Кариери

Жените ИТ у нас - най-много!

CIO Media

2,7% от работещите у нас през 2016 г. са били заети в ИКТ сектора. Това сочат данни на Евростат.

За сравнение през 2011 г. те са били 1,8 на сто. Също така у нас в отрасъла работят (процентно) най-много жени, като техният дял е почти една трета. Средно в ЕС 83,3% от ИКТ специалистите са мъже.

Общият брой на работещите в технологичния сектор в ЕС през 2016 г. е бил 8,2 млн., което е 3,7% от общата заетост.


В едно от всеки пет предприятия през миналата година е работел ИКТ специалист, сочат още данните на Евростат, като всяко десето е наело или се е опитало да наеме такъв кадър. 41% от фирмите са изпитали трудности при попълването на щата си.

Дялът на ИКТ специалистите е най-висок във Финландия (6,6%) и Швеция (6,3%). След това се нареждат Естония (5,3%), Великобритания (5,1%) и Холандия (5,0%). В дъното на класацията са Гърция (1,4%) и Румъния (2,0%).

Междувременно работещите в сектора от три държави формират половината от ИКТ заетостта в ЕС – Великобритания (1,6 млн.), Германия (1,5 млн.) и Франция (1,0 млн.).

В сравнение с 2011 г. абсолютният брой на ИКТ специалистите е нараснал в почти всички страни от ЕС. Увеличението ней-голямо в Естония, Франция, Германия, Португалия, Финландия, България, Хърватия и Унгария. Броят на заетите в сектора е наразнал с 1,8 млн. души, като дял им в общата заетост се е увеличил от 3,0 на 3,7%.

Жените са недостатъчно представени сред технологичните специалисти, заключват още от Евростат. 83,3 на сто от заетите в ИКТ сектора е ЕС са мъже. Те са най-много в Словакия

(90,8%), Чехия (88,8%), Малта (88,3%), Гърция (87,3%) и Хърватия (86,7%). Процентът на мъжете е най-нисък в България (69,8%), Румъния (73,7%), както и в Латвия и Литва (75,2%).

Шест от всеки десет ИКТ специалисти е с висше образование, като техният най-висок дял е в Ирландия (82,4%) и Литва (80,7%). Следват Испания (79,1%), Франция (78,4%) и Белгия (76,2%). У нас вишистите в отрасъла са 64,6 на сто. В другия край на скалата по този показател са Италия (24,5%), Германия (49,6%), Португалия (51,2%) и Хърватия (52,5%).

Една трета от ИКТ специалистите в ЕС са на възраст под 35 г. според данните на Евростат. Под тази граница са заетите технологичните сектори в Малта (63,1%), Полша (53,6%) и Литва (50,2%). Най-малко са под 35-годишните в Италия (24,5%) и в трите северни страни Финландия (28,6%), Швеция (30,0%) и Дания (30,4%).


X