Коментари И Интервюта

Облачните технологии – реалност и перспективи

CIO Media

Надя КръстеваОблачният изчислителен модел вече няколко години е една от най-значимите тенденции в развитието на информационните технологии. На този етап, в глобален мащаб, внедряването на облачни решения навлиза в нова фаза, противопоставянето на облачния и традиционния модел постепенно остава в миналото, от използване на облаци за целите на развойната дейност и тестове се преминава към прилагането им за целите на бизнеса, доставчиците на облачни услуги контролират все повече от корпоративните разходи за ИТ инфраструктура, световната ИТ индустрия става все по пристрастена към облака.

На този фон каква е реалността у нас? Според проучване, което екипът на сп. CIO България проведе през септември, през последната година броят на българските организации, въвели облачни услуги, се е увеличил с 36%, а нарастващият интерес към облачния модел е безспорен факт.

В следващите страници представяме още данни от това проучване, коментари на представители на няколко ИТ компании, които са сред най-активните доставчици на cloud решения в България, добри практики при въвеждането и използването на облачни решения в две български организации. На различни аспекти на темата cloud computing е посветена изцяло и редовната ни рубрика “Технологии & концепции”.

Както винаги, в септемврийското издание на cп. CIO отделяме централно място на темата “ИТ кадри & ИТ кариера”. Предлагаме ви няколко статии от които ще научите какво се случва в пазара на труда в ИТ сектора и защо ИТ специалистите са “Обречени да имат работа”.

Надяваме се, че представената информация ще ви бъде полезна.


X