Кариери

Десетте умения, които да включите във вашата ИТ автобиография

Владимир Владков

Създаването на ИТ автобиография изисква нещо повече от това да бъдеш ИТ професионалист, без значение колко умения имаш и колко си опитен. Днес все повече компании използват системи за проследяване на кандидати, чрез които сканират автобиографиите за подходящи ключови думи. Ако вашата автобиография няма правилните ключови думи за умения, има вероятност да не бъдете избрани за интервю.

И така, как можете да се уверите, че имате правилните ключови думи в автобиографията си? Като го приспособите към работата и подчертаете необходимите умения, нужни за длъжностната характеристика.

Всяка работна позиция е малко по-различна. Ето защо толкова много хора наемат професионални "писатели" на ИТ автобиографии. Ако обаче нямате време или ресурси за това, можете поне да включите някои от най-търсените умения за ИТ работни места. Ето какво трябва да включите за съответната ИТ позиция.

Разработка на софтуер

Ако работите в сферата на разработката на софтуер, знаете колко важни са техническите умения. Всеки работодател ще иска да знае "комплекта", който сте използвали, за да определи какъв инженер сте.
Ето и 10-те общи умения, които да включите във вашата автобиография (разбира се, ако ги притежавате):
 • Android разработчик
 • iOS разработчик
 • C++
 • PHP
 • JavaScript
 • WordPress
 • HTML
 • Quality assurance
 • Scrum
 • Agile
От софтуерните разработчици обикновено се изисква най-високо ниво на технически умения. Тъй като разработчиците на софтуер са практически инженери, стекът за програмиране и използваните инструменти са от голямо значение.

Техническа поддръжка

Специалистите по техническа поддръжка отговарят за предоставянето на помощ за специфични проблеми, свързани с продукт или услуга. Те са на предната линия при всякакви проблеми на служители или потребители. Уменията, нужни за позицията "техническа поддръжка", са по-фокусирани върху обслужването, не толкова върху програмирането. Ето и 10-те задължителни умения за автобиографията ви:
 • Словесно общуване
 • Писмена комуникация
 • Обслужване на клиенти
 • Windows/Mac
 • Знания за продукта
 • Базово програмиране
 • Linux/Unix
 • NoSQL
 • Call centre
 • Поддръжка на "билетна" система
Макар че инженерите за техническа поддръжка все пак трябва да имат основни умения за програмиране, техническите изисквания са много по-малко от очакваните от разработчиците на софтуер.

Управление на ИТ проекти

Специалистите по управление на ИТ проекти по същество са посредниците между бизнес екипите и техническите екипи. Ръководителите на проекти са отговорни за постигането на целите и за спазването на крайните срокове на проекта. В техническа обстановка е обичайно мениджърите на проекти да работят с разработчици на софтуер, за да бъдат постигнати целите на компанията. Ето и 10-те умения за позиция, свързана с "управление на проекти":
 • Agile
 • Scrum
 • Лидерски умения
 • Планиране на проекти
 • Създаване на коректни графици
 • Управление на риска
 • Бюджетиране
 • Общуване
 • Контрол на качеството
 • Техническа съобразителност
Уменията за управление на проекти са комбинация от умения на разработчик и надградени управленски умения. За да бъдете успешен мениджър на ИТ проекти, са необходими комбинация от лидерски и технически умения.

Киберсигурност

Сигурността за технологичните позиции е много различна от сигурността за нетехническите работни места. Специалистите по сигурността в ИТ не са големи и силни мъже, които пазят входа. Поне не физически. Специалистите по ИТ сигурност са отговорни за поддържането на цифровата сигурност, намаляването на кибер заплахите и гарантирането на сигурността на данните по всяко време. Ето и 10-те умения, които да включите в автобиографията, ако кандидатствате за специалист по киберсигурност.
 • CISM сертификат
 • CISSP сертификат
 • Анализ на зловредни кодове
 • Програмиране
 • Анализ на риска
 • Облачна сигурност
 • Анализ на сигурността
 • Засичане на прониквания
 • IP setup
 • Етично хакерство
Специалистите по киберсигурност трябва да имат високо ниво на технически познания и най-често сертификати за знанията и уменията си. Най-добрите професионалисти в областта на киберсигурността ще могат да мислят като хакер, за да предотвратят злонамерени атаки.

ИТ лидери

Изпълнителните директори, които работят в областта на информационните технологии, често произхождат от професионалните среди като разработка на софтуер или киберсигурност. Изключително полезно е да имате някои технически познания, за да разбирате всички "движещи се части" на корпоративния механизъм. Ето и 10-те умения, нужни на ИТ шефовете:
 • Лидерство
 • Управление на бази данни
 • Иновативност
 • Програмни езици
 • Сътрудничество
 • Мобилни разработки
 • Бюджетиране
 • Мрежова сигурност
 • Креативнот
 • SEO/SEM
Длъжностите за изпълнителни директори в ИТ сферата изискват най-малко технически умения, за да си свършат добре работата. Ръководителите в информационните технологии ще трябва да подчертават своите лидерски и управленски способности, а не толкова способността си да "пишат код".

Къде точно да включите техническите си умения в автобиографията
След като вече знаете какви технически умения трябва да включите в автобиографията си, важно е да знаете и къде да ги добавите. Има няколко ключови места за добавяне на умения към вашето CV.

Добавете умения към вашия раздел "области на експертиза"
Повечето професионални автобиографии имат раздел "Умения". Има много различни имена за този раздел. Може да се нарече "Ключови умения", "Области на върхови постижения", "Технически умения" или нещо подобно. Няма значение как ще наречете този раздел - важни са уменията, които изброявате.

Добавете уменията си като "точки" за професионална си експертиза
Вашият професионален опит или трудова експертиза е разделът от автобиографията, който разказва всичко за предишните ви работни места. Това е най-важното във вашата автобиография. От решаващо значение е да интегрирате подходящи ключови думи за умения в раздела за трудов опит в автобиографията си. По-долу има пример за това как може да изглежда тя. Ще забележите разнообразие от "програмистки" и от "меки" технически умения като Azure Data Lake, Microsoft Azure, Cloud, Data Strategy, Monitoring и др.

Десетте умения, които да включите във вашата ИТ автобиография

Като цяло ключовите умения, на които наблягате в автобиографията си, могат да ви осигурят предложение за интервю или да отпаднете при "пресявката". Не само мениджърите по наемане на кадри ще преглеждат набързо вашето CV, търсейки много специфичен набор от умения. Вече се използват и различни технологии за това.

Най-доброто, което можете да направите, е да прочетете подробно всяка длъжностна характеристика и да подчертаете конкретни умения или ключови думи, които се повтарят в длъжностната характеристика. Ако в работата непрекъснато се споменава необходимостта от опит в Python, уверете се, че CV-то ви споменава Python поне няколко пъти. Само с няколко корекции на автобиографията, вие ще подготвите за много ИТ интервюта за нула време.

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

X