Кариери

Кои са 10-те най-високо платени ИТ длъжности в САЩ

CIO Media

Top 10Известно е, че много компании са готови да предложат високи заплати на доказани ИТ професионалисти. И все пак, някои позиции предполагат по-високо трудово възнаграждение от други. Какви са тенденциите, към момента? 
Отговор на този въпрос дава списъкът на 10-те най-високо платени ИТ длъжности, който ви предлагаме по-долу. Той е съставен на базата на класацията “25 най-високо платени длъжности в САЩ”, подготвена от известния сайт с обяви за работа и мнения за работодатели Glassdoor.  

 
Следва да отбележим, че на първите места в рейтинга на Glassdoor са лекарите и юристите, със средни базови заплати съответно $180 хил. и $144,5 хил. Длъжностите в сферата на ИТ обаче, окупират 5 от 10-те водещи позиции. 
В допълнение, актуалното проучване на Glassdoor потвърди за кой ли път, че парите имат значение - 68% от анкетираните специалисти с различни професии разглеждат размера на работната заплата като главно съображение при приемане или отказ на предложение за работа, въпреки че високото заплащане не е гаранция за професионална удовлетвореност. 

 
“Няма съмнение, че заплатата е един от основните фактори, които отчитат повечето специалисти, когато избират място за работа. Нашето проучване обаче показва, че високата заплата не винаги е свързана с дългосрочна удовлетвореност от работата. Напротив, корпоративната култура и ценности, възможностите за професионално развитие и доверието в ръководството са главните фактори за удовлетвореност на сътрудниците”, коментира Андрю Чемберлен, главен икономист на сайта Glassdoor. 

 
И така, ето кои са 10-те най-високо платени ИТ длъжности: 
1: Мениджър по разработка на софтуер
Средна заплата:$132 000
Вакантни работни места в Glassdoor: 3495 
Мениджър на такава позиция отговаря за реализацията на проектите по разработка на софтуер. Изпълнява ролята на свързващо звено между ръководството на компанията и отделите по продажби, а понякога работи директно и с клиентите. 
2: Софтуерен архитект
Средна заплата: $128 250
Вакантни работни места в Glassdoor: 655
Често се задава въпроса, по какво софтуерният архитект се различава от разработчика. Всъщност в много случаи званието “софтуерен архитект” е знак за отличие, което се дава на сътрудник, който притежава изключителни знания, умения, опит и качества на лидер. 

 
3: Инженер-конструктор на интегрални микросхеми 
Средна заплата: $127 500
Вакантни работни места в Glassdoor:165 
Отговаряйки за изследването, проектирането, разработката и тестването на електронни системи, инженерът-конструктор на интегрални микросхеми трябва да познава различни CAD системи и да притежава широки познания, които му дават възможност да анализира системни изисквания и потенциал на системи. 

 
4: ИТ мениджър
Средна заплата: $120 000
Вакантни работни места в Glassdoor: 3152
Освен всичко друго ИТ мениджърът е длъжен постоянно да преразглежда наличните в организацията информационни технологии и да намира начини за тяхното подобряване. С тази цел той/тя често води преговори с ИТ доставчици, консултанти, потребители, ИТ мениджъри от други организации и т.н. 

 
5: Архитект на информационни решения
Средна заплата: $120 000 
Вакантни работни места в Glassdoor: 2838
Този специалист създава архитектурата на софтуерни системи на базата на изискванията, поставени от функционалните аналитици и на практика, поставя основи за работата на и екипа от програмисти. 

 
6: Мениджър разработка на приложения
Средна заплата: $120 000 
Вакантни работни места в Glassdoor: 263
Мениджърът на тази длъжност планира, координира и контролира дейности, свързани с проектиране, разработка и внедряване на информационни системи и приложения в организацията. Той/тя отговаря за поддръжката и ъпгрейда на съществуващите системи и приложения. 

 
7: Специалист по данните
Средна заплата: $115 000 
Вакантни работни места в Glassdoor:1985
Специалистът по данните трябва да притежава задълбочени познания за бизнеса, както и компетентност в областта на компютърните технологии,  моделирането, статистиката, анализите и математиката. 

 
8: Архитект на данни
Средна заплата: $113 000 
Вакантни работни места в Glassdoor: 762
Архитектите на данни определят по какъв начин организациите ще съхраняват, използват, интегрират и управляват данни. Сред необходимите умения за тази длъжност са анализ на данни, миграция на данни, моделиране и създаване на хранилища за данни. 

 
9: Мениджър-аналитик
Средна заплата: $106 000 
Вакантни работни места в Glassdoor: 988
Мениджърът на тази позиция отделя основно внимание на конфигурирането, проектирането, внедряването и поддръжката на решения за анализи на данни и инструменти за бизнес анализи (BI). 

 
10: Мениджър информационни системи
Средна заплата: $106 000 
Вакантни работни места в Glassdoor: 147
Отговаря за инсталирането на ИТ системи, резервното копиране на данните, придобиването на хардуер и софтуер, както и за удовлетворяването на потребностите на потребителите в определени функционални звена. 

X