Коментари И Интервюта

Как иновациите променят дейността на банките

CIO Media

Благодарение на все по-дълбокото проникване на интернет във всички сфери, иновативната идея от началото на 90-те вече се е превърнала в неизменна част от дейността на финансовите институции

Христо Христов

Христо Христов

Знанието и трансформирането му в нови продукти, процеси и начини на организация винаги са били източник на икономически растеж и подобряване на общественото благосъстояние. Крайният резултат, когато знанието се е превъплатило в нововъведение, най-общо наричаме иновация. Самото понятие произхожда от латинския корен novus, който означава нововъведение или обновяване. Иновацията е процес на използване на знания за създаване и въвеждане на нещо, което е ново и използваемо в ежедневието на обществото и бизнеса

Добавяне на стойност и подобряване на процесите

Иновациите, които функционират във финансовата сфера са насочени най-общо в две области. Едната е създаване на нови финансови продукти, носещи определена стойност на притежателите им, а другата е подобряване на процесите за боравене с тях в търсене на начин как те да отговарят в по-пълна степен на динамиката на съвременния ни живот. Иновациите от първата група най-често могат да се срещнат на капиталовия пазар. Такива например са дериватите - финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците в пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент. Инвеститорите използват дериватите основно за да намалят в определена степен поетите от тях рискове.

Втората група от финансови иновации се появява най-често под формата на банкови продукти или операции. Те са комплекс от взаимосвързани банкови услуги и операции, насочени към по-пълното задоволяване на потребностите на клиентите от отделните видове банкови дейности. В основата на тези иновации стоят модерните ИТ решения, отговорящи в максимално пълна степен на ставащото все по-мобилно ежедневие. Спестеното време и удобството заемат все по-определящо място в решението на потребителите при избор на обслужваща банка. Равнището на търсене на новия продукт определя равнището на неговата полезност и степента на неговата иновативност.

Развитие на иновативната идея

Най-яркият пример за иновация в банковата сфера е електронното банкиране. За първи път то е било осъществено през 1993 г. в Англия от Nottingham Building Society. Системата е носила наименованието “Homelink”, което в буквален превод означава „връзка от дома“. Чрез нея потребителите са можели онлайн да получат информация за банковите трансфери и трансакции по сметките им. Осъществяваните преводи били предимно за плащане на ток, вода, газ, както и към сметки в други банки.

Днес, благодарение на все по-дълбокото проникване на интернет във всички сфери, иновативната идея от началото на 90-те вече се е превърнала в неизменна част от дейността на всяка банка. Освен пари, дистанционното извършване на банкови операции спестява много време. Клиентите могат да проверяват балансите си, да разглеждат парични потоци, да откриват сметки и да трансферират пари денонощно. Използването на услугата не изисква специални компютърни умения. От банките, опериращи на българския пазар, с малки изключения всички могат да се похвалят с онлайн гишета, на които посрещат клиентите си.

Операциите, които могат да се извършват през електронното банкиране, могат да бъдат разделени основно на два вида - пасивни и активни. При пасивните операции клиентът може единствено да проследява движенията по своите сметки, а при активните той вече е свободен да управлява парите си онлайн в реално време. Банките постоянно разнообразяват онлайн услугите, които могат да получат от тях клиентите им: заплащане на битови сметки, откриване на депозити, та дори и възможност за търговия на българската фондова борса (БФБ) в реално време.

Сигурността на трансакциите е гарантирана на три нива:

  • генериране на потребителско име и парола, което впоследствие клиентът сам може да промени;

  • използване на специален сертификат за достъп или Универсален електронен подпис (УЕП);

  • криптиране на трафика.

За да бъде сигурен клиентът, че никой освен него не може с лека ръка да се разпорежда с наличните по сметката му средства, той получава електронен сертификат от банката, с който се идентифицира всеки път, когато поиска да извършва активни операции. Разбира се, електронният сертификат не винаги е задължителен, защото системите на някои банки са пригодени да индентифицират клиента и/или чрез неговия собствен електронен подпис (УЕП). Според данни на Информационно обслужване АД, 50% от банките в страната поддържат използването на УЕП, 60% издават свой собствен цифров сертификат, а някои поддържат и двата варианта на оторизация.

Все повече мобилност

Появата на умните телефони също оказа влияние в процеса на еволюция на финансовите иновации. Мобилното извършване на банкови операции започна да излиза от рамките на превърналото се вече в конвенционално интернет банкиране и да превръща телефона в модерно средство за разплащане. Информацията за сметки, упътването за извършване на банкови операции и потвържденията за тях излизат на екрана на мобилния телефон.

Свободата, която дава електронното банкиране на потребителите, обаче не е повод да спре до тук създаването на иновации. Разплащанията в реалния живот също заемат важно място в динамичното ежедневие на потребителите. Удобството на кредитните карти бързо ги превърна от иновационен нов продукт в част от ежедневието. Забързаният ритъм на живот доведе и до иновиране и на разплащанията с кредитни карти. От близо година и половина технологията за безконтакти разплащания стъпи и в България. Кредитните и дебитни карти по технологията NFC (Near Field Communication) разполагат с микроантена, която от разстояние предава данните, които са необходими за осъществяване на плащането. По този начин картите PayPass позволяват на потребителите да правят бързи разплащания за суми до 50 лева само като докоснат картата до ПОС терминалното устройство. До тази сума не е необходнимо да се въвежда ПИН код, освен това картата не напуска ръцете на потребителя и така му спестява между 15% и 20% от времето при пазаруване в магазините. В бензиностанциите и ресторантите изследванията показват, че времето на плащане може да се намали до 40%. Новата технология, с която си служат PayPass картите, спестява на потребителите досадното търсене по джобове и чанти на дребни за кафе, цигари или вестник. От миналата година потребителите имат възможност да ги използват и при пътуванията си с таксита, с което отговарят на досадното изречение „Нямам да ви върна“.

В заключение

Независимо че днес гледаме на всичко казано до тук като иновации, не трябва да забравяме, че само след няколко години изброените технологии ще се превърнат в част от нашето ежедневие, което вече ще ни бъде отесняло. Тогава ще отправим поглед в бъдещето, за да потърсим други иновативни решения и продукти, а това може да се превърне в реалност единствено ако основаваме икономиката си на развитието на знанието, защото без него няма да ни има и нас.

Христо Христов е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество” (http://www.economistbg.blogspot.com/).


X