Коментари И Интервюта

Изборът на технология в големите компании се прави по пътя на сътрудничеството

CIO Media

 Виргиния Стаматова 

Александър Иванов се присъединява към екипа на "Петрол" преди близо 18 години, като преди това бил част от ИТ екипа на БТК. Първоначално той започва работа в една от дъщерните компании на дружеството – "Петрол Техника", която се занимава с обслужване и развитие на бензиностанциите. През този период Иванов участва в проeктите по въвеждане на множество фискални системи, които тогава са новост в компанията. От 2013 е ИТ директор на "Петрол", а две години по-късно печели наградата на CIO Club и списание CIO "ИТ мениджър на годината" в категорията "Ефективност".

Г-н Иванов, дойде ли моментът, в който бизнесът гледа в посоката на ИТ, или още ИТ гледа в посоката на бизнеса?

В тази връзка трябва да зададем въпроса доколко хората, които управляват бизнеса, защитават своите акционери. Във време, в което се появява нов човешки вид - homo sapiens digital, и водещите пазарни агенции очакват над 50% от населението на Земята да е дигитализирано до 2030, като това ще са дигиталните клиенти на бъдещето, компаниите ще проявят безотговорност, ако не гледат сериозно на цифровизацията. Затова собствениците и мениджърите би следвало да обърнат голямо внимание на процесите в обществото. Подготовката и създаването на дигитален бизнес поставят повече предизвикателства към културата на една компания, отколкото към ИТ отделите. Установените процеси работеха добре и отведоха компаниите дотам, където са в момента, но те имат ограничен потенциал и не могат да предложат дългосрочно пазарно бъдеще. Важно е да се знае, че верният подход не е един. Смесването на различни архитектури, приложения и подходи за интеграция е част от правилната стратегия.

Промени ли се мисленето на българските мениджъри?

Наблюдава се осъзнаване – къде повече, къде по-малко. Развитието на обществата и компаниите минава през два процеса – еволюция и революция, и за тях няма добри практики (best practices). Te винаги протичат лавинообразно, а тези, които успеят да хванат вълната, са от успяващите и продължават напред. Но има и много примери за компании, инициативи и общества, които не са смогнали да хванат посоката и съответно са останали в историята. Така че мениджърите и собствениците трябва да обърнат сериозно внимание на всички процеси, които се случват в нашето общество и на глобално ниво.

За да стане осъзнаването, трябва да има смяна на поколенията. На пазара на труда и в обществото се появяват нови пълноправни граждани - поколението, родено след 2000-ата, които през тази година ще станат на 18 години. Това са довчерашните деца, родени с персонално дигитално устройство в ръцете. Те са научени, свикнали са и за тях използването на персонален комуникатор е инстинктивно. Те непрекъснато общуват чрез съобщения и до известна степен съществуват в дигиталното общество.

Считате ли, че вече въвеждането на нови технологии не е само ИТ стратегия, такава за бъдещето на бизнеса?

Абсолютно. Бизнес стратегията на една компания не може да пропусне дигиталните потребители.

Станаха ли компаниите по-последователни в планирането на иновациите? Преди се наблюдаваше кампанийност и отсъствие на ясно изразена стратегия?

Това още не е преодоляно. И днес някои фирми не могат да преценят в каква посока да поемат – коя технология е правилната или печелившата. В момента въпросът не е дали ще се инсталират дигитални технологии, а кои точно. Има много примери за бързо изгрели цифрови технологии, които вече са забравени. Като пример ще дам ICQ. Съществуваше такава технология, хората я възприеха, общуваха през нея. Но в един момент се появиха други комуникационни канали, които бяха по-привлекателни и днес едва малцина си спомнят, че някога са ползвали ICQ.

ICQ беше пометена от Skype. И двете услуги бяха безплатни, но Skype даваше нещо повече - разговори през интернет. Това ли беше причината за замяната на едната технология с другата?

Безплатните услуги са като сиренето в капана за мишки. Истината е, че всички те правят едно нещо – събират дигитални потребители. Когато дадена компания желае да направи връзка с дигиталните потребители, използва подобни нови канали. На свой ред, когато човек се регистрира в такава услуга, трябва да е наясно, че става част от групите, които се сегментират и захранва търговията с информация. Типичният пример от тези дни е как изборите в САЩ са били персонализирани през социалните мрежи. Днес дигиталното общество е на прага на т.нар. дигитална демокрация, или възможността на гражданите да участват в управлението и да влияят върху вземането на съществено важни решения чрез дигиталната технология. Ако организацията на един референдум, при който се гласува с бюлетини, отнема една година, при наличие на електронна идентификация в интернет процесът би отнел може би седмица, което позволява прилагането на дигиталната демокрация.

Непрекъснатите промени затрудняват ли ИТ мениджърите? Как се ориентирате кои са технологиите, които ще се прилагат за по-дълъг период от време?

Изборът на технологично решение в една голяма компания се прави по пътя на сътрудничеството, като макар и окончателното решение да се взема от едно лице, то е плод на колективни усилия. Защото подобни решения имат много аспекти: от една страна, технологията, където участват активно хората от ИТ отдела, от друга, бизнес процесите, а от трета – необходимостта на бизнеса да придобие тази технология. От голямо значение са и проучванията дали клиентите на компанията биха възприели новата технология или услуга и дали цялата съвкупност би довела до ползи за бизнеса. Процесът на ориентиране е сложен, а подходът включва дефиниране на бизнес нуждата възможно най-бързо, както и проучване кои са добрите партньори в предлагането на решения. Миналата година въведохме лицензите на Microsoft - Secure Productive Enterprise, които са за вътрешна употреба в бизнеса на компанията с горива. Целта е нашите потребители да станат още по-мобилни – те вече имат офис място на мобилния си телефон. През 2016 въведохме едно BI решение на SAP, което също е насочено към мобилността. В товарните кораби на капитанския мостик вече има много дигитални инструменти, които управляват плавателните съдове посредством информацията от GPS. Това, което използваме ние, са дигитални инструменти за измерване на различни KPI. Нашето решение за бизнес анализи извежда информацията в удобен вид за потребителя, на базата на който той лесно би могъл да вземе бизнес решение. Една от причините да въведем решението е, че информацията в големите компании се движи бавно, а дигитализацията позволява то да бъде ускорено, а времето за вземане на решения да бъде намалено. Животът около нас се ускорява и ако една компания бави вземането на едно решение с години, в определен момент тя ще стигне до извода, че е пропуснала определена ера или не се е развила. В днешната реалност се налага бързо да се вземат оперативни решение – няма време за губене.

Автоматизацията отпреди 8-10 години забавя ли днешните иновации? Фирмите структурираха процесите си и въведоха ERP системи, но могат ли достатъчно бързо да възприемат промените в технологиите?

Управлението на процесите през ERP системи е единият аспект, който дава възможност компанията да се управлява по-добре. В компаниите има обособени информационни канали и информацията пътува бързо, достъпно и това също дава възможност за своевременно вземане на решения. Тенденцията в момента е да се осъществява незабавен контакт с клиентите, за да може да се ускори дейността на компанията и тя да бъде по-успешна.

Голяма част от доставчиците на ERP решения не спират до основния пакет, а интегрират редица допълнителни продукти като CRM, BI, така че да отговорят на развитието на бизнеса - ИТ екосистемата в една компания набъбва непрекъснато с множество решения, които поддържат тези информационни канали.

Ако сравним бизнеса с риболов, може да обособим две групи рибари - едните застават пред водоема и чакат рибата сама да дойде. А други са проактивни – обикалят и търсят по-доброто място за улов. Вече не може да се чака клиентът сам да дойде, компаниите трябва да го търсят. Светът се промени и в дигиталния свят разстоянието между две компании е един клик с мишката. Ако клиентът не е доволен, той просто отива на следващия линк.

Как се справяте с вътрешната съпротива на служителите срещу иновациите?

Най-сериозната причина за съществуването на тази съпротива е неосъзнаването на целта и ползите от нововъведенията. Във всяко дружество има служители, които не желаят прогреса, стресирани са от него и се чувстват добре в средата, която вече е изградена - там са лидери и виждат заплаха във всяка нова технология или начинание. Най-важното действие, което трябва да предприеме една компания, която планира иновации, е ръководството да предостави повече информация на всички служители, въвлечени в проекта или процеса, и те да са наясно какво ще се случи, за да отпадне стресът.

Никой не трябва да спира развитието на една компания – няма аргументи в полза на подобно нещо. ИТ системите се сменят много бързо и хората не са доволни, че днес виждат едно на десктопа си, а утре друго, но този стрес може да бъде управляван и преодоляването му предполага, че екипът по развитие на човешките ресурси и мениджмънтът трябва да са по-съпричастни към въвеждането на новите технологии. И, доколкото е възможно, да вложи усилия, за да бъдат преодолени тези сътресения.

Как се справяте с "обратната връзка" - обикновено бизнес потребителите се свързват с ИТ отдела, когато имат проблем? Свиква ли се с това?

Най-често нуждата от въвеждане на определена система се дефинира от бизнес собствениците, които ги ползват. Те са видели, че конкуренцията е направила нещо ново или че на пазара се появява някаква иновация – метод за управление, услуга. Винаги въвеждане на новия продукт тръгва от бизнес инициатива, защото процесът не опира само до внедряването на софтуер, а предполага например нови процедури.

Що се отнася до обратната връзка - ИТ системите са достатъчно сложни и в тях може да възникнат бъгове или несъответствия, които водят до неправилна работа на софтуера. Има системи за регистриране на инциденти и групи, в които потребителите споделят своите проблеми. Понякога те са много дребни и бързо се решават с минимална намеса от страна на ИТ отдела. Обратната връзка е въпрос на диалог между служителите. Има три много важни фактора в една организация, свързани с добрата комуникация: на първо място тя трябва да е факт между ръководителите, които вземат решенията, а също между мениджмънта и служителите, освен това трябва да има сътрудничество и между служителите в един отдел. Всички те трябва да са обединени от идеята да постигнат целите на организацията. Защото, ако имаме екип, който не може да общуват вътрешно, той едва ли ще може да взаимодейства и да постигне общата цел.


X