Коментари И Интервюта

Доброто сътрудничество между ИТ и бизнес гарантират успешни проекти

CIO Media

Интервюто взе Иван Гайдаров

Кристин Крумов работи в сферата на управление на информационните технологии от 19 години. За това време той е бил част от банковата и от застрахователната сфера. Бил е ИТ мениджър в Уникредит Булбанк, "Интерамерикан", Сибанк. Сега заема длъжност директор "ИТ приложения" в ОББ, която е част от белгийската банково-застрахователна група KBC.

Подобни проекти като този с участието на ОББ и Сибанк не се случват всеки ден. Какви са основните моменти в него?

След придобиването на ОББ от белгийската група КВС в средата на 2017 г., започна проект за интеграцията на двете банки - ОББ и Сибанк. Целта беше този процес да е възможно най-кратък. Първото най-естествено решение на двете банки по отношение на ИТ системите им трябваше да е просто мигриране на данните от системите на едната банка към другата. След анализ на бизнес процесите и ИТ системите интеграционният мениджмънт реши тази интеграция да не бъде проект само за миграция и сливане на две банкови институции, а след приключване на проекта новата обединена банка да бъде на различно, по-високо ниво по отношение на процеси и ИТ системи и нашите клиенти да имат полза, а не само да търпят неудобствата от една миграция. Така беше избран друг подход за ИТ интеграцията: да се съчетае най-доброто от системите на двете банки, както и да има нов продукт за клиентите – ново мобилно банкиране на обединената ОББ.

Естествено най-важният избор беше за основната банкова система "Теменос Т24". Тя беше избрана на групово ниво поради два основни факта: че вече се ползва в банка на групата в Ирландия, както и на базата на успешния опит на ОББ за използване на тази система от 2001 г. насам. Ръководството на KBC реши Т24 да стане основна банкова система и на останалите банки на групата в Европа, извън Белгия и Чехия. Впоследствие беше решено и да бъде създаден център по компетенции за Т24 на групово ниво, локиран в България. Неговата функция е да обслужва и останалите банки, в които се ползва или ще се ползва банковата система Т24. Следващата стъпка беше да се определят другите ИТ системи, които ще работят в новата обединена банка. Изборът на платформи започна в средата на 2017 г., като беше направен съвместно от бизнес звената и от ИТ. От над 200 приложения и модули, работещи в двете банки, бяха избрани тези 100, които да обслужват бизнеса на бъдещата банка. За ново мобилно приложение беше избрана платформата, която се предлага много успешно и в други банки на групата KBC. Някои системи от бившата Сибанк бяха избрани да бъдат интегрирани в бъдещата ИТ платформа на обединената банка. Останалите системи са от бившата банка ОББ. Беше отчетено, че някои от тях трябва да бъдат актуализирани с по-нови версии, в това число и основната банкова система на ОББ - Т24. По този начин се формира бъдещото приложно портфолио на всички ИТ системи, които да обслужват бизнеса на новата обединена банка.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X