Мениджмънт

Лидерството в стил Agile – или как да изградим самодисциплиниращ се екип

CIO Media


X