Кариери

Инженерите по автоматизацията стават все по-важни за бизнеса (Част 1)

CIO Media

Експертите все още спорят колко точно работни места ще унищожи и създаде автоматизацията. Още повече, че MIT излезе с няколко проучвания, които разкриват драстично противоречиви прогнози. Независимо от това, автоматизацията на бизнеса набира все по-голяма скорост, а компаниите виждат в този процес инструмент за рационализиране на ИТ, развитието и обслужването си. И тъй като автоматизацията става все по-важна заради добавената стойност, която дава, индустриалните организации започват да търсят инженери по автоматизация, за да улеснят, управляват и контролират корпоративните системи.

 

 

Ролята на инженерите в автоматизация

Автоматизацията е крайъгълен камък на производствената индустрия в продължение на десетилетия, но е сравнително нова за бизнеса, здравеопазването и финансите. Извън производството, ИТ автоматизацията обикновено се съсредоточава върху услуги и тестване на процеси за осигуряване на качеството. Целта на инженера по автоматизация е да отстранява дефектите, грешките и проблемите при разработването на продукти и софтуер, както и при реализацията на бизнес процеси и такива, свързани с обслужването на клиенти.

Освен това, бизнесът все по-често прибягва до автоматизирани чатботове, за да оптимизира работата с клиенти – решаване на проблеми и упътване. Работата на инженерите по автоматизация е да ръководят и извършат внедряването на технологията. Автоматизацията се използва и за рационализиране на информационно обслужване, управление на услуги и по-бързо предоставяне на качествени продукти и софтуер с по-малко дефекти. В крайна сметка, целта на инженера по автоматизация е да намали натоварването върху служителите и да подобри ефикасността и надеждността чрез рационализиране на рутинни процеси.

Отговорности на инженерите по автоматизация

В сферата на ИТ понятието “инженер по автоматизацията“ се отнася до специалист, който предоставя автоматизирани решения за софтуерни процеси. Той работи в тясно сътрудничество с други екипи, за да открие и елиминира проблемите, като автоматизира процесите. Понякога това включва хардуер или софтуер, друг път засяга услуги и бизнес процеси. От инженерите по автоматизация се очаква:

-      Определяне на възможностите за автоматизация в рамките на софтуерните процеси.

-      Проектиране и изпълняване на QA тестове с помощта на скриптове, които автоматично тестват функционалностите.

-      Изпробване на тестове за бази данни, системи, мрежи, приложения, хардуер и софтуер.

-      Идентифициране на бъгове и проблеми с качеството в развитието, услугите или бизнес процесите.

-      Инсталация на приложения и бази данни, свързани с автоматизацията.

-      Сътрудничество с други бизнес звена, за да стане ясно как автоматизацията може да подобри работния поток.

-      Събериране на изискванията на клиенти или крайни потребители, за да бъдат развити най-добрите решения за автоматизация.

Очаквайте продължение!


X