Мениджмънт

Мениджърите – търсени кадри и по време на криза

CIO Media

В различните страни ситуацията е доста различна, но сумарно почти половината от анкетираните организации продължават да наемат ръководни кадри от висше и средно ниво, а същевременно не малка част (над 1/3) от компаниите планират да се разделят с част от своите мениджъри (фиг. 1). Според анализаторите данните говорят за ясно изразен стремеж към създаване на по-ефективни управленски екипи.

«На този етап компаниите оценяват ефективността на съществуващия мениджмънт. Пазарът се намира в ситуация, при която работодателите могат да си позволят да привлекат опитни професионалисти на разумна цена. С това се обяснява факта, че много компании едновременно и уволняват и назначават», коментира представител на Antal.

Особено динамичен е пазрът на ръководни кадри в Русия. 42% от компаниите продължават да наемат мениджъри, и същевременно 58% се разделят със служители на ръководни длъжности.

                                        Източник: Antal, декември 2008


Резултатите от декемврийското проучване на Antal за Иточна Европа, са доста различни спрямо констатираните през септември. Например в Унгария едва 17% от компаниите планират назначения на ръководни кадри, докато през есента на м.г. 59% от тях са имали подобни намерения. В България компаниите, които планират разширения на щата и респективно на мениджърския състав са сведени от 90% до 29%. В Румъния и в Хърватска обаче, тенденцията е обратна – през септември в северната ни съседка 37% от компаниите са наемали мениджъри, а през декември 54%, а в Хърватска организациите попълващи управленските екипи са се увеличили от 41% на 58%.  


X