигурят на всеки в компанията надеждни прогнози и базирани на машинно самообучение препоръки като:
  • какви данни трябва да бъдат включени в модела за най-прецизни резултати;
  • кои фактори са определящи за конкретната прогноза;
  • какви действия могат да се предприемат, за да се реализират по-добри действителни резултати от прогнозираните, и други.
Прогнозните възможности на Tableau позволяват на компаниите да пренесат бъдещето в днешните си решения и действия, като по този начин преминат от реактивност към проактивност, и променят правилата на бизнес играта в своя полза.

Съдържание от Team Vision

X