Коментари И Интервюта

Всичко отначало

CIO Media


Виргиния Стаматова
Бизнесът се трансформира под натиска на технологиите във и извън конкретния сегмент, очакванията на клиентите за подобрено изживяване, конкуренцията с другите компании, но и поради промяната на софтуерните решения, които му служат като инструменти за работа. При това положение кой движи иновациите - бизнесът или техкомпаниите? Въпросът е двусмислен като за кокошката и яйцето: от една страна, разработчиците на големите продукти се опитват да останат на гребена на вълната, като предложат най-новото, а от друга, са принудени да внасят промени заради новите дигитални
предприятия.

Отне около десетилетие, докато българските инженерингови компании внедриха CAD, CAE и PLM и изчистиха процедурите си за работа с тях. Сега обаче решенията, които спомагат за проектирането и подготовката на прилежащата документация, са на път да се променят изоснови поради все по-широко налагащото се разбиране за мрежови продукти и платформи. Те стоят в основата на новото по-ефектив но производство, основано на отпечатани 3D модели и съдържащо значително по-малко части.
Мислите, че сте стигнали върха? Добре.
Помислете все пак дали по-голямата част от пътя не ви предстои. И ако развитието на по-старите системи беше фокусирано върху проектиране и създаване на документация, сега се мисли за платформи и "производство, основано на модели“, включващи Индустриален интернет на нещата, цифрови близнаци и дигитални влакна, позволяващи свързан поток от данни, включително за активи, които принципно
имат самостоятелна употреба.
А предизвикателството не опира само до съчетаването на старите и новите системи. Според проучване, проведено oт Cisco в края на миналата година, около 75% от IoT проектите се провалят до голяма
степен поради проблеми с технологиите или липса на подготвени специалисти, които да работят с тях. Въпреки дигитализацията и очакванията все повече дейности да се извършват от машини за сега човешкият капитал е основната движеща сила, която стои зад пазарния успех на компаниите.


X