Коментари И Интервюта

Интеграцията на дроновете и безопасността трябва да вървят ръка за ръка

CIO Media

Какво се промени в сферата на дроновете през последната година по отношение на приемането на технологията и нейните спецификации?

В сфератa на безпилотните въздухоплавателни средства определено се наблюдава доста динамично развитие. Основната причина за това е повишената достъпност, която доведе и до по-голяма обществена популярност. Интересът към интеграция на технологията от страна на бизнеса също нарасна и продължава да расте. В много сектори има желание и ясно заявена амбиция за интеграция на дрон технологията, а необходимостта от регулации става все по-належаща, тъй като бизнесът има нужда от сигурност за своите инвестиции.Ако компаниите знаят как ще бъде регулиран този сегмент в бъдеще, те ще имат възможността да планират по-добре своите бизнес процеси, в които възнамеряват да интегрират подобен род технологии. Общата нагласа на бизнеса е изключително положителна към потенциалните ползи, които се крият в дрон интеграцията. Има множество концептуални решения, които забавят своята реализация именно в очакване на законовите разпоредби.

На какъв етап е регулаторното развитие към днешна дата в глобален мащаб, а и в рамките на България?

До няколко месеца се очаква влизането в сила на регламент, който да постави началото на регулирането на дронове с полетно тегло под 150 кг на територията на ЕС. Тази уредба ще е първата по рода си, но тя ще се нуждае и от допълване и прецизиране на ниво национални законодателства. Целта на общностния акт е да даде основната насока.

Към момента на национално ниво няма разработена и влязла в сила детайлна уредба в областта на безпилотните въздухоплавателни средства, но в рамките на тази година ще започне да се работи активно в тази област. Сега операторите на дронове имат единствено задължението преди полет да искат разрешение от ГД на ГВА (Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Преди 4-5 години от Европейската комисия бяха отчетени две особености, които са свързани с масовото разпространение на дроновете. Като начало на общностно ниво се осъзна, че за пръв път във въздухоплавателната история сме изправени пред навлизането на толкова много нови участници наведнъж във въздушното пространство. Това се дължи както на достъпността от гледна точка на пилотиране, така и заради непрекъснатото поевтиняване на този вид летателни апарати.

На второ място беше отчетено, че основната характеристика на дроновете може да застраши безопасността във въздуха. Тъй като са безпилотни устройства, операторите им са заплашени от много по-малко рискове, което според комисията, а и според нормалната логика може да се превърне в причина за безотговорно отношение. Ключово тук е поддържането на висока степен на информираност за рисковете и мерките, които могат да се предприемат по повод на тяхното смекчаване.X