Коментари И Интервюта

ИТ инвестициите на финансовите институции – предопределени от бизнес реалността

CIO Media

В началото на 2013 г. анализаторите от изследователската компания Ovum, коментираха, че на този етап финансовите институции не могат да си позволят съкращаване на ИТ разходите и една от основните причини за това е, че световната финансова система вече е де-факто електронна. Година по-късно практиката потвърждава, тази теза. По данни на Capgemini през последната година ИТ разходите на финансовите институции в глобален мащаб са отбелязали ръст от 3,4%, достигайки $179,2 млрд., а прогнозата на консултантската компания е, че през 2015 г. финансовият сектор щр похарчи за ИТ $192 млрд. Сферите на най-активни ИТ инвестиции за финансовите институции, според Capgemini са предопределени от бизнес реалността:

- BI и CRM технологии, необходими за изясняване на потребностите на клиентите, подобряване на управлението на риска и повишаване на ефективността;

  • развитие на цифровите канали и особено на мобилното банкиране, което изглежда особено перспективно на фона на ръста в продажбите на смартфони и таблети;

  • модернизация и рационализация на информационната среда (включително замяна на стари системи) с цел намаляване на тоталната цена за нейното притежание.

Освен във всичко изброено, разбира се, ще са необходими и инвестиции в решения за ИТ сигурност и във всевъзможни иновации, позволяващи на доставчиците на финансови услуги да бъдат различни (и по-печеливши) от своите конкуренти.

В този брой на списание CIO ще намерите подробна информация за структурата на ИТ разходите и подходите към ИТ бюджетите, прилагани от финансовите институции в различни региони по света. Публикуваме и резултатите от поредното проучване на нашия екип – този път то е на тема “ИТ кадрите във финансовия сектор”.

В редовната ни рубрика “Актуални проекти” представяме някои от най-интересните ИТ инициативи, реализирани през последната година в Алианц Банк, БАКБ, Банка ДСК, ПИБ, Уникредит Булбанк, SG Експресбанк и УниКредит Лизинг.

Обширна статия е посветена на проектите в областта на безконтактните плащания – една сфера, в които българските банки напоследък работят доста активно.

Предлагаме ви и една статия и по така широко дискутираната и толкова спорна тема Bitcoin. Дали виртуалната валута засяга бизнеса на традиционните финансови институции и дали за тях възникват нови задачи във връзка с нея? Не се наемаме да отговорим на тези въпроси, но споделяме тезата на автора, че темата не трябва да се игнорира, тъй като виртуалните явления са в състояние да пораждат съвсем реални проблеми.

Надяваме се, че представената информация ще ви бъде полезна.


X