Коментари И Интервюта

Изгубени в софтуера

CIO Media

До скоро новите версии на софтуерни приложения добавяха функции към позната визия и потребителите можеха да използват придобитите си в миналото познания. Днес обаче много компании разработващи приложения за бизнеса – стари функциионалности с нова визия

Появата на компютъра промени из основи начинът на правене и функциониране на бизнеса. Химикалът и листът хартия, пишещите машини, чертаенето линия на таблици и смятането с калкулатор на числата в тях, търсенето с часове сред тоновете прашни папки, останаха в миналото. Създадените софтурени решения улесниха и направиха бизнеса по-ефективен от всякога. Имаше обаче един проблем - служителите трябваше да бъдат обучени как да използват тези програми, за да могат да направят това, което се изисква от тях.

Според проведено през май 2007 г. национално представително проучване сред бизнеса по поръчка на Министерството на труда и социалната политика, 50,8% участвалите работодатели споделят, че в една или друга степен компютърните умения на техните служители не са достатъчни. За да се справят с този проблем, почти половината от тях залагат в своята стратегия за разрешаване на проблеми намирането на персонал с подходящи качества и умения и допълнително обучение на служители на фирмите (схема 1).

Допълнителното обучение на персонала за повишаване на неговите умения за работа с определени софтуерни пакети е и финансова инвестиция на фирмата в нейните служители. Възможностите на някои софтуерни приложения са толкова големи, че образователните институции в редица страни залагат в своите учебни планове тяхното изучаване като ключови знания, които всеки трябва да притежава. Всичко това отново коства на държавата инвестиции в обучаване на педагози, създаване на адекватни учебни помагала, закучпуване на компютри с определени параметри и не на последно място закупуване на лиценз на програмите.

Но какво ще стане ако това, което учим днес се окаже непотребно утре?

До скоро всички нови версии на софтуерни приложения, акцентираха основно върху запазване на добре познатата визия на продукта и прибавяне на нови и нови функции. Така потребителите им можеха да използват придобитите си в миналото познания за работа с конкретната програма. Днес обаче ставаме свидетели на нов път, по който поемат компаниите разработващи софтуерни приложения за бизнеса – предлагане на изцяло нова визия на стари функциионалности. Тази комбинация води след себе си редица проблеми за бизнеса.

Нежелателните последствия

На първо място темповете, с които работят служителите спадат драстично, защото, за да извършат каквато и да е операция трябва да търсят по няколко минути по менютата. Така, за да възвърнат предишното си ниво на работа служителите трябва на ново да се обучават.

Случва се комуникацията между новите и старите версии да не е напълно осигурена и те да не са напълно съвместими. Например в новата версия работните файлове се запазват в различен формат от досега познатият и по този начин ако потребителят поиска да отвори подобен файл, ползвайки по-стара версиятова няма да бъде възможно. Запазването на файл във формата на по-старата версия отново крие своите малки недостатъци и може да се изпадне в ситуация, в която на екрана на служителя се вижда едно изображение, а на неговия шеф ползващ различна версия се вижда нещо съвсем друго. Обикновенно ако се ползва с по-ниска версия, може да се окаже, че оформлението, над което се трудил сътрудникът е изцяло съсипано и нищо не може да се разбере от това, което направено. Ако трябва да бъде представен конкретен проект пред клиенти, подобен проблем може да доведе не само до раздразнение у шефа, но и до загуба на клиенти на фирмата, респективно загуба на приходи.

Друг често срещан проблем се получава при използването на различни шрифтове. С течение на времето и появата на нови и нови версии, част от шрифтовете, които се предлагат за използване на потребителите, спират да бъдат поддържани. Съхранявайки електронен архив на дейността на фирмата през годините, след миграцията на новите версии, може да се окаже така, че нищо от това, което е запазено няма да може да се разчита и използва.


Не на последно място са икономическите последици. Инвестиците, които е направила компанията в миналото, за да обучи своите служители да работят с определен софтуер се оказват напразни. Закупените лицензи за по-стари версии на софтуера също се оказват безполезени. Парите, които фирмата е вложила, не само не са имали възможност да се възвърнат, но и са били безвъзвратно изгубени. Ако иска да бъде конкурентна на пазара, фирмата трябва отново да инвестира в обучение и закупуване на лицензи. Икономически последици има и за самите служители, и за образователните институции. Появява се необходимост от промяна на учебните планове, инвестиране в обучението на нови педагози и написването на нови учебни помагала.

Ето защо всяка компания трябва вимателно да обмисли и изготви своя софтуерна политика.

Няколко полезни съвета

  • Проучете Вашите клиенти и тези към, които се целите, какви софтуерни приложения използват;

  • Избирайте софтуерни предложения, към които лесно могат да се адаптират служителите;

  • Планирайте внимателно периода на миграция. Осигурете обучителни курсове за персонала си и му дайте необходимото време, за да се адаптира. Може например обучението да се провежда през летните месеци на годината, ако натовареността тогава е по-слаба (или друг период, в зависимост от спецификата в сферата на дейност на фирмата). Не е препоручително напрежението от промяната на добре познатият екран, да е в комбинация с необходимостта бързо да се свърши определена работна задача. Също така не е добре миграцията да се извършва поетапно, защото това често може да създаде проблеми в работата между самите служители;

  • При всяка промяна на версията на софтуера, с който работите, запазете архивните си файлове в новите формати. Хубаво е и да оставите един компютър, на който има инсталирани по-ниски версии на работните софтуери, за да сте сигурни, че документите ви ще могат да бъдат достъпни и утре.

Христо Христов е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество” .


X