Кариери

2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

CIO Media

 Надя Кръстева

Недостигът на ИТ специалисти в българските организации през 2016 г. достига най-високите нива за последните 7 години, установи традиционното проучване на сп. CIO “7 въпроса за ИТ кадрите”, проведено през септември, сред ИТ мениджъри от компании в различни индустрии.


Предишният рекорд по показателя “недостатъчна осигуреност на ИТ отделите с човешки ресурси”, бе поставен през миналата година, когато 55% от анкетираните компании отчетоха, че не разполагат с достатъчно ИТ персонал. Тогава неблагоразумно озаглавихме статията представяща резултатите от проучването “ИТ кадрите през 2015 - кулминация на дефицита”. Оказва се, че сме проявили прекален оптимизъм, предполагайки че това е връхната точка в кризата с ИТ кадрите. Въпреки, че отбелязахме, че “проблемите във връзка с кадровата осигуреност на ИТ отделите ще останат на дневен ред в българските организации в обозримото бъдеще”, констатираният ръст в недостига на ИТ кадри през последната година, надхвърля очакванията ни. 


И така, през септември 2016-а, липсата на ИТ кадри е съществен проблем за 68% от българските организации, като 56% от анкетираните посочват, че не разполагат с необходимия брой ИТ сътрудници, а 12% определят ситуацията като “критичен недостиг”. Едва 28% от компаниите участващи в проучването не са засегнати от кадровата криза (схема 1).

Ето какво още установи проучването:

Предизвикателствата

Запазването на персонала, който притежава необходимите умения традиционно попада в топ 3 на предизвикателствата, затрудняващи най-силно ИТ ръководителите. Очевидно, през 2016 година този проблем стои по-остро от всякога – според нашето проучване, задържането на добрите професионалисти в компанията е основна трудност за 84% от ИТ ръководителите, докато през 2015 г. това е било валидно само за 32%, а 2014 г. – за 56%, а през 2013 г. – за 70%.

Все така проблематично и през 2016-а си остава наемането на ИТ кадри с нужните умения и определянето на оптималното съотношение от ИТ умения за следващите 5 години. Наред с това, както показват данните в таблица 1, все повече ИТ директори откриват сред своите сътрудници такива, които са ниска мотивация и ниско ниво на лоялност.


2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

© CIO Media, Cio.bg


Несъмнено, спадът в нивото на лоялност има своето логично обяснение. Много ИТ сътрудници са достатъчно лоялни към работодателя си и не предприемат никакви стъпки към намиране на ново работно място. Колко от тях обаче са в състояние да откажат по-добро предложение от друга компания, когато получат такова?

“В стремежа си да привлекат и задържат ИТ кадри компаниите се надпреварват да предлагат по-добри условия. Някои компании са по-мудни от други и затова губят ИТ кадри. Важна роля за динамиката на пазара играят и агенциите за подбор на служители, които ускоряват процеса и убеждават ИТ кадрите да сменят по-често местоработата си”, коментира Николай Шекеров, директор ИТ в ДЗИ.

Най-търсените умения

Накратко, целият спектър от компетентност в сферата на ИТ се търси все повече, а самият спектър от необходими познания и умения се разширява. Все пак почти всяка втора организация поставя в топ 5 на необходимите и компетентности познанията в сферата на ИТ сигурността, бизнес анализите, управлението на проекти, мрежовото осигуряване и поддръжката на потребителите.


2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

© CIO Media, Cio.bg


Специалистите по ИТ сигурност и през миналата година бяха най-търсени, но разделяха първото място в класацията на най-тъсени умения със специалистите по мрежово осигуряване и поддръжка на потребителите, докато сега са безспорни фаворити (таблица 2).


2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

© CIO Media, Cio.bg


Доста по-търсени отколкото през 2015-а са уменията в областите “Стратегическо осигуряване” и “Проектиране на системни архитектури”. Чувствителен ръст има и в търсенето на разработчици на приложения, мениджъри на проекти и специалисти по бизнес анализи.2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

© CIO Media, Cio.bg


От какво зависи успеха в привличане на ИТ кадрите

Най-важните 3 условия, които превръщат една организация в предпочитан от ИТ специалистите работодател към момента са същите, както през последните 9 години – а именно, заплащане, възможности за професионално развитие, възможности за обучение (в този ред).

Но тъй като все повече организации успяват да постигнат високи нива по отношение на споменатите фактори, успехът в битката за квалифицирани ИТ кадри все повече зависи и от редица други условия – например от възможността за гъвкаво работно време и практиките за насърчаване на служителите с различни признания и награди (таблица 3).

Както отбелязва ИТ директорът на Тексим Банк, Цветан Григоров, outsourcing компаниите създават голяма конкуренция за привличането на млади кадри и останалите организации са принудени да предлагат подобни условия за работа и да приемат “новата ИТ култура”.

Накратко, данните за значимостта на различните мотивиращи фактори според новото ни проучване са доста сходни с тези от предходните години, но една нова тенденция е силно нарасналата тежест на фактора “гъвкаво работно време” – 48% от анкетираните ИТ директори посочват това условие като важно, спрямо 24% през 2015 г. Една от причините за това е, че недостигът на ИТ кадри в много организации се преодолява с назначаването на студенти, на които трябва да се даде възможност да съчетаят служебните и учебните си ангажименти, още повече защото повишаването на квалификацията им е от полза и за работодателя.

В крайна сметка обаче, независимо от значимостта на различните мотивиращи фактори, “за съжаление, няма универсално решение на проблема с мотивацията и повишаването на квалификацията и към всеки сътрудник трябва да се подхожда индивидуално”, счита Добрин Маринов, ИТ мениджър в Орбико България ЕООД.

Все пак успешното привличане и задържане на квалифицирани ИТ кадри, зависи в голяма степен от цялостната атмосфера в компанията и в ИТ отдела.

Организацията трябва да предлага предизвикателства в професионален план, основното от които е наличието на иновативни проекти с реален, осезаем и оценен принос за бизнеса. Динамичната и творческа среда е най-силния мотиватор за ИТ кадрите и предпоставка за тяхното дългосрочно задържане. Съответно, като част от управлението на компанията, ИТ ръководителите играят важна роля в създаването на такава иновативна и творческа среда и на силен и ангажиран екип”, коментира Георги Георгиев, ръководител ИТ в Прокредит Банк.

Как се изграждат висококвалифицирани ИТ кадри?

Намирането на правилния отговор на този въпрос несъмнено би допринесло значително за преодоляването на недостига на ИТ кадри, ето защо той традиционно фигурира в нашето проучване. И тази година, анкетираните определяха теглото (в проценти) на всеки от 9 фактора, влияещи върху формирането на ИТ професионалистите. Безспорно, всички от оценяваните фактори са важни. Интересен резултат обаче е, че през годините представата за тяхната значимост се променя и може би става по-балансирана и по-точна.


2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

© CIO Media, Cio.bg


Така например, дългогодишният опит през 2010 г. бе доста подценяван като предпоставка за професионализъм, като теглото му се оценяваше едва на 6%. Същата бе оценката за влиянието на този фактор и през 2015 г., докато през 2016 г. оценката е 9%.

Както показват данните на схема 2 към момента повечето участници в нашето проучване споделят мнението, че самообучението, работата по значими проекти и висшето образование са най-важните условия за изграждането на компетентни ИТ кадри.

Впрочем, през последните няколко години анкетираните ИТ мениджъри оценяват все по-високо значението на образованието. Тази година висшето образование, за първи път попада в топ 3 на най-значимите предпоставки за изграждане на ИТ специалистите, а някои ИТ ръководители, към които се обърнахме за коментар считат, че за да бъде постигнат напредък в преодоляването на кадровата криза е необходимо да бъдат предприети мерки още на нивото на средното образование.

В национален мащаб ни е нужна държавна политика за разширяване на обучението по информационни и комуникационни технологии в средните училища”, отбеляза Юлия Шивергева, ИТ мениджър в Приста Ойл Груп.

Подобно е мнението и на Красимир Веселинов, ИТ мениджър в Софтгруп ООД. “В национален и мащаб и в мащабите на организацията, необходимите мерки за преодоляване на недостига на ИТ специалисти са Образование, Образование и пак Образование - още от най-ранна възраст”, казва той.

В заключение

Проблемът с недостига на ИТ кадри наистина е сериозен, но трудно могат да бъдат посочени ясни мерки за решаването му. Ситуацията с кадрите в момента е естествен резултат от липсата на достатъчен брой университети, предлагащи качествено и модерно образование от една страна, както и на цялостната икономическа и социална среда в България, която отблъсква доста от младите колеги и ги насочва отвъд границите на страната”, отбелязва ИТ ръководителят на Прокредит Банк.

Повечето участници в нашето проучване споделят мнението, че за преодоляването на кадровата криза са необходими целенасочени действия за повишаване на качеството на висшето образование. “Необходима е промяна в обучението на кадрите в Университетите. Трябва ние от бизнеса да отделим време за преподаване. Трябва вендорите да предоставят безплатно оборудване на университетите”, счита Кирил Кирилов, CIO на Алианц България Холдинг.

Да се отговори на усиленото търсене с адекватно предлагане чрез подходящо образование”, предлага ИТ директорът на ДЗИ, Николай Шекеров.

Необходими са мерки в национален мащаб и по-целенасочена политика за реално развитие на ИТ индустрията. Същевременно отделните организации би трябвало да създават и спазват правила, гарантиращи адекватност на заплащането, правилна кадрова политика и обучения”, обобщи друг от участниците в нашето проучване.Данните от представеното проучване обобщават отговорите на 25 участници – ИТ ръководители в организации от различни сектори: държавна администрация, финансови услуги, ютилити сектор, производство, търговска дейност и др. Проучването се провежда от екипа на сп. CIO България за 12-та поредна година.   


X