Кариери

Стартира пилотен за България проект на AWS за образование в облака

CIO Media

Amazon Web Services Educate и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет (ФМИ) днес обявиха започването на първата в България програма за образование в облака. Нейната цел е да се преодолее проблемът с недостига на умения у младите специалисти и да се скъси разстоянието между традиционното ИТ обучение и бизнеса. Оторизиран партньор на Amazon Web Services (AWS) в страната е компанията HeleCloud, чиито консултанти ще помагат при реализирането на инициативата.

AWS има амбициите програмата да се прилага масово, а това според Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud означава инвестиция за милиони долари в българската образователна система. Той уточни, че самият размер на инвестицията се определя от броя на студентите и преподавателите, които ще се включат: за всеки студент, който се регистрира в системата на Amazon, се отпускат 100 долара, а за преподавателите – 200 долара.

„Важно е да се отбележи, че стартирайки това партньорство, на практика всички студенти на Софийския университет, извън рамките на ФМИ могат да се възползват от програмата“, обясни Бумов. Чрез регистрация на специализирания сайт на AWS те получават достъп до безплатни уеб базирани курсове и обучения, които ще им помогнат самостоятелно да надграждат своите знания и умения. Също така студентите ще могат да повишат своята квалификация, като се явят на изпит за сертификат.

Едно от най-големите предимства на инициативата обаче не са толкова нейните финансови измерения, колкото създаването на мрежа между образователните институции по целия свят. България е 47-ата държава, която се включва в програмата. Чрез нея нашите преподаватели ще имат лесен достъп до проектите, разработките и достиженията на специалисти от още 1400 образователни организации, с които да споделят опит и идеи.

HeleCloud ще изпълнява ролята на посредник между AWS и ФМИ. „Ще помогнем за това преподаватели и студенти да разберат по какъв начин ефективно да използват тези възможности и изчислителни ресурси. От друга страна, съвместно с преподавателите на ФМИ ще участваме в разработването на съдържание, което да влезе в обучителната програма. От трета страна, бихме могли да подпомогнем университета в използването на облачната инфраструктура на Amazon за решаването на конкретни, тежки – от изчислителна гледна точка –задачи" (които без облачните технологии биха изисквали много време и парични ресурси), коментира главният оперативен директор на HeleCloud.

В бъдеще компанията има желание да си сътрудничи с други университети и образователни институции, включително БАН, за въвеждането на технологиите на AWS. „Ще работим в няколко направления: индиректно с централната власт в лицето на Министерството на образованието и науката (МОН), с местната власт в лицето на общините. Понякога те са доста по-гъвкави и по-бързо възприемат идеи, като една такава възможност и инвестиция на глобална компания като Amazon. Но не бива да забравяме и средното образование, откъдето трябва да започне обучението в новите технологии. На първо място, на това ниво, фокусът ни ще бъде към математическите гимназии“, подчерта Бумов. Той допълни, че вече са насрочени срещи с представители на МОН и със заместник-кмета на община Пловдив.


X