Коментари И Интервюта

Техническите познания и междуличностните умения вървят ръка за ръка

CIO Media

"Осигуряването на възможност за работа от вкъщи е важно предимство на ИТ сектора в сравнение с доста други сфери на работа".

Иванка Стоянова е завършила Търговската гимназия в Пловдив и Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Работила е във финансовия сектор в продължение на повече от 10 години, след което започва обучение по програмиране и се преквалифицира. Семейна, с две деца. Владее английски и немски.

Г-жо Стоянова, кое ви мотивира да се развивате именно в технологичната сфера?
Винаги съм обичала технологиите и ми е било интересно как работят. Мотивира ме и предизвикателството да бъда част от най-динамичния сектор - не само в българската икономика. Освен това ИТ индустрията насърчава креативността и оригиналното мислене. Усещането да измислиш нещо и да видиш как то се създава, усещането да разработиш определен продукт е истински вълнуващо. CODIX е продуктово ориентирана компания, която предоставя уникално по рода си бизнес решение. Изключително предизвикателство, но и удовлетворение е да успееш да направиш една сложна система напълно съвместима с нуждите на различни клиенти. Наред с това корпоративната култура и правилата в бранша са на международно ниво.

Кои женски качества ви помогнаха да постигнете успех?
Усетът към детайла е качество, което често се приписва на жените. Интуицията също е важен фактор както за преценка на хората, така и при изпълнение на задачите. Тук не мога да не спомена и дипломатичността като качество, което макар и да не се припознава като чисто женско, е от изключителна важност, когато работиш в голям и международен колектив.

Според вас как жените могат да допринесат за развитието на този често доминиран от мъжете сектор?
Известно е, че в Европейския съюз България е една от държавите с най-голям дял на заетите в ИТ сферата жени, което е голям плюс за страната ни. Хубаво е също, че това е следствие на съвсем естествени процеси и нормалното пазарно развитие. В CODIX ключови мениджърски позиции са заети от жени и аз съм убедена, че това в значителна степен допринася за качественото протичане на работния процес. Балансът е за предпочитане пред крайностите.

Какво трябва да направи бизнесът, за да привлече повече представителки на нежния пол? Какво прави CODIX в тази посока?
От ключово значение за жените обикновено е възможността за постигане на баланс между личния и професионалния живот. С оглед грижите за семейството и децата осигуряването на възможност за работа от вкъщи е важно предимство на ИТ сектора в сравнение с доста други сфери на работа.

За мен са особено ценни също така вътрешнофирмените обучения и възможността за развитие. Например в CODIX всички новопостъпили служители минават през интензивна обучителна програма, което помага за по-бързото навлизане в работата. Следващата стъпка са специализираните обучения в зависимост от заеманата позиция. В края на миналата година дори стартирахме проект за интензивно обучение и подготовка на програмисти със C/C++ и SQL/PLSQL. От успешно завършилите курса 80% вече са назначени на работа при нас.

Какъв е вашият съвет за младите жени, които искат да се развиват в технологичната сфера?
ИТ секторът е много динамичен и е необходимо непрекъснато самоусъвършенстване. Моят съвет е никога да не се отказват, да работят последователно и упорито. Мотивацията за това трябва да идва отвътре. Личните качества като отговорност, положително мислене и ориентираност към резултати, част от емоционалната интелигентност, са от огромно значение не само в технологичната сфера, а и във всеки аспект от живота. При всички случаи техническите познания и междуличностните умения трябва да вървят ръка за ръка.

Съдържание от CODIX

X