Кариери

Хуманността в технологиите – стратегическа мисия на жените

Мария Динкова

На фона на европейските и глобалните статистики за съотношението между жените и мъжете в технологичната сфера България изглежда като един истински рай. Страната ни често е давана за пример заради големия брой представителки на нежния пол, които избират инженерни и ИТ полета за развитие. По последни данни над 30% са жените у нас, които работят в тези често доминирани от мъже сфери. В тази връзка обаче е важно да се отговори на въпросите как бизнесът ще спечели от ангажирането на повече жени, какъв е техният принос в технологиите, какви са добрите практики, които трябва да се приложат, за да се насърчи по-голяма равнопоставеност. По тези и други теми споделя своя дългогодишен опит инж. Ваня Кънева, изпълнителен директор на Съвета на жените в бизнеса в България.

Незаменим принос
Освен очевидната необходимост от многообразие в работната среда участието на повече жени носи своите предимства и несъмнено допринася за по-големия напредък на компаниите. Данните доказват, че ръководените от жени организации се справят три пъти по-добре в сравнение с тези, при които постът на изпълнителния директор се заема от мъже. Това разкрива проучване на Quantopian, проведено сред Fortune 1000 компании. Същевременно анализ на Dow Jones VentureSource показва, че тази тенденция се наблюдава и по отношение на стартъпите. Тези от тях, които са били придобити, са имали 7% жени мениджъри, а онези, които са се оказали неуспешни (т.е. непридобити) - 3%.

"В миналото, днес и в бъдещето - винаги ролята на жените в развитието, прилагането и използването на технологиите е ключова. Независимо дали става дума за био- и фармацевтични, медицински или хранителни технологии, за материалознание, енергийни технологии или други инженерни области, за педагогически, образователни или артистични технологии и професии - жените - самостоятелно и в смесени екипи, са проучватели и проектанти, производители и промотъри на нови технологични продукти, услуги и решения. Технологичната революция и дигиталната трансформация правят ролята на жените още по-ключова на нашето бъдеще", подчертава инж. Кънева.

Според експерта все по-сериозният напредък на технологии като изкуствения интелект ще постави на преден план въпроса за симбиозата между машините и хората. В този смисъл съществуват редица притеснения каква ще бъде ролята на човека в този нов свят. Учените често изразяват своите тревоги за все по-голямото участие на машините при взимането на важни решения, за неправилното използване и злоупотреби с личните данни, както и за намаляването на социалните и когнитивните умения у индивидите заради по-голяма зависимост от AI. Именно и затова е особено важно навреме да се предприемат действия в тази посока, за да се гарантира запазването на човешкото.

Инж. Кънева смята, че жените са тези, които могат да изиграят ключова роля за установяването на ползотворно сътрудничество между хората и технологиите. "Не бива да забравяме, че любовта, нежността и красотата са тези човешки черти, които са призвани да спасят света. Той трябва да остане хуманен и това е стратегическа технологична мисия на нежния пол", допълва тя.

Българският опит

Високото участие на жени в технологичния сектор у нас като цяло се приписва на няколко основни фактора. От една страна, трябва да се отбележи, че това е регионална тенденция и ИТ индустрията в Източна Европа се оказва по-либерална спрямо тази в Западна. Проучванията на Евростат разкриват, че четири от топ петте страни, при които се наблюдава добър баланс между представителите на двата пола, са от Източна Европа: България, Румъния, Литва и Латвия. Този феномен често се обяснява с историческото наследство на социализма, когато еманципацията на жените е била поставяна като централна държавна ценност. В този смисъл дамите е трябвало наравно с мъжете да допринасят за научните постижения и развитие.

Разбира се, историята е само основата. Унгария, Словакия и Чехия, които също попадат в региона, се представят доста по-лошо при класациите за технологични позиции, заемани от жени. По тази причина трябва да се отдаде нужното внимание и на образователната система у нас, която насърчава момичетата наравно с момчетата да търсят кариерно развитие в областта на технологиите. Освен това обучението в сферата на "точните науки" се подкрепя както в семейната среда, така и в обществото като цяло.

На последно място, макар не и по важност, трябва да се спомене и бурното развитие на ИТ сектора у нас през последните годините. Високите заплати, добрите условия на работа и широките възможности за професионално развитие са силен мотиватор за младите българи, независимо от техния пол, да искат да се реализират професионално в технологичната индустрия.

По думите на инж. Кънева упоритостта, последователността и търпението, които жените притежават, им помагат да напредват успешно в този сектор. Тези ценни качества им позволяват да се доказват и да реализират своя потенциал. "Ако проследите кариерното развитие на жените в годините на прехода у нас в редица сектори - образование и наука, търговия и услуги, финанси, банки и застраховане, енергетика и транспорт, класически и електронни медии, информационни и комуникационни технологии - навсякъде се наблюдава постоянен ръст на дела жени, ангажирани с технологични и производствени, пазарни и управленски отговорности и решения. Причините за тези успехи следва да търсим в трудолюбието, любознанието и хъса на българката, както и в традициите и ценностната система на българското семейство", смята експертът.

Нови възможности
Въпреки че сега българките имат важна роля в европейската технологична индустрия, има още какво да се направи, за да се спечели интересът на повече момичета в сферата. Инж. Кънева отбелязва, че ако компаниите искат да станат по-конкурентоспособни и по-успешни, те трябва да продължат да въвеждат такива кадрови политики, с които да привличат умните и способни жени. Полагането на усилия в тази посока определено си струва, тъй като това ще осигури на бизнеса достъп до повече и различни гледни точки, по-добри решения, както и по-иновативни продукти и услуги, които могат да се окажат ключът към напредъка.

Не трябва обаче да се пренебрегва и желанието за самоусъвършенстване и утвърждаване. Развиването на индивидуалните лидерски умения е важна стъпка, която както младите таланти, така и опитните дами в сферата не трябва да забравят. Инж. Кънева не вижда обективни пречки пред жените за кариерно развитие в сферата на технологиите у нас. Според нея, ако представителките на нежния пол виждат някакви сериозни препятствия, то вероятно самите те са си ги поставили, но имат и пълната власт сами да ги преодолеят.

"Опитът ми през годините в работа с над десет хиляди колеги и колежки в различни компании в индустрията и в енергетиката откроява трудолюбието и лоялността, доверието и човечността като ключови качества за професионален и кариерен успех. При българските жени тези качества се открояват. Мили момичета, в технологичните професии и кариера вие ще намерите един прекрасен свят на непознати и сложни проблеми и решения, които да преодолявате заедно с красиви умове, сърцати таланти и интелигентни хора от останалата половина на човечеството", съветва инж. Кънева.

X