Коментари И Интервюта

Разработчиците на финансови технологии коментират

CIO Media

Първата вълна на блокчейн системите във финансовата сфера преминаха от тестова фаза към внедряване. Това се случва с участието на редица големи международни банки (повече на стр........), а проектите се осъществяват в сътрудничество с финтех компании. У нас приключва още една година, през която се случват значителни технологични промени във финансовата индустрия: облачните услуги повишават ефективността си и позволяват на банките да предлагат нови услуги към крайните клиенти.

Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА

Мирослав ВичевБанките използват доста съвременни технологични решения и експериментират с виртуализация и облачни услуги. Болшинството финансови институции имат дигитални проекти и се опитват да предлагат мобилни решения и електронни канали. По принцип банките са водещи в технологично отношение у нас. Имат опит за по-задълбочен анализ, обработка на големи данни, съвременни методи за анализ и обслужване на търсенията на клиентите.

Системата в основата на блокчейн предполага всеки да има собствен регистър и обща конвенция за работа между отделните книги и регистри на базата на договорен стандарт за взаимодействие и криптографските технологии, за да можe да се провери пътят на парите. Това е технически възможно и е ясно, че работи добре. Но засега решението е в експерименталната фаза и не е доказало икономическата си ефективност. Търсят се местата, където то да е приложимо. Намерени са няколко области - в търговското финансиране - документалните операции, в сетълмента на някои ценни книжа и международни борси се изпробват такива технологии, но засега са в пъти по-скъпи от досегашните. Ще мине време, докато блокчейн намери масово приложение. Още е относително скъпо решение. Безкрайно интересно и уникално е, защото позволява разпределена обработка на различни транзакции, услуги без централни единици, на които всички да разчитат за централно обслужване, но това е на цена десетки пъти по-висока от тази на сегашните централизирани решения.

Норберт Кауенховен, ръководител решения на IBM EU в областта на митниците, имиграцията и управлението на граници, по време на Мусала Софт MUFFIN Conference 2017

Норберт КауенховенДали блокчейн ще промени банковия сектор и как е въпрос, за чийто отговор тепърва предстои да видим. Със сигурност обаче финансовите и търговските дружества ще се възползват от технологията. Тя позволява междубанковите транзакции между доверени партньори да могат да се случват мигновено, без забавяне. Всичко, което към момента се извършва чрез посредник, ще бъде заменено с директно плащане. Ако шест банки например споделят обща главна счетоводна книга, те могат да извършват моментални плащания помежду си - това е голяма промяна. А банките могат да имат свои собствени криптовалути, не като биткойн, а по-контролирани и да ги използват вместо евро или в България вместо лева. Концепцията не е нова, но е много интересно да се види как се прилага при транзакции между доверени партньори в екосистемата на тази банка.
Иън Уудс, технически директор на британската компания за ИТ услуги Endava

Иън УудсМеханизмите за плащане започват да изчезват и през следващите години това ще стане още по-очевидно. Най-после започваме да наблюдаваме, че големите банки отделят внимание на старите си основни системи и на ефективността. Те са заинтересувани да достигнат новия цифров потребител. На пазара вече съществуват изцяло дигитални банки, които притесняват старите международни играчи.

Увеличава се броят на банките, които разглеждат блокчейн технологията като потенциална за използване при сетълменти, споделяне на информация, за съхраняване на потребителски данни, за документни доказателства и т.н. Тя може да е полезна за обмяна на данни между организации, които не са част от една група.

Въпросът за сигурността става все по-актуален. Почти всички стартъпи в сферата, с които съм се запознал, използват изкуствен интелект под някаква форма. Всъщност обаче засега тези технологии са доста ограничени и могат да служат за тесен кръг от задачи. Едно от нещата, в които те са много добри, е сравняване на модели. А необходимостта да бъдат анализирани огромни обеми от информация в търсене на аномални модели е сред основните проблеми на сигурността.


Атанас Шарков, бивш изпълнителен директор на "Nexcom България", която първа разруши представата за фиксирана телефония. Той е инициатор и на първата национална мобилна разплащателна система "СЕП България"

Атанас ШарковОсвен регулаторните изменения в момента настъпва нова технологична революция, която ще промени изоснови финансовата индустрия. Блокчейн не е просто набор от правила, които даден регулатор налага на пазара. По иновация технологията е равна на измислянето на интернет.

Това е един нов "протокол", който предлага съвсем различен начин за изпълнение на всякакъв вид електронни транзакции, а разплащанията са само част от тях. Блокчейн ще промени електронната търговия и комуникациите. Ще стане възможно развитието на нови телекомуникационни мрежи с децентрализирана структура. Това означава, че потребителят ще може сам да изпълнява и управлява електронните услуги, които ползва.

Дълго време технологиите бяха ориентирани към капитала. Но технологиите на бъдещето се ориентират повече към човека. Изначално замисълът им е човекът. Капиталът беше средството те да станат достъпни. Истината е, че, веднъж създадени, информационните технологии могат да служат на милиарди. И стойността на това служене става все по-малка. Много хора се чудят каква е ползата от всички тези технологии? Ползата е в това най-големите достижения на човечеството да не са запазени за няколко хиляди или няколко милиона души, а да станат достъпни за повечето хора. Днес сме само в началото на този процес. Предстоят много промени.


X