Коментари И Интервюта

Цифровата промяна поставя нови изпитания пред CIO

CIO Media

Виргиния Стаматова

Бързо трансформиращите се пазарни условия и еволюцията на клиентските очаквания накараха организациите да възприемат нови, изпреварващи и по-гъвкави подходи за ангажиране на потребителите и гарантиране ръст на бизнеса си.

Изследване на американската пазарна агенция NETSCOUT разкрива, че 8 от 10 мениджъри, в чиито ръце е внедряването на ИТ или бъдещето на компаниите, са убедени в изключителното значение на дигиталната трансформация. Очакванията им са, че бюджетът на програмите в това направление ще нарасне от 29 на сто от общите разходи за ИТ през 2017 до 34 процента през 2020.

По своя характер цифровата промяна е "разрушителна", водейки до нова организация на дейността или операциите в компаниите. Тя засяга бизнес модела, връзките с клиентите и очакванията към партньорите. Процесът допълнително се затруднява от факта, че всеки член на управителното тяло може да има различно отношение към целите и пътя, по който да протече промяната.


Иновации в компанията се разклоняват в две посоки

Според Николай Шекеров, ИТ директор на ДЗИ, която през 2017 реализира проекти в сферата на бизнес анализите, големите данни и роботиката, съществува разлика в подхода към дигитализацията на големите компании и стартъпите. Тя се състои в това, че традиционните компании разбират много по-добре рамката на бизнеса, в който може да се внедри нова технология. "Според мен ИТ мениджърите трябва да възприемат концепцията за бимодалност на ИТ: от една страна, има основни системи, които осигуряват поддръжка на основните процеси и стабилност на операциите, а от друга страна, има новости, които са привлекателни за партньорите и клиентите на компанията и внасят иновации. Вторите са само върха на айсберга. От гледна точка на ИТ е необходимо да се предостави сигурен и надежден начин за интеграция между двете и да се поддържа балансът между стабилност и законосъобразност, от една страна, и удобство и гъвкавост, от друга", категоричен е Шекеров.

ИТ мениджърите у нас се оказват доста по-затруднени от западните си колеги, където отговорните се разпределят между различни специалисти с често звучащи екзотично позиции. Тук най-често ръководителите на ИТ отдели трябва едновременно да отговарят на пазарните предизвикателства на момента и да мислят за цифровото бъдеще на дружествата, в които работят. Това е плюс, защото не се губи общият фокус, но, от друга страна, означава повече отговорности за служителите в екипа.

Но ако Шекеров говори за "бимодалност" от гледна точка на технологичното оборудване, анализаторите на NETSCOUT препоръчват отчетливо разделение на функциите, като ИТ мениджърите се съсредоточават главно върху краткосрочните проекти, а техническите директори или тези по дигиталната трансформация се фокусират върху използването на "разрушителните" технологии и поемат проектите, свързани с тях, например разработване на приложения. Този подход, признават анализаторите, крие опасности от по-високи разходи за компаниите и проблеми с отчетността. Въпреки това препоръката се обяснява с данни от друг доклад, който установява, че макар повечето организации да имат формализирана стратегия за цифрова трансформация, само част от тях са премислили всички аспекти до пълното им разгръщане и едва 25% са на мнение, че са в състояние да извлекат ползи от цифровата трансформация.

Технологичните предизвикателства

Според Николай Шекеров основното предизвикателство при реализация на проект за дигитална промяна е да се определят правилно възможностите. "Всяка технология трябва да има смисъл, а от гледна точка на компанията смисълът се доказва с числа. Голямото разнообразие и съкращаващият се жизнен цикъл на технологичните продукти и услуги правят изчисленията все по-трудни. Важно е да се планират иновации, които сравнително бързо могат да се приложат и да докажат своя смисъл", категоричен е ИТ директорът на ДЗИ.

В свой доклад от края на 2017 ("Мениджърите по данните дават зелена светлина на дигиталната трансформация" - Chief data officers are enabling digital transformation) Gartner предупреждава, че въвеждането на прекалено много играчи на технологичния терен в една компания може да доведе до конфликти между тях, както и до неразбиране от страна на топ мениджмънта, който е съсредоточен главно върху текущите въпроси и ефективността.

Дигиталната трансформация не опира само до ИТ

Николай Шекеров изтъква, че дигиталната трансформация не е само ИТ проект: "На първо място, трябва да се оценят нуждите на клиентите и тяхното удобство. Не е необходимо самата дигитализация да е пряко видима от клиента. Тя може да доведе до намаляване на ръчните процеси и така да остане ресурс за подобряване на клиентското обслужване например." На подобна позиция са и анализаторите от NETSCOUT: "Управляващият дружеството трябва да даде насоките, в които да поеме дигиталната трансформация, а мениджърът й е този, който е длъжен да измисли новата визия, да я облече в конкретика и да я обвърже с плановете за бъдещото развитие на организацията", четем в доклада.

Шекеров предупреждава още за необходимостта от разбиране на промените и правилната им комуникация към служителите от засегнатите отдели: "Само ако всички хора в компанията са обединени около трансформацията на даден процес, тя може да бъде успешна. Иначе вътрешната съпротива би сложила край на амбициите", категоричен е специалистът.
От NETSCOUT също отчитат необходимостта ръководството на компанията да оказва подкрепа на ИТ мениджърите в хода на цифровата промяна. Целите и очакванията трябва ясно да се артикулират, пишат анализаторите. Те отделят специално внимание на необходимостта да се осигури нужният бюджет и други ресурси, например човешки, и съветват топ мениджмънта да подпомогне преодоляването на психологическите бариери и вътрешната съпротива на служителите, които ще трябва да усвояват нови знания или да променят вече утвърдения начин на работа.

Търсейки корените на успешната дигитална трансформация, с ИТ мениджъра на ДЗИ стигаме до извода, че тя е комбинация от успешен, утвърден през годините бизнес модел, правилен подбор на иновативните технологии, анализ на данни и висококачествено клиентско преживяване.


Цифровата промяна поставя нови изпитания пред CIO

© CIO Media, Cio.bg

Какво остава от предприятието, претърпяло дигитална трансформация

По-старият модел за управление на бизнеса стъпваше върху бизнес процесите. Дигитализацията пък предполага роботизация и опростяването им, а данните се превръщат в горивото за предприятията на бъдещето. Според Шекеров: "Много от бизнес процесите са базирани на обработката на данни. Разликата е, че дигитализирането на даден процес може и да не изисква цялостен реинженеринг, а само да автоматизира части от процеса." Анализът на голямото количество данни, с които разполагат съвременните компании, пък им позволява да откриват нови възможности. "Данните са основа за вземане на решения", категоричен е Шекеров и допълва: "Колкото по-добре се обработват, толкова по-добра основа се полага за вземането на правилни решения." Въпреки напредъка на изкуствения интелект и машинното обучение все още предприятието, работещо само въз основата на технологии, е утопия: "В последните години изкуственият интелект се развива с нарастващи темпове, но все още е далеч от възможностите за преценка, които имаме като хора. Друг аспект е отговорността, която за момента може да се носи от хора, а не от машини. Не по-маловажен е въпросът за човешкото отношение при обслужването на клиентите." Като пример той дава Amazon – високотехнологична компания, често сочена като образец за дигитална трансформация на бизнеса, която дава и най-висок приоритет на обслужването на клиентите си.

От друга страна, промените, които асоциираме с дигиталната трансформация днес, са много по-всеобхватни и широки от всичко познато до момента. Първи преживяха метаморфоза изкуствата и медиите: те трябваше да преработят своите бизнес модели, търсейки приходи през социалните платформи и изнамирайки нови начини за ангажиране на аудиторията. Сега дигиталната промяна чука на вратата на производствения сектор - внедряват се логистични системи със сензори, а веригите за доставки са управлявани от данни и частично обслужвани от машини. Около 50% имат от европейски компании от автомобилната индустрия, производството и търговията на дребно работят по проект за въвеждане на AI, сочат данните от проучване на Pierre Audoin Consultants сред 240 ИТ мениджъри. 80% от бизнеса очаква големи ползи от автоматизирането на процеси и елиминирането на човешкия фактор, 73% смятат, че това ще доведе до по-бързо реализиране на бизнес процеси, а 72% очакват повече и по-добри препоръки от AI за дейности в областта на прогнозите, като изпреварваща поддръжка и идеи за нови продукти и услуги. При това положение възниква въпросът - ако предприятията се управляват от данни, могат ли да се променят някои от традиционните приоритети на индустриите?
"Компаниите се управляват от хора", казва Шекеров. "Клиентите също са хора", допълва той. Според него целта на дигиталната трансформация не е да се заместят хората по принцип: "Основен приоритет е намаляване на усилията, необходими на хората в компаниите да обслужат своите клиенти, както и намаляване на усилията, необходими на клиентите, за да се възползват от предоставените услуги. Точно тук е ролята на данните и резултатите от техния анализ. Airbnb е много добър пример: те предоставят дигитална платформа като посредник между своите клиенти, предлагащи услуги, и тези, които ги търсят. И двете страни се „самообслужват“ без необходимост от намеса от страна на Airbnb и по този начин себестойността на услугата се поддържа ниска", пояснява още Шекеров.
Той е категоричен, че данните могат да подобрят ценообразуването в застрахователната индустрия (повече по темата на стр. 59). "По този начин застрахователите, които обработват данни по най-добрия начин, ще имат възможност да предлагат най-справедливата цена според рисковия профил на клиента. Това може да има многобройни положителни ефекти, включително и в поведението на клиентите спрямо застрахования риск", прогнозира ИТ мениджърът на ДЗИ. По думите му бизнесът, който се забави с дигиталната трансформация, е изправен пред редица рискове: "Неефективност на операциите и по-високи разходи, неправилни решения на мениджмънта срещу по-правилни решения от страна на конкуренцията, изоставане от потребностите на клиентите."


X