Коментари И Интервюта

Епохата на клиента – заплахи и възможности

CIO Media

Интервюто взе Иван Гайдаров
Александър Захариев, регионален мениджър за Югоизточна Европа на Forrester

Вече няколко години темата за дигитализацията е основен фокус на бизнеса. Докъде стигна този процес в глобален мащаб и как е отразен той на национално ниво?
Наистина през последните години дигиталната трансформация е сред основните приоритети на бизнес ръководителите и компаниите активно инвестират в развитието и придобиването на различни процеси, решения и умения, които активират тази трансформация. Това е валидно и за България, особено във финансовия сектор.
Компаниите от всички индустрии трансформират процеси с фокус върху ИТ, както и върху такива, които диференцират техния бизнес. Извадка от последното ни глобално изследване, което ще бъде публикувано скоро, показват, че повечето от компаниите изпитват затруднения в постигането на дигитална зрялост, а данните от нашите ежегодни потребителски изследвания, т.нар. Consumer Technographics, потвърждават това.
Изследванията показват, че 47% от компаниите спадат към т.нар. начинаещи, като са фокусирани върху трансформацията на преживявания, докато 39% са преминали към трансформация на бизнеса и едва 14% могат да се определят като напреднали. Важно е да се отбележи, че дигитално зрелите компании оперират по коренно различен начин по отношение на стратегия, структура, култура, таланти и технологии и отбелязват ръст на приходите от най-малко 10% спрямо предходната година. Интересен е и фактът, че макар във финансовата индустрия да има най-много дигитални лидери – 16% - сред всички индустрии има организации, стигнали етап на зрялост на дигиталната трансформация – 9% в търговията на дребно и едро, 6% в здравеопазване и т.н.
Бизнесът трябва да осъзнае, че трансформацията не свършва. Тя трябва да бъде едно постоянно състояние и непрестанен процес. Точно както компаниите с дигитално ДНК не спират да търсят предизвикателства, нови бизнес модели и иновации.
За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X