Коментари И Интервюта

Атанас Темелков: Електронното управление ще направи по-привлекателна държавата за гражданите

CIO Media

Иван Гайдаров

Какви бяха приоритетите на ДАЕУ през 2018 г. и докъде стигна агенцията с тяхната реализация?

В края на миналата година ДАЕУ бе удостоена с награда от фондация „Граждани срещу бюрокрацията“, с която неправителственият сектор отчете резултатите, които постигнахме през миналата година. Това ни дава увереност, че пътят, по който се движим, води в правилната посока. Голяма част от усилията на агенцията остават невидими за гражданите, въпреки че те са свързани до голяма степен с премахването на някои от пречките, които създава пред тях държавната администрация. За съжаление част от нея все още изпитва недоверие към електронното управление. Няколко пъти вече се правят опити за неговото въвеждане, но до момента всеки път те биват преустановени на даден етап. Много решения са били разработвани през годините, без в крайна сметка да бъдат внедрявани. Това е и един от основните мотиви за недоверие от страна на администрацията и гражданите – мнението, че и този път електронното управление няма да се случи. Този път обаче ние сме категорични, че то трябва да стане факт, защото друг положителен вариант за гражданите няма. Това е начин да променим статуквото и да повишим доверието на хората.Когато говорим за свършената през 2018 г. работа, трябва да започнем от там, че електронното управление вече не е химера. На първо място, през миналата година започнахме сериозно да налагаме принципа данните на гражданите да се събират само по веднъж и да се обменят между администрациите само по служебен път, а хартиеният документооборот беше напълно преустановен. Друг наш приоритет беше ефективният контрол на разходите за електронно управление. Създадохме достатъчно сериозен капацитет и правила, с които да следим бюджетните средства за е-управление и информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Следващ важен момент беше налагането на централизирано управление на информационните ресурси и интеграцията на системите от различните сектори. Това е едно от най-важните ни постижения, защото, когато започнахме да говорим за това преди около две години, имаше много сериозен отпор от страна на всички администрации. Причината е, че по този начин ще им бъде иззета свободата за взимане на решения, а това не е така. Нашата цел е да получим синергия от усилията на всички звена в интерес на гражданите, а и на самата администрация.

Освен това през миналата година разработихме цялостната архитектура на електронното управление. Досега има няколко подобни опита, като винаги тези архитектури са били разработвани от външни компании. Този път подходът беше обърнат – решихме да се опитаме да въвлечем възможно най-много експерти от агенцията. Започнахме с четирима, а сега вече са над 20, като всички те знаят точно какво трябва да постигнат. Ако един ден се наложи да се правят някакви промени и актуализации, то ние сме уверени, че ще имаме под ръка специалистите, които да поемат тази задача. При другия подход – през обществени поръчки и привличането на големи консултанти – на практика резултатът щеше да бъде един куп „мъртви“ документи.

Разбира се, по тази архитектура има още много работа. Остава най-сериозната част, която трябва да интегрира всички системи, да изработи единни стандарти за взаимодействието им. Голяма част от тях също така трябва да бъдат доработени, тъй като през годините те са изграждани по различни проекти, които не отчитат необходимостта от обмен на информация. Много от решенията са несъвместими. Оказва се, че нормативната уредба така се е развивала, че определени регистри се поддържат от администрации, които нямат отговорност за такъв тип дейности. Просто системите исторически са разработени така, че да изпълняват определени задачи за различните администрации, но сега, когато търсим интегритет, се оказва, че трябва да бъдат положени допълнителни усилия. Но това е нормален процес, тъй като в крайна сметка всяка една система има своя жизнен цикъл.

С какви други инициативи се ангажира агенцията през последните 12 месеца?

Едно от най-важните неща е развитието и внедряването на хоризонталните системи на електронно управление. Бяха набелязани няколко типа платформи, които трябва да бъдат развити централизирано и всяка една администрация да използва тях. Такива например са електронната автентикация, електронното връчване и плащане и т.н. Те по същество са необходими като инструментариум във всяка една администрация, но не е нужно всяка от тях да ги разработва автономно.

На базата на тези системи беше разработен един модел за предоставяне на услуги, като именно тази част от нашата работа ни даде увереност, че е възможно с подобни централизирани системи да осигурим цялостно интеграцията, която да подобри работата на администрацията и за предоставяне на повече и достъпни услуги. Този модел е едно от важните ни постижения и вече изискваме всеки един нов проект да бъде съобразен с новите системни компоненти. В този ред на мисли, искаме да наложим модула за електронна автентикация за всички системи на държавната администрация.

За да прочетете цялата статия е нужен абонамент.
X