Кариери

CIO Club: Малко ИТ кадри напускат страната, но пак има дефицит на 40 хил. специалисти

CIO Media

У нас от няколко години не достигат около 40 хил. ИТ специалисти. В същото време изискванията към тях стават все по-високи. Действащият европейски стандарт за електронна компетентност (eCF), изисква ИКТ специалистите да владеят поне 40 основни умения, коментита Ивайло Йосифов, член на УС на CIO Club при откриването на редовната сбирка.Според Павел Хаджиев от Jobs Tiger, гост на дискусията, на пазарът на ИТ кадри у нас зависи от промените в корпоративния сектор: все повече български компании биват поглъщани от фондове или международни дружества, а това увеличава търсенето на специалисти. По думите на Светозар Петров, изпълнителен директор на трудовия посредник - няма голям трансфер на ИТ кадри и между отделните компании, защото ръстът на заплатите в сектора вече е значителен и хората обикновено предпочитат да работят по големи проекти и да развиват уменията си, отколкото да сменят работното си място за неголяма разлика в заплащането. Хората напускат най-често работното си място, по вина на прекия си ръководител, около това мнение се обединиха голяма част от участниците в дискусията. Често неразбирането на целите на компанията и неправилното им предаване към служителите е причина за демотивация. Въпреки високите заплати в частния сектор, оценката на труда на ИТ кадрите в държавната администрация чувствително изостава, което засилва текучеството и я превръща в временна кариерна спирка. 

Друга тенденция при ИТ кадрите е увеличаване броя на дистанционно работещите за чужди работодатели. Това от една страна задържа специалистите в България, но от друга - засилва недостига им за компаниите на нашия пазар.

Според Николай Шекеров ИТ мениджър на ДЗИ, не само родените след 2000-ната търсят дистанционна работа, но и много утвърдени специалисти, които предпочитат сами да организират времето си. Ангажираността на ИТ отдела в застрахователното дружество била повишена, след като на служителите било разрешено един ден в седмицата да работят от къщи. На практика, повечето ползвали възможността не повече от един път месечно, но свободата, която им била дадена, ги направила по-свързани с целите на компанията. 

Практиката в GfK пък е по посока на намаляване на позволената работа от къщи до 1 ден месечно, коментира Емил Джиновски, регионален ИТ мениджър на компанията. Дистанционната работа е предизвикателство от гледна точка на кодекса на труда, уточни Светлозар Петров. Основните пречки когато домът е работно място идват от изискванията на трудовата медицина и безопасността. Това, разбира се, се отнася по-скоро за хората, които работят само от къщи или през по-голямата част от времето. 

На пазара на труда се отразяват и старъпите в сферата на ИТ, които все повече увеличават служителите си и пробиват в Северна Америка. Главното действащо лице в ИТ сферата е специалистът, а компанията е на колене пред кадрите", категоричен е Хаджиев. По думите му, човешките ресурси стават все по-зависими от маркетинга и публичния образ на компанията. "Успешният подбор на кадри е свързан с позиционирането на компанията", счита още той. 

Как ще се отрази GDPR на ИТ отделите?

Новият европейски регламент за опазване на личните данни GDPR, ще доведе до сериозни разходи за малкия и среден бизнес и ще създаде главоболия на ИТ мениджърите. Основният проблем, според Ивайло Йосифов е в това, че регламентът не е писан от хора, свързани с информационните технологии. При поискване от страна на физическо лице "да бъде забравено", заличаването предполага изтриване на данните от масивите с оперативна информация, но и от бекъпа и архивите. Компаниите, които работят с данни с различна давност (заплати, кредитни досиета, обучения и т.н.) ще трябва да водят отделни регистри. Средните и малки фирми, пък ще трябва да обучат някой от служителите си, който да съвмести длъжността "експерт по поверителните данни" или да потърсят външна услуга. Квалификацията на служителя ще е разход за компаниите, но все още подобно обучение не се предлагат у нас. Очаква се адвокатски кантори да организират курсове, тъй като профилът на служителя е  свързан повечес правните въпроси, отколкото с технологиите. 

По предварителна информация Комисията за защита на личните данни, която вероятно ще бъде натоварена да следи за спазването но изискванията, не разполага с достатъчно ресурс и едва ли ще може да извърши повече от 4 проверко годишно, а това означава, че ще работи по сигнал. През този месец ще бъде внесен проект на закон, който да опише изискванията на регламента.


X