Коментари И Интервюта

Eclipse Cloud Development - фокус върху разработката в Облака

CIO Media

Неделчо Делчев

Неделчо Делчев

Неделчо Делчев е софтуерен архитект в локалното звено на SAP в България в отдела Development Experience & Research. Той има повече от 15 години опит в областта на технологиите свързани със средите за разработка на приложения, както и платформите за управление и поддръжка на бизнес услуги.


Разработването на приложения в Cloud среда набира все по-голяма популярност, както сред компаниите производители на бизнес софтуер, така и сред фондациите поддържащи софтуер с отворен код. За да подсили тази инициатива Eclipse Foundation създаде в края на миналата година самостоятелна област включваща няколко вече съществуващи проекта (Orion и Flux), както и два нови (Che и Dirigible[4][5]) [6]. Компаниите, които застават зад поддръжката на тази инициатива първоначално са IBM, SAP, Pivotal, Codenvy, WSO2 и Redhat [7]. По-късно към инициативата Eclipse Cloud Development (ECD) се включи и още един нов проект свързан с инструменти за работа с CloudFoundry .

Основният фокус на инициативата ECD е създаване и усъвършенстване на средствата за разработка на приложения за Cloud среда, като самите инструменти да работят в същата тази Cloud среда – така наречената "For the Cloud, in the Cloud" парадигма. Различните проекти в тази инициатива имат различен фокус, както за да покрият по-голям брой сценарии и модели за разработка на приложения, така и да изградят в бъдеще още по-добра и интегрирана среда с инструменти.

Проектът Orion идва с един от най-усъвършенстваните редактори за JavaScript включващ code-completion, подчертаване на ключовите думи за различни езици, анализиране на сорс кода по време на писане.

Che се фокусира в поддръжката на така наречения "workspace management", което включва както съхраняването и структурирането на сорс кода на приложенията, така и на последващите стъпки по тестване, интеграция и продуктизиране - "continuous integration" (CI).

Dirigible е проектът, който внася техниките за бързо създаване на приложения ("rapid application development" RAD), познати от десктоп средствата за разработка. Това включва моделирането на структури от данни, генериране на RESTful услуги, потребителски интерфейс, моделиране на процеси, разширения и др. Този проект е създаден в локалното звено на SAP в България.

Flux е интеграционния компонент, който свързва както Cloud с десктоп средата за разработка, така и сервизите предлагани от различните Cloud платформи.

Източници:
[1] https://orionhub.org/
[2] https://www.eclipse.org/flux/
[3] https://www.eclipse.org/che/
[4] http://www.dirigible.io
[5] https://www.eclipse.org/dirigible/
[6] https://www.eclipse.org/org/press-release/20141027_cloud_initiative.php
[7] https://www.eclipse.org/ecd/
[8] https://projects.eclipse.org/projects/ecd.cft

До този момент самата интеграция на различните продукти е в начален етап, което за потребителите означава, че имат три различни опции, които дори се припокриват в някаква степен. Най-общо можем да определим – Orion за приложения на node.js и HTML/CSS, Che за Java следвайки стандартния модел (както и други програмни езици с техния стандартен модел) и Dirigible за база данни, JavaScript и HTML/CSS следвайки така наречения "in-system programming" модел.
На този етап участниците в инициативата си поставят за цел да изградят една отворена среда за дискусии и сътрудничество, която да стане притегателен център и за други проекти свързани с инструментите за разработка на приложения в Cloud среда. Това е естествено развитие на идеите стоящи зад създаването на самата Eclipse фондация преди повече от 10 години, с поглед към новите иновативни технологии на бъдещето.

В отделна публикация ще ви разкажем повече за проекта Dirigible – модела за разработка, сценариите които се таргетират и концепциите които са използвани.X