Кариери

7 разлики между ИТ ръководителите от ИТ мениджърите

CIO Media

Преходът от мениджър към директор е процес, който изисква осъзнаване, размисъл и прозрение

Джон Едуардс, CIO, САЩ

Повечето главни информационни директори в ранни етапи от своите кариери са били ИТ мениджъри. За съжаление въпреки увеличението на заплащането и отговорностите мнозина главни информационни директори продължават да се държат и да работят като мениджъри, а не като директори от най-високо ниво.

ИТ ръководителите, които не могат да се отърсят от отминали отговорности и нагласи, имат сериозен проблем. Затънали в миналото и неспособни да вървят напред, CIO-тата с умствена нагласа на мениджър не са в състояние да отключат пълния потенциал на своята роля.

Преходът от мениджър към директор е процес, който изисква осъзнаване, размисъл и прозрение. За да ускорите пътешествието, обърнете внимание на тези седем характерни черти, които отличават ИТ ръководителя от ИТ мениджър.

1. Вдъхновяващ
ИТ ръководителят вдъхновява колегите си, окуражава ги да приемат с желание и да култивират технологична промяна. "Не се изисква титла или силна позиция, за да се използва това лидерско умение", казва Марк Шмит, професор и ръководител на бизнес технологии и аспирантури в Университета по модерна технология в Темпе, Аризона. "ИТ ръководители, които вдъхновяват други, могат да мобилизират хора да завършат проекти и да извършат много велики неща." За да вдъхнови персонала и колегите си, един ръководител трябва да придобие и усъвършенства емоционална интелигентност и комуникационни умения, допълва той.

ИТ ръководителите могат също така да вдъхновяват екипи с отворени, честни и прозрачни дискусии за технологични стратегии и виждания. "Най-добрите ИТ ръководители се отварят за обратна връзка и диалог и канят други от всички нива да допринесат за оформяне на визията", казва Ким Бозела, управляващ директор на фирмата за бизнес консултации Protiviti. "Отминаха дните на слепи последователи, хората искат лидери, които са отзивчиви, комуникативни и истински."

2. Колаборативни
ИТ са вградени в непрекъснато разширяващия се диапазон на бизнес дейностите. "Поради това има голям брой позитивни взаимоотношения, които трябва да бъдат установени в ИТ организацията", казва Джери Курц, изпълнителен вицепрезидент по прозрения и данни във фирмата за технологични и бизнес консултации Capgemini North America. "Успехът на ИТ ръководителя и неговия или нейния екип ще бъде определен от комбинация от качествата на тези съвместни връзки и способността за изграждане на ИТ организация, която е способна и готова да следва визията на ИТ ръководителя."

Ръководителите, които са в състояние да повлияят за по-голямо сътрудничество в тяхната организация и с външни заинтересовани страни, ще могат да водят успешна промяна и да получат по-голяма подкрепа за своите ИТ и програмни мениджъри, отбелязва Бозела. Освен това ръководителите, които насърчават по-голяма съвместна иновация, като накарат членовете на екипа да мислят различно и по-творчески, ще могат да постигнат навременно и безупречно доставяне на клиентите си, както и да изпълнят основни корпоративни технологични дейности.

3. Просветяващи
Предоставянето на членовете на екипа на информацията, която им е необходима за успешно изпълнение на техните задачи, е изключително важно, за да се гарантира, че те притежават дългосрочна насока и контекст. Способността да обяснят защо има фокус върху определени приоритети по начин, който приветства диалог и участие, е съществено лидерско поведение, обяснява Лорали Тостенсон, старши вицепрезидент и директор за технологични таланти в Liberty Mutual Insurance. "Използването на тази характерна черта ефективно мотивира и вдъхновява служителите да постигнат желаните резултати чрез създаване на среда, където индивидът се чувства оценен", казва тя.

Притежаването на способността да въздейства и комуникира със служители и заинтересовани страни на всички нива на организацията, в различни стилове и подходи е критична диференцираща способност. "Хората, които показват истински ръководни качества, могат да създават и поддържат взаимоотношения, които градят доверие", твърди Тостенсон. "Способността да създава убедителен наратив и да бъде отворен към различни перспективи е критична за успешното определяне на визионерска пътна карта с екипи и заинтересовани страни по отношение на ръководенето на трансформация на бизнеса с помощта на технологиите."

4. Визионер
ИТ ръководителят трябва да притежава способността да предвиди бъдещото състояние на предприятието и да изпълнява тази цел чрез управление на промените, бизнес проницателност, влияние, договаряне и други умения, които са необходими за постигане на исканите промени, казва Бил ван Кърън, CIO на NCR.

"Ръководенето на ИТ е самотна професия, тъй като масите в действителност най-напред няма да искат да се променят и може да не последват първоначалните разрушители на старото, които се опитват да създадат бъдещото състояние и да водят промяната", допълва той.

По необходимост ИТ ръководителите имат склонност да дават приоритет на "поддържане на темпото", за да гарантират, че проектите се изпълняват навреме и отговарят на поставените цели. От друга страна, ИТ ръководителите трябва да разработят по-обширна, визионерска прогноза, като се фокусират върху нови посоки, които могат да донесат стойност на вътрешни и външни клиенти, казва Рич Темпъл, вицепрезидент и CIO на центъра по сърдечни и белодробни болести Deborah Heart and Lung Center. "Далновидният ИТ ръководител може да предизвика ентусиазъм от клиенти и членове на ИТ екипи за нови насоки и възможности и да научат нови неща и да израснат професионално", обяснява той.

5. Съпричастни
Най-добрите ИТ ръководители са онези, които ръководят със съпричастност, казва Майкъл Фехи, изпълнителен консултант в ИТ изследователската фирма Info-Tech Research Group. "Те разбират, че вдъхновяването на член на екипа по най-добрия начин изисква автентично приемане и разбиране на мотивацията и контекста на служителя", твърди той. С други думи, те отделят време да опознаят индивида и това ги мотивира.

За разлика от тях мениджърът обикновено е воден от мисията и фокусиран върху настоящата задача. "Макар че очевидно няма нищо грешно да бъде воден от мисията, този по-скоро заслепен подход може да ограничи ефективността му", отбелязва Фахи. "Той може да не знае с какво си има работа служителят на персонално ниво, което означава, че невинаги е в идеална позиция да го вдъхнови да изпълнява задачите си оптимално."

Когато с думите и делата си демонстрирате своето уважение и признателност към подчинените си, вие подготвяте сцената за отлично лидерство, казва бригаден генерал (пенсиониран) Грегъри Дж. Тухил, първият федерален CISO и понастоящем асоцииран професор в колежа по информационни системи и публична политика Heinz към Carnegie Mellon University. "По време на военната ми служба научих, че мениджърите управляват нещата, а ръководителите ръководят хората", твърди той. "Въпреки че има десетки съществени характерни черти, които великите ръководители имат, аз установих, че ключовият елемент, който отличава ръководител от мениджър, е съпричастността."

Разберете и имайте доверие на своите подчинени и ги оставате да управляват работата, която трябва да се свърши, препоръчва Фахи. "Да знаете кои са те и какво ги мотивира е една от компетенциите, които отличават добрите ръководители от останалите."

6. Гъвкави
Гъвкавостта, способността да се справяте ловко в сложна и променяща се среда, е ключова характерна черта, която отличава ИТ ръководителите от мениджърите. "Това изисква флуидна интелигентност, способността да разбират и решават проблеми в уникални и нови ситуации и нагласа за растеж", обяснява Чарли Аткинсън, CEO на PeopleFactors, онлайн платформа за оценка на таланти от ЧР.

Според ситуацията даден ръководител може да се наложи да използва техники за мениджмънт или лидерство, за да изпълни конкретна задача. "Ролите на старши ръководители са с по-голямо тегло за лидерство, казва Аткинсън. Един CIO обикновено ще прекара от 20 до 30 процента от времето си да управлява своите директни подчинени, а през останалото време ще ръководи."

7. Състрадателен
Това, което истински отличава един ИТ ръководител, е състраданието - грижата за служителите и за мисията на предприятието, казва Джон Чек, старши директор за решения за киберзащита в Raytheon. "Ръководителят насърчава кариерно израстване, благосъстояние, постоянно учене и придобиването на нови умения за целия му екип, като същевременно служи като техен защитник в цялата компания."

За достигане на това ниво на лидерство е необходима дълбока загриженост за екипа и фокус върху подкрепа за членовете на екипа да постигнат целите си.

"Пътят към лидерството изисква търпение, постоянен фокус и усилие, казва Чек. Ръководителят трябва да посвети време и ресурси да помогне на колегите си и не само в траекторията на собствената си кариера, твърди той. Макар че може да изглежда невъзможно да поемат допълнителни отговорности, ръководителите намират време за това, което е важно, и най-отпред в този списък е да гарантират, че целият екип ще бъде успешен и има възможност да расте."

Превод и редакция Мариана Апостолова

X