Коментари И Интервюта

ERP решенията – подвластни на промените на времето

CIO Media

Фирмите все още имат същите отдели и може би същите стратегически цели, но начините на работа, средствата, организацията, конкретните задачи, които се решават, технологичното ниво на служителите и системите, са много различни

Понятието ERP си остава символ на основен корпоративен софтуер за управление на фирми и организации за последните няколко десетилетия. Когато говорим за ERP, подразбираме документи, складове, фактури, клиенти, доставчици, счетоводство, контрол, производство, проекти и т.н. – всички тези основни неща, които съставляват отделните елементи на една фирма или организация, и които заедно формират нейното лице и посока. Освен това говорим за интегрирани решения, при които връзките между тези звена на фирмата са общи и формални, създадени със софтуерни средства, така че да могат бързо, ефективно и безпогрешно да си комуникират. Е, не че грешки не се правят, но поне допусканите грешки са автоматични и добре отразени, така че обикновено по-лесно се анализират.

Новата реалност

Напоследък обаче начинът, по който хората работят, комуникират и вземат решение се промени драстично. Уеб приложениятa, изнесените работни места, умните телефони, безжичните и мобилни Интернет мрежи, интернационализацията (или глобализацията, както предпочитате), глобалната конкуренция, непрестанно увеличаващата се сложност на продуктите и услугите, драстичната технологизация, са само част от тенденциите, които превърнаха съвременното предприятие в нещо много различно от предприятие със същия предмет на дейност само преди 20 години.

Така формално фирмите все още имат същите отдели, имат може би подобни стратегически цели, но начините на работа, средствата, организацията, конкретните задачи, които се решават, технологичното ниво на служителите и системите, са много различни.

Ответната реакция

Въпреки че ERP системите са големи, сложни и трудни за маневриране продукти, като цяло може да се каже, че при тях има видима тенденция тези промени в бизнеса да бъдат отразени. Видими са усилията на разработчиците, а и на маркетинг екипите, да представят продуктите в нова светлина, като модерни, отговарящи на съвременните тенденции решения.

В същото време огромната динамика и непрестанно увеличаващите се изисквания в разнообразни посоки доведоха до появата на голям брой други софтуерни решения, обозначавани с “магически” абревиатури от 2-3 букви, които правят много неща, които ERP системите не могат. Тук няма да се спираме на всички тези решения - ще се опитаме само да покажем някои от основните технологични тенденции в ERP системите, както и да видим как новите софтуерни класове продукти работят заедно с тях.

Ориентация към потребителя

Една от тенденциите при ERP е опитът те да се превърнат те в потребителско ориентирани системи. Като цяло интерфейсите на приложенията стават все по визуално привлекателни, използват се приятни за окото цветове, по-добре организирани и лесни за работа менюта – всичко това с цел на потребителите да им е по-лесно и удобно. Вече има вече повече възможности потребителят в една или друга степен да промени външният вид на системата така, че да си осигури допълнителни удобства. Например да си избере най-често въвежданите документи, или най-често ползваните от него процеси, които да се появяват удобно на едно място, а не да бъдат търсени из всички менюта.

Интеграция

Друга интересна тенденция е увеличаващите се възможности на интеграция с външни продукти. Било то на ниво потребители – когато се дава възможност на хората да експортират документи и справки в различни формати, да свържат системата с e-mail приложения или дори уеб приложения като Google maps, но също и на ниво система – когато могат да се правят връзки с уеб сайтове и други приложения. Без съмнение тази тенденция е пряко свързана с посоката на развитие на ERP системите – а именно повишаването на връзката им с други приложения, без които вече те няма как да функционират ефективно.

Методологии за внедряване

Трета положителна тенденция в ERP е въвеждането на методологии за улеснено и по-бързо внедряване на системите. Благодарение на развитието на продуктите и повишаването на опита с тях от страна както на внедрителите, така и на ползвателите, днес много ERP системи наистина могат да бъдат внедрявани за рекордно кратки срокове. Като добавен бонус това води до известно намаляване на бюджетите, но остава проблемът с леко повишения риск при тези бързи процеси, който обаче може успешно да се минимизира с подходящи мерки.

Актуалните предизвикателства

Изброените положителни тенденции са факт. В същото време обаче може да се каже, че ERP продуктите днес все още не могат да покрият онази функционалност, която е нужна в някои сфери на работа, поради което често се налага използването на външни приложения. Да, видими са усилията на разработчиците и в тази насока, но не рядко специализираните приложения остават доста по-добри по много показатели, така че употребата им засега изглежда неизбежна. Ето някои от тях:

Вероятно най-слабото представяне на ERP системите е по отношение на уеб интеграцията. Днес уеб приложения се пишат за всякакви неща – магазини, портали за клиенти и доставчици, Интранет системи, информационни системи, и др. Не, че ERP системите нямат такива възможности – някои от продуктите на Microsoft например се интегрират директно с SharePoint. Изглежда обаче от практическа гледна точка тези интеграции не са лесни, изискват много усилия и ресурси. Ако приложението ви го изисква, може да се насочите в тази посока, но често много по-лесно е използването на специализирано готово или пък настройваемо уеб приложение, и изграждането на интерфейсни канали между него и ERP системата там, където е необходимо.


Друг проблем е управлението на процесите. Отново ясна е тенденцията в ERP системите да се появяват елементи на управление на процеси, но също така възможностите им в сравнение със специализираните продукти все още изглеждат като цяло не достатъчно добри. Затова ако ви се налага управлението на по-сериозни процеси, или дори управлението но базирана на документи система като ISO, ERP решенията почти сигурно няма да ви свършат работа и трябва да търсите други решения – процесни, документни или в идеалния вариант – смесени.

Последният проблем, който искам да коментирам, е във връзка със справките и отчетите. ERP решенията имат много мощен инструментариум за генериране на т.нар. pixel perfect отчети. Това обаче е необходимо обикновено когато нещо се разпечатва и дава на контрагент. По отношение на справките и анализите нещата все още не са перфектни. Не, че системите не дават такава възможност – но обикновено инструментариумът им е по-беден, нямат толкова голяма гъвкавост и са по-опростени от BI решенията на пазара. Ако имате много сериозни изисквания за анализ, динамична отчетност, визуализация на резултатите и използване на по-модерни методи на графична и динамична визуализация, по-добре е да въведете BI решение. Някои от съвременните ERP системи имат огромен напредък в тази посока – включително предлагат собствени BI клас функционалности. Въпреки това, в повечето случаи си струва да се насочите към BI решение, дори и от тази гледна точка, че една външна BI може много по-лесно да се интегрира с други отчетни системи – например транзакционни системи, или дори excel.

В заключение

Днес тенденциите в работата на предприятията са много много динамични и макар, че фирмите и организациите изглеждат с подобна структура като преди години, начинът на работа е напълно различен. Това води до промени и в ERP решенията, които успяват в по-голяма или в по-малка степен да отговорят на новите реалности, но все пак има огромно място за използването на други класове решения. Всъщност, в последните години мястото за приложение на други продукти се увеличи, защото ERP разработчиците трудно могат да обхванат в пълнота всички бизнес промени.

ERP системите са позиционирани най-стабилно по отношение на финансовата и счетоводна отчетност, но е важно да се развиват все повече и в другите сфери, защото не е изключено да се появи нова тенденция на пазара – а именно замяната на ERP системата като водеща за всички основни дейности в една фирма и използването на специализирани софтуерни продукти за всяка от дейностите – в който случай ERP решенията ще останат много повече обединяващо и завършващо финансово звено, отколкото основен бизнес софтуер.

Стефан Марков е основател и мениджър на rinamar.com - фирма специализирана в управление и консултиране на ИТ проекти, оптимизация на дейността и моделиране. Има значителен опит като ИТ мениджър във ВМ Финанс Груп, директор "Финансов контролинг" в Plena България и Огняново-К. Участвал е в международни проекти на Plena Holding.


X