Кариери

Бизнесът се дигитализира - търсят се мениджъри с нови умения

CIO Media

Мария Динкова

Морето от данни ни залива все повече с всяка изминала година. И макар да ни се струва, че все така безгрижно ще можем да се носим по вълните на информацията, не бива да забравяме, че големите приливи тепърва предстоят. Очаква се до 2020 г. човечеството да генерира почти 40 зетабайта данни. Можете ли да си представите колко е това? Само две години ни делят от безбрежния океан, който заплашва да ни погълне и потопи в дебрите си от знание.

В тази нова епоха на Големите данни никой бизнес не може да постигне успех, ако не се възползва от възможностите на информацията. Досега основното предизвикателство за компаниите беше свързано с нейното събиране и съхранение, но вече е време те да се научат да я управляват. Доброто познаване на фирмените данни ще помогне за подобряването на бизнес процесите и за оптималното използване на времето и ресурсите. Същевременно взимането на правилни решения все повече ще зависи от способността за бързо анализиране на информацията и за светкавична реакция спрямо непрекъснато променящите се изисквания на потребителите и пазара.

Във връзка с появата на тези нови нужди в организациите възникват и непознати досега позиции, които имат за цел да насочат топ мениджърите в правилната посока и да ги навигират спрямо топлите и студените течения от данни. Новите длъжности, които постепенно започват да навлизат във фирмите, са директор по данните, директор по анализите и директор по дигиталните въпроси. Макар че всеки от тези нови служители има сравнително различни функции, съществуват доста прилики между тях. Специалистите изтъкват, че причината за това е общият стремеж на организациите в един бързо развиващ се свят да станат по-подготвени за предизвикателствата на бъдещето.

Какви са особеностите на новите позиции

Новите нужди налагат наемането на нови служители. Какви обаче ще бъдат техните задължения, къде ще се намират в йерархията на организациите и тяхната поява какво ще промени в начина на работа? Трябва да се отбележи, че пресечната точка между директора по данните, директора по анализите и този по дигиталните въпроси са данните на фирмата. Тяхната работа е взаимосвързана, но въпреки това те имат ясно разграничени отговорности.

  • Директор данни

Проучване на Gartner показва, че над две трети от служителите на тази длъжност отговарят за локацията, качеството и управлението на данните, за информационната стратегия, науката за данните и бизнес анализите. Разбира се, обхватът на отговорностите им зависи от конкретната компания. Според същото изследване до 2019 г. 90% от големите компании ще имат подобна позиция в своите структури.

„Директорът по данни по-скоро събира и увеличава ефективността в една организация. Всъщност целта е да се постига максимално добро качество на продукта и съответно на данните, които се събират... В ИТ сегмента това е изключително важна позиция, тъй като качеството на софтуера е едно от най-основните неща“, подчертава Даниела Анева, директор „Човешки ресурси“ в българското подразделение на британската компания софтуерна компания Endava. В най-общ смисъл от директора по данните зависи ефективното използване на информацията за постигане целите на дадената организация.

  • Директор по анализите

Според експертните си задължения директорът по анализите поема част от функциите на директора по данните. Но създаването на отделна позиция „директор по анализите” и наемането на човек на нея е ясен знак за цялата организация колко е голямо значението на анализите на данните.

Анева коментира, че отговорностите на директора по анализите са свързани с бизнес анализите (BI), със събирането на данните, тяхната обработка и интерпретация. Обикновено това са служителите, които подготвят дескриптивни, прогностични и предписателни анализи в зависимост от профила на съответната компания. Основната цел на позицията е да се трансформира информацията в бизнес стойност и да постигне бизнес промяна чрез данните.

  • Директор по дигиталните въпроси

Както се подразбира и от името на длъжността, той отговаря за дигиталната стратегия на дадена организация, подбира дигиталните канали, по които ще я развива, и ръководи нейното цялостно въвеждане и прилагане. Най-добрите директори на тази позиция могат не само да начертаят дигиталното бъдеще на компанията, но и да привлекат мениджърите и служителите към своята визия.

„Това е една интересна нова длъжност, която тепърва в много организации ще се създава. Съответният човек на нея, разбира се, трябва да има определени умения и компетенции (...): да познава добре дигиталните канали; да познава пазара, за да може да избере най-доброто предложение, най-доброто решение за своята организация; да познава добре стратегическите тенденции за развитие в дигиталния свят“, смята Анева.


Бизнесът се дигитализира - търсят се мениджъри с нови умения

© CIO Media, Cio.bg

Кои компании се нуждаят от новите дигитални позиции

Към момента в една голяма част от организациите подобни отговорности често се изпълняват от ИТ мениджърите. Други фирми избират да изнесат тези функции в консултантския сегмент. Как обаче може една компания да разбере, че има нужда да създаде една от тези нови позиции?

„Когато една компания вземе стратегическото решение да се дигитализира, неминуемо ще изпита нужда от подобна позиция“, коментира Анева. Тя уточнява, че създаването и интеграцията на едно цялостно решение може да стане лесно с консултантска помощ отвън, но стратегията на организацията обикновено се развива вътрешно от съображения за сигурност. Различно е, когато служителят е част от самата фирма, участва в борда на директорите и е запознат с дългосрочните цели. По този начин той не само ще вижда цялата картина, но и ще има влияние при взимането на решенията.

Позициите на директор по данните, директор по анализите и директор по дигиталните въпроси се намират изключително високо в йерархията на организациите. Служителите на тези длъжности обикновено са част от борда на директорите или отговарят пряко пред изпълнителния директор. „Моята препоръка за компаниите, които обмислят подобни позиции и предвиждат голяма дигитализация, е тази позиция да бъде много близка до СЕО. Трансформацията е голяма и изисква сериозна подкрепа от топ мениджмънта и едно активно участие в промяната на стратегията и мисленето в една организация“, допълва Анева.

Откриване на точният човек

Без съмнение новите позиции изискват и определени различни умения и качества, за да могат бъдещите директори по най-добрия начин да изпълняват своите функции. По отношение на техническите познания има известни различния между трите дигитални длъжности, които обсъдихме дотук. Въпреки това съществуват общи компетенции, които компаниите търсят. По принцип винаги, когато говорим за ниво директор – дали ще е директор „Човешки ресурси“ или финансов директор – там винаги стратегическото мислене е важно. Ако говорим за компетенции, те са доста близки... гъвкавост, умения за управление на промяната, взимане на бързи решения и адаптивност към тези бързи решения“, посочва Анева.

Тя обяснява, че един от най-големите рискове е мениджърът да не завърши вече започнат проект, тъй като дигитализацията предлага безброй алтернативи и възможности за прилагане и оптимизиране на процесите. Затова на пазара високо се ценят и търсят онези кадри, които имат таланта да избират правилната технология или стратегия за организацията и да я реализират докрай. Разбира се, не бива да се подценява цифровата грамотност (познаването на дигиталния пазар), способността за работа с данни и анализи, разбирането на жизнения цикъл на разработване на продуктите, както и уменията за привличане и развитие на хората в екипа.

Често компаниите са изправени обаче пред дилемата къде да търсят тези компетенции – дали да ги развиват у собствените си служители, или да наемат външен специалист. „Наистина много индивидуално е за организацията да вземе решение кой от двата подхода би бил най-успешен за тях. Със сигурност инвестиция в развитието на вътрешнофирмен служител е много по-добра, тъй като той познава характера на дейността на компанията, вече е ангажиран с нея“, отбелязва Анева. Според нея една част от ИТ мениджърите имат таланта и потенциала да се развият в тази посока. За тази цел съответният служител трябва да показва стратегическо мислене и разбиране за глобалните тенденции. Ако обаче неговото ниво на работа е по-скоро инфраструктурно, е необходим външен подбор. Кандидатът трябва да се постарае да се адаптира към новата среда, а компанията - да положи усилия да доразвие опита му.


Бизнесът се дигитализира - търсят се мениджъри с нови умения

© CIO Media, Cio.bg

От университета до директорския стол

Въпреки че няма две мнения какви са необходимите умения, остава въпросът къде и как те могат да бъдат развити от бъдещите директори. В българските университети няма да намерите специалности с подобни наименования. Къде тогава се подготвят подобни кадри? „Със сигурност добре подготвени за подобна позиция са хората с диплом за софтуерни инженери и опит в кариерата си като QA тестващи или софтуерни разработчици ", разкрива Анева. И ако при директора по данните и директора по анализите е за предпочитане инженерното образование, позицията директор по дигиталните въпроси се отличава с по-широк фокус. „Това може да е програмист с допълнителни аналитични умения и способност да се адаптира. Но на подобна позиция ще пасне и човек с друг бекграунд“, пояснява HR експертът. В глобален мащаб на подобни длъжности често се назначават и специалисти от областта на маркетинга и консултантските услуги.

Разбира се, съществуват и множество курсове за допълнителна квалификация. Повечето сертификационни обучения са насочени към определена оперативна дейност, обаче и по-скоро подготвят служителите за покриване на експертното ниво. За директорската позиция „няма необходимост от специална сертификация. Там по-скоро е въпрос на опит и умения“, посочва Анева. Тя е категорична, че най-добрата подготовка е свързана с работата и с преодоляването на предизвикателствата, които възникват в ежедневието.

В тази връзка не бива да се забравят и меките умения, които са задължителни при заемането на толкова високи длъжности. Тяхното развиване трябва да започне още от университета. Неслучайно основателят на Alibaba Group Джак Ма по време на Световния икономически форум в Давос изтъкна, че именно умения като независимото мислене, ценностите и екипната работа ще позволява на хората в бъдеще да се конкурират с машините.Ако не променим начина на преподаване, след 30 години ще бъдем изправени пред трудности“, заяви още Джак Ма.

Според Анева най-важното меко умение за позициите директор на данни, директор по анализите и директор по дигиталните въпроси е стратегическото мислене. Това е способността да се види по-голямата картина, да се прогнозира поне три години напред, да се прозре накъде отива светът в глобален мащаб, извън ежедневните проблеми. „За да развиеш стратегическо мислене, със сигурност трябва да започнеш да четеш различни канали на информация, никога да не е само един, за да имаш база на сравнение... Разбира се, когато се върнем малко назад във времето, бихме могли да видим и подобни тенденции докъде са довели в миналото. И от тази гледна точка, имайки опит, един човек много по-лесно придобива това стратегическо мислене“, категорична е Анева.

Картината на българския пазар

Споменатите позиции вече не са толкова нови за ИТ компаниите на българския пазар. Повечето от организациите в тази сфера вече са въвели директор на данни, директор по анализите или директор по дигиталните въпроси. При останалите сегменти тези длъжности са все още недобре познати. Като цяло всичко зависи от конкретната фирми, нейния размер и позиционирането на тези топ ръководители в нейната структура. Трябва да се има предвид, че големите организации в световен план тепърва въвеждат подобни позиции в своите централни офиси. Със сигурност това е тенденцията и скоро тя ще навлезе и в България. „Първи ще са големите международни организации, с които обработват обемна информация“, подчертава Анева, като според нея вероятно в банковия и застрахователния сектор ще бъде следващото масово търсене на подобни кадри. Всичко обаче зависи от зрелостта на пазара у нас и от готовността на компаниите да въведат решения за дигитализация. Впоследствие съответно ще се появи и нуждата от служител, който да управлява и развива новите платформи в дългосрочен план.

Въпросът е, че трябва правилно да се формулират длъжностните характеристики и изискванията към определения профил, както и да има един разбиране от страна топ мениджмънта защо е необходимо да се наеме такъв служител, разкрива Анева. Тя посъветва българските компании да разговарят с консултантски фирми, които имат международен опит, преди да вземат окончателно решение. „Много добри съвременни решения има за дигитализация, които могат да оптимизират работата и да им спестят изключително големи средства. И това е първата стъпка, която им трябва, за да могат да осъвременят системите си. Оттам нататък трябва да преценят дали ще имат нужда от подобни позиции, кога ще имат нужда от подобни позиции, кога във времето това за тях ще бъде приложимо“, заключва Анева.

Новите мениджърски позиции несъмнено си проправят път в пазара на труда, след като много от организациите вече си дават сметка, че без правилно управление на данните успехът им става невъзможен. Големите вълни от информация се задават на хоризонта, а бягството е невъзможно. Онези, които бързо се научат да сърфират из данните, ги очакват добри резултати и бързо развитие. А онези, които се страхуват да плуват, най-добре отсега да започнат да търсят своя нов директор по данни, директор по анализите или директор по дигиталните въпроси.


X