Коментари И Интервюта

ICTalks #67 Жените в технологиите

Майя Бойчева-Манолчева

Според данни на Евростат в България има най-много жени ИКТ специалисти в сравнение с другите държави в ЕС. Но дали наистина това е така? Това е темата на новия епизод 67 на подкаста ICTalks, в който гостува редакторът на Computerworld.bg и сп. CIO Мария Динкова.

"Според данните това е така. Информацията на Евростат за 2020 година показва, че 28% от ИТ специалристите у нас са жени, което е доста добро постижение спрямо 17,7% за целия Европейски съюз. Други интересни цифри са, че жените работещи в сферата на науката и технологиите у нас са 60%, като ни изпреварват единствено Латвия и Литва. Това отново е по данни на Евростат. Според малко по-стари данни от 2018 година българските студенти в ИКТ направленията са около една трета. Така че данните са доста положителни спрямо другите европейския страни", коментира Динкова.

В същото време преди четири години изследване на Евробарометър показа, че според 81% от българите основната роля на жената трябва да бъде да се грижи за дома и семейството. Не противоречи ли това на изложените данни и каква е ролята на предразсъдъците и стереотипите? Интересен е и фактът, че според данни на НСИ в ИТ сектора се наблюдават едни от най-големите процентни разлики между заплащането на мъжете и жените. Защо това е така?

Слушайте тук:


ICTalks · #67 Жените в технологиите
Последвайте ICTalks в Soundcloud, Spotify, iTunes или Google Podcasts.

X