Мениджмънт

Интерактивни атласи в Интернет подпомагат здравеопазването

CIO Media

За съжаление, хората боледуват. Медицината не може да елиминира напълно този проблем. Нейна задача е обаче да се бори за намаляване на заболеваемостта и да осигурява на пациентите качествена медицинска помощ. Едно условие за постигането на тази цел е наличието на достоверна картина за здравния статус на населението в различни региони. Затова в медицината отдавна и успешно се използват географски информационни системи. Тук ще се спрем на няколко проекта, илюстриращи потенциала на ГИС технологиите в здравеопазването.

Нова Зеландия

През 2007 г. в Министерството на здравеопазването на Нова Зеландия завърши внедряването на географска информационна система, наречена PHIOnline (Public Health Intelligence Online, www.phionline.moh.govt.nz). Това е картографско Интернет решение, предоставящо медицинска статистическа информация за гражданите на страната. Системата е базирана на софтуера InstantAtlas на британската компания GeoWise, осигуряващ създаването на географски атласи и публикуването им в Интернет.

Обемът на информацията, събрана в рамките на проекта е доста впечатляващ. На сайта могат да се намерят актуални и исторически данни за хронични заболявания - рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания, артрит и т.н., данни за разпространението на различни инфекциозни заболявания, статистика за травми и нещастни случаи. Същевременно се предоставят данни за нивото на образованието, за процента на безработните и навиците на хранене (например консумиране на плодове и т.н.).

Ползвайки механизмите на пространствената корелация, решението дава възможност да бъдат откроени тенденции и връзки между различни показатели, а на тази база да бъдат определени значими фактори, от които зависи заболеваемостта.

На практика PHIOnline съдейства за решаването на две задачи - информиране на специалистите и населението и оптимизация на териториалното разположение на здравните заведения.

Канада

В много случаи, атласите със здравни карти се реализират не като самостоятелни приложения, а като част от по-мащабни продукти. Например в интерактивния атлас на Канада (atlas.nrcan.gc.ca) има раздел «Здраве», в който е представена статистическа информация за медицинските проблеми на населението на страната. Проектът е реализиран на базата на продукти на ESRI.

Изложението на информацията в канадското решение е доста различно в сравнение с новозеландския подход - например, тук основен въпрос е разстоянието до най-близкия терапевт, което за различните региони варира между 500 м и над 500 км. Интересно е, че екологичните фактори, като параметър, влияещ на здравето не се разглеждат въобще. Зтова пък доста внимание е отделено на нивото на образование, физическата активност на хората, разпространението на вредни навици (например пушенето).

Представени са и статистически данни за честотата, с която канадските граждани посещават стоматологични кабинети - оказва се, че най-рядко стоматологична помощ ползват жителите на остров Нюфаундленд, а най-често - гражданите на провинция Онтарио. Значително внимание се отделя и на пространствената диференциация на теглото на новородените бебета, тъй като поднорменото тегло при раждането е предпоставка за бъдещи проблеми.

Холандия

Здравният атлас на страната (www.zorgatlas.nl), създаден на базета на софтуера InstantAtlas, съдържа над 1000 карти и е един от най-издържаните от естетична гледна точка продукти от този тип. Цветните диаграми и красиво оформените карти, определено привличат вниманието и доказват, колко важно е статистическата информация да бъде представена хармонично.

Решението предоставя данни за здравното състояние на холандците, за факторите, които му влияят и за методите на профилактика. Основна цел на проекта е да осигури информация, необходима за административните власти, застрахователните и осигурителните компании, изследователските институции и гражданите на страната. Електронният атлас предоставя и сведения за здравни заведения и за честотата на търсене на медицинска помощ. Информацията на сайта се обновява 4 пъти в годината.

Решението дава възможност да бъдат откроявани тенденции и да се сигнализира за проблеми, да се сравнява ситуацията в различни региони, да се извеждат прогнози. Планира се в бъдеще системата да бъде разширена с включване на инструменти за моделиране и средства за създаване на заявки.

Интересен момент в проекта е, че като партньор е включен Euregional Health Atlas - система, която дава възможност на географска карта да бъде визуализирано разположението санитарните вертолети за бързо реагиране на териториите на Белгия, Холандия, Саксония и Северен Рейн - Вестфалия.

Глобални инициативи

Не само отделните страни и региони създават свои интерактивни здравни атласи. Световната здравна организация (World Health Organization - WHO) също е инициатор на подобен картографски проект (globalatlas.who.int). Решението е създадено с използване на специализирания софтуер HealthMapper, който се базира на пакета MapObjects на ESRI.

Интерактивният атлас на WHO има за цел отразяване на медицински, социално икономически и демографски проблеми на населението по света, в исторически разрез. В интерактивната и изключително подробна база данни на WHO могат да бъдат намерени данни за почти всички беди, които човечеството е преживяло. При това сведенията са класифицирани по подходящ начин. Например, информацията във връзка с грипните епидемии е разделена по различните щамове, а данните за вредата от употребата на алкохол са групирани в съответствие с психологичните и физически последствия за различните възрастови групи. Общият брой статистически параметри е над 300.

Системата поддържа данни за мащабите и качеството на предоставяната медицинска помощ в различни страни, както и за т.нар. „поведение на самосъхранение" в тях, което включва данни за тютюнопушене и употреба на алкохол, ниво на хигиена, достъп до чиста вода и др.

 

Интерактивният здравен атлас на Холандия дава възможност да бъдат откроявани тенденции и проблеми, да се сравнява ситуацията в различни региони

   

картинки


 X