Кариери

Повишаването на квалификацията ще реши въпроса с недостига на ИТ кадри

CIO MediaНедостигът на дигитални умения е реалност, a търсенето на специалисти продължава значително да надвишава предлагането. Според проучване при 51% от фирмите липсват служители с твърди дигитални умения.

За компаниите става все по-трудно да намират необходимите им нови таланти, а важността на повишаването квалификацията на настоящите служители не трябва да се пренебрегва – нещо, което обаче често се случва.

Изследване показва, че само 46% от бизнес обучението и развитието се фокусира върху новите пазарни технологии като изкуствен интелект и анализ на данни. Но след като се очаква тези технологии фундаментално да променят всички индустрии, защо този процент не е по-висок? Компаниите трябва да инвестират в своите служители, давайки им инструментите, с които да допринесат за едно по-дигитално бъдеще.

Важно е да се отбележи, че едва през последните години стана ясно какви умения ще са нужни занапред и това може да отнеме на компаниите време да се мобилизират около нови инициативи за повишаване квалификацията на служителите си. Големите данни, Интернет на нещата, изкуственият интелект, машинното обучение и роботиката променят бизнеса по-бързо, отколкото компаниите могат да намерят подходящи служители, които да управляват тези технологии.

Уменията в областта на киберсигурността също се оказват от ключово значение. От една страна, причината за това е големият брой нарушения на сигурността на данните през последните години. От друга страна, това е свързано с предстоящото прилагане на регламента на ЕС за защита на личните данни (GDPR). Също така вече въпросът не е дали компанията ще стане жертва на хакерска атака, а кога точно ще се случи тя. В тази връзка организациите трябва да гарантират, че имат служителите с правилните умения, за да намалят риска за сигурността.

Много компании в миналото не успяваха да приоритизират обучението, но това изглежда ще се промени, след като с липсата на нови служители повишаването квалификацията на старите може би е решението на проблема с недостига на дигитални умения.

Самите служителите искат да се усъвършенстват, като 60% от тях в момента правят това през свободното си време. Компаниите трябва да се възползват от този ентусиазъм, съветват специалистите. Освен това те смятат, че фирмите, които се опитват да разрешат проблема вътрешно за организацията, имат най-голям шанс да постигнат успех в днешната несигурна бизнес среда.

Ползите от обучението не се изчерпват с това. То също така подобрява работната среда и кара служителите да се чувстват по-ценени и мотивирани, което на свой ред увеличава тяхната продуктивност. Не на последно място предоставянето на такава възможност ще допринесе за лоялността на служителите към съответната фирма, тъй като липсата на кариерно развитие е една от основните причини хората да напускат организациите.

Какъв вид обучение ще даде най-добри резултати?

В зависимост от своя размер, сектор, бюджет и персонал пред организациите има много възможности. Обученията тип „класна стая” или онлайн курсовете са популярни, като смесените подходи винаги се смятат за най-успешни. Това предоставя много опции от уъркшопи до платформи за социално и дигитално обучение. Специалистите подчертават, че няма твърди правила при обучението, но компаниите трябва да се погрижат служителите лесно да възприемат и разбират съдържанието, без да се създава времево напрежение.

Освен това ресурсите винаги трябва да са с лесен достъп, а съдържанието трябва да може да се достига на всяко устройство, навсякъде и по всяко време. Служителите също така често искат и да прилагат наученото на практика, колкото се може по-скоро.

За специализирани дигитални умения много компании се обръщат към организации, фокусирани върху осигуряването на техническо обучение и сертифициране. Например, ISACA предлага световно признати сертификати в области като одит на информационни системи, управление на информационна сигурност и фирмено ИТ управление. Друга възможност е Институтът за професионалисти информационна сигурност (IISP), който провежда семинари и акредитирани курсове по кибер и ИТ сигурност.


X