Кариери

VMware и ТУ-София - в сътрудничество в изследователската дейност

CIO Media

VMware, водеща компания в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност, и Технически университет – София сключват споразумение за 3-годишно сътрудничество в областта на научно-изследователската дейност. Целта на партньорството е да създаде среда за развитие на технологични иновации чрез предоставяне на най-модерни технологии и експертен опит от страна на VMware, съобщиха представители на компанията.

„Развълнувани сме, тъй като това е първият подобен проект, който VMware реализира в България. С подписването на сътрудничеството, ТУ-София ще се нареди до водещи учебни заведения по света, с които VMware си партнира, като Станфордски университет, Масачузетски технологичен институт и много други. Амбицирани сме в бъдеще да разширим сътрудничество с други университети в страната“, споделя Диана Стефанова, изпълнителен директор на VMware България.

Диана Стефанова, iзпълнителен директор на VMware България и ректорът на Технически Университет – София професор, д.т.н., инженер Георги Михов 

Преподаватели и асистенти от ТУ-София ще имат възможност да се включат активно в проекти в сферата на машинното обучение (machine learning) чрез практически дейности като изследвания и тестове на хипотези и алгоритми. Освен достъп до най-съвременни технологии, те ще могат да си сътрудничат с талантливи инженери на VMware и да предлагат нови идеи и поглед върху актуални технологични решения на компанията.

„През последните години ТУ-София задълбочи връзката си с ИТ индустрията. Положителна стъпка в тази насока е подписването на споразумение за сътрудничество между ТУ-София и световния лидер в областта на софтуерните решения за виртуализация и облачни инфраструктури VMware. Партньорството ни с VMware ще нидаде възможност да допринесем за решаването на едни от важните предизвикателства на нашето време и ще подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри със знания и умения на световно ниво, от каквито има нужда ИТ сектора в днешно време.“ споделя ректорът на ТУ-София професор, д.т.н., инженер Георги Михов.

Настоящото сътрудничество на VMware и ТУ-София е естествено продължение на дългогодишното им партньорство. То включва образователни курсове, магистърска програма по виртуализация, дискусии и презентации на водещи специалисти на VMware с цел повишаване познанията на студентите. В момента университетът е в процес на сертифициране към  VMware ИТ Академия, която предоставя достъп до модерни обучителни материали и курсове по виртуализация и ще даде конкурентно предимство на студентите при професионалната им реализация.


X