Кариери

Как да изградим ново поколение ИТ лидери

CIO Media

Стагнираният пазар на ИТ специалисти и липсата на достатъчно компетенции у кндидатите са предизвикателство пред ИТ мениджърите. Според проучване на Harvey Nash/KPMG сред 3958 ИТ лидери, 65% твърдят, че липсата на таланти забавя работата в организациите, в които работят. Когато открият правилните специалисти, ИТ мениджърите трябва да поработят и върху изграждането на лидери.

Визионерите сред ИТ мединжърите са бизнес лидери, които могат да се адаптират към променящите се условия. Те имат грижата и за екипа си – да е добре подготвен, да разбира индустрията, в която работи, и да може да помогне на бизнеса да продължи да се променя.”, казва Дуайт Спетч, вицепрезидент „Данни и анализи“ в глобалната консултантска компания North Highland.

ИТ мениджърите се занимават в нещо повече от краткосрочно планиране, твърдят специалистите. Те притежават широк набор от умения, необходими на мениджъмнта на организацията, и непрекъснато попълват пропуските в познанията си.

Според експертите обаче много ИТ мениджъри нямат план за изграждане на лидери вътре в екипа. „Факт е, че повечето компании търсят външни експерти, когато назначават нов ИТ мениджър, а не повишават някой от настоящите си служители, говори, че има много за подобряване.”, казва Марта Хелър, изпълнителен директор на Heller Search Associates.

Експертите предлагат пет начина за постигане на тази визия.

Открийте необходимите технически умения и кой в екипа има потенциал да ги добие

Експертите предлагат дълъг списък от компетенции, които трябва да притежават ИТ лидерите. Това включва познания по традиционните корпоративни технологии, както и умения в развиващи се технологии и работни процеси. Корпоративните ИТ лидери трябва да знаят как да управляват вътрешните екипи от разработчици, да могат да работят съвместно с външни доставчици, да разбират от облачни услуги, 3D принтиране, изкуствен интелект и машинно обучение, да познават методологиите DevOps и да могат да работят в динамична среда. Както и да имат таланта да изградят ново поколение технологични решения, сметя Руди Пъриър, лидер на Глобални информационни и технологични практики в Bain & Co.

Много бизнеси имат нуждата техните ИТ мениджъри да с запознати добре с работата с данни, корпоративна архитектура и потребителско преживяване. И имат нужда от хора, които да координират автоматизацията и иновацията.

Определете нужните лидерски умения

Екипът от лидери трябва да притежава много повече от технически умения. Те трябва да знаят как да използват технологията, за да изпълнява стратегическите цели на компанията, добавя Спечт. Като цяло ИТ мениджърите трябва да успеят да напаснат техническите си умения към стратегическите цели на организацията и да могат да прогнозират какви компетенции ще са им нужни през следващите 3 до 5 години, за да ги попълнят.

ИТ лидерът трябва да може да поема премерени рискове и да експериментира с развиващи се технологии. Трябва да има близка връзка с клиентите – вътрешни и външни, да генерира идеи, с които ИТ да добавя допълнителна стойност на бизнеса и да може бързо да реагира на променящите се приоритети.“, коментира Чонг Ох, управляващ директор на CIO Advisory practice в KPMG.

Всяка организация трябва да определи собствените си лидерски нужди. Все пак специалистите се обединяват около пет основни умения: широк поглед, съзнание, че компанията е на първо място, системно мислене, склонност за правене на промени и кураж.

Търсете меки умения

ИТ специалистите трябва да притежават нещо повече от технологични умения, за да бъдат добри лидери. Те трябва да могат да бъдат мениджъри, които умеят да ангажират и да влияят на своите колеги. Според проучвания обаче тези умения са по-скоро заложени у личността, отколкото могат да бъдат научени.

Затова е добре, когато ИТ мениджърите забележат подобни умения у свои колеги, да ги поощряват да ги развиват. Когато наемат нови хора, също е важно да търсят у тях необходимите меки умения заедно с техническата експертиза. Разбира се, тези, които не притежават подобни качества, също имат място в ИТ организацията, допълват експерти.

Гледайте отвъд ИТ

Концепцията за ИТ като за специализирана функция вече е остаряла, така че ИТ мениджърите трябва да търсят лидерски таланти из цялата компания.

Някои ИТ умения отдавна са напуснали технологичното поделение и се срещат из цялата компания. Разбира се, неща като архитектура на решенията и данните, сигурност и мрежова инфраструктура, са строго специализирани. Но с решения за бизнес интелигентност, автоматизация, анализи – тези познания има по-широка част от екипа на компанията.“, казва Ох.

Не е достатъчно ИТ мениджърите да открият талантите, те трябва да работят заедно с останалите мениджъри, за да могат да ги култивират, казва Лойд С. Бейрд, професор в поделението за Организационно поведение на Boston University Questrom School of Business.

Той съветва ИТ мениджърите да поставя тези служители в екипи, които работят съвместно за създаване на технологично-базирани бизнес инициативи и в процеса на развиване на тяхната бизнес и технологична проницателност. По този начин ИТ мениджърите ще могат да работят върху развитие на техните умения и лидерски потенциал.

Направете план за развитие

Специалистите съветват ИТ мениджърите да направят списък какво изискват сега и в близко бъдеще, да определят кои служители на компанията имат подобни качества и кои качества липсват на екипа. Така могат да помислят как и откъде да набавят попълнения с липсващите качества.

За изграждане на някои от качествата е добре ИТ мениджърите да се огледат вътре в компанията. Уместен подход е да бъдат поставяни в проекти, където трябва да научат необходимото, докато вършат работа. Например един младши ИТ изпълнител, който трябва да научи повече за инфраструктурата, може да бъде включен в свързан с мрежите проект, където да работи с добре обучен колега.

Друг съвет към ИТ мениджърите е да използват съществуващите програми за човешки ресурси, за да изградят екип от лидери и да сменят старши експертите и служителите с голям потенциал на ротационен принцип през различни позиции, за да им помогнат да постигнат необходимите умения и развият гъвкавост. Когато се стигне до повишение, експертите съветват да се действа разумно, а не на база на старшинство или опит в компанията, както се прави на повечето места.

Дори при наличието програми за развитие на вътрешни таланти, понякога се оказва, че все още липсват някои умения. Тях ИТ мениджърите си набавят от пазара на работна ръка.

 


X