Коментари И Интервюта

Наличието на микс от качества и умения в екипите ги прави по-креативни

CIO Media

"За нас е важно хората да се вдъхновяват от вече постигнатите резултати и това да ги мотивира да вървят целеустремено напред."

Цвети Кьосева е изпълнителен директор на "Методия" АД. Има дългогодишен опит на управленски позиции в международни телекомуникационни и технологични компании, фасилитатор и практик в областта на иновациите. Компанията, която днес управлява, е технологичен доставчик на персонализирани бизнес решения от типа "бизнес като услуга" (BaaS) и "софтуер като услуга" (SaaS), насочени към енергийната и ютилити индустрията, е фокусирана върху разработката на дигитални софтуерни продукти за управление на комплексни оперативни дейности на доставчици на електричество, газ, вода, отопление и други комунални услуги.
Функционалностите, които платформата "Utility Suite" предлага - портал за смяна на доставчик, клиентски и брокерски портал, система за автоматизирано управление на всички процеси между участниците в индустрията, система за фактуриране, CRM система - обхваща пълния процес по придобиване на клиенти, тяхното обслужване, фактуриране, управление на активи и процеси, маркетинг кампании. С цялостното си бизнес решение, Методия е предпочитан партньор на ютилити бизнеса, както у нас, така и на световния пазар.

Кое ви мотивира да се развивате именно в технологичната сфера?
Технологиите са неизменна част от ежедневието ни. Когато започвах професионалното си развитие в тази сфера обаче, беше повече любопитство как чрез някакви команди да накараш едно устройство да направи това, което искаш от него. Въпреки че не беше много популярно жени да учат технологични специалности, на мен ми се струваше много вълнуващо измислянето на решения на всякакви логически задачи. Сега, години по-късно, мога да кажа, че е било по-скоро неосъзнато, отколкото целенасочено, и че намирам все повече приложение на тези знания и умения и в сфери извън технологиите.

Кои женски качества ви помогнаха да постигнете успех?
Винаги съм вярвала, че има съвкупност от качества, важни за всеки, който е готов да се изправи пред ново предизвикателство, и това надграждане да му носи удовлетвореност от постигнатото. Емоционалната интелигентност има водеща роля за успеха - при изграждане на взаимоотношения, ръководене на хора и управление на проекти.

Успешният лидер трябва да съумява да намери подход към екипа си, да го обединява и мотивира. Винаги съм се стремяла да разбера гледната точка на събеседника си и заедно да намерим ефективно решение.
За изграждането на успешни взаимоотношения е нужно човек да разбира какви са предизвикателствата, да се радва на успехите на другите, да прояви нужната твърдост при взимане на решение и да даде своята подкрепа в точния момент.

Бизнес средата е вечно и бързо променяща се - всеки, който не умее да се адаптира към нея, ще изостане назад, а светът ще се е развил. Затова и гъвкавостта по време на промяна, реакцията в несигурни и непредвидими ситуации са били от нещата, които са ми помагали винаги досега. Понякога, за да вземеш стратегическо решение в напрегната ситуация, се налага да действаш, воден от интуицията, тъй като нямаш много време да събираш фактите, които ти трябват. Този усет, за това как преминаваш през неизвестните неща се трупа с много опит и респективно грешки.

И не на последно място, човек трябва да е упорит, тъй като успехът много често не идва веднага, даже мога да кажа, че никога не идва веднага. По пътя си срещаме много спънки и предизвикателства от всякакво естество, но упоритостта и постоянството са качествата, които винаги водят след себе си резултати.

Това са една малка част от качествата, които са ключови за една цялостна визия да мотивираш и вдъхновяваш хората около теб в посока постигането на индивидуалните им цели и тези на компанията.

Според вас как жените могат да допринесат за развитието на този често доминиран от мъжете сектор? Защо е важно да има повече дами в ИТ?
Считам, че по-коректно е да се търси баланс в екипите. На база личния ми опит наличието на микс от качества и умения в екипите ги прави по-креативни, по-склонни да мислят нестандартно и да дискутират различни възможности, да разработват и помагат за реализацията на алтернативни подходи за постигане на успехи и развитие на бизнеса и компанията. Жените по своята същност са по-гъвкави при взимането на решения, което в комбинация с експертните им познания води до висока ефективност на работата и реализиране на поставените цели. От друга страна, мъжете пък имат други силни качества, с които се допълват екипите в работния процес, и това прави вероятността за постигане на успехи много по-голяма. Вярвам, че е по-скоро грешно и едните, и другите да се опитват да се превърнат в другия. За една устойчиво успешна организация е важно да има повече и от двете, а не само от едните.

Какво трябва да направи бизнесът, за да привлече повече представителки на нежния пол? Какво прави Methodia в тази посока?
За да бъде успешен един бизнес, от водещо значение е цялата организация като съвкупност от личностните и индивидуалните качества на всички служители да работи за постигане на общите цели. Ние като компания винаги сме акцентирали върху активната комуникация и вземане под внимание на експертното мнение на всеки в екипа. За нас е важно хората да се вдъхновяват от вече постигнатите резултати и това да ги мотивира да вървят целеустремено напред. Нашите позиции са изцяло съобразени с комплексността, която имаме като култура в компанията - екипност, любознателност, иновации - качества, които ние намираме и при жените, и при мъжете. Също така, ако даден човек иска да се профилира в конкретна експертна област (технически, по-бизнес насочена или комбинация между двете) или мениджмънт, винаги сме отворени за открита комуникация и заедно да начертаем посоката, в която ще се развива. В "Методия" всеки от служителите има възможността да преоткрие своя потенциал за развитие и дори да надмине себе си.

Какъв е вашият съвет за младите жени, които искат да се развиват в технологичната сфера?
Да спрат да мислят, че тази сфера не е подходяща и за тях. Всичко започва от нашата собствена вътрешна нагласа и вяра.

Това, което винаги съм казвала на младите жени, с които се срещам, е, че в днешно време технологичният свят е отворен и предлага възможности за професионално развитие и за тях. За да върви напред в дигиталната ера, технологичният сектор се нуждае от колективния интелект и личния професионален принос и на двата пола.

Съдържание от Methodia

X