Мениджмънт

Моделът “софтуер като услуга” – въпроси и отговори

CIO Media

Интересът към модела “софтуер като услуга”, наричан още „софтуер под наем” и SaaS (Software as a Service), се повишава в периоди на обтегнати финанси, когато на ИТ мениджърите им омръзва да плащат постоянно увеличаващите се цени на базови програмни продукти и приложения. За да използват даден софтуер, те трябва да инвестират хиляди долари за лицензи, инсталиране и обучение на служителите. Oбновяването на софтуера, консултантските такси и постоянната поддръжка също излизат скъпо. SaaS обещава по-лесно, по-бързо и по-евтино реализиране на софтуера.

И тъй като за потребителите на информационни решения не е лесно да се ориентират сред огромното множество от алтернативни продукти, услуги и модели, приложими във връзка с разрешаването на техните бизнес задачи, в тази статия ще се спрем на най-често задаваните въпроси, във връзка с използването на софтуер като услуга.

Какво представлява моделът SaaS?

SaaS е софтуер, разработен и предоставен от фирма доставчик, който е достъпен за крайния потребител чрез Интернет. За разлика от традиционните пакети с приложения, които потребителите инсталират на компютрите или сървърите си, фирмата доставчик притежава софтуера и го предоставя на компютрите, като съхранява в системата си техните данни. Потребителят плаща само месечна такса за използването му. С тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера. Моделът спестява на компанията-потребител пари за консултантски услуги, свързани с инсталиране на софтуера. Ако крайният потребител не намира услугата за полезна, може да се откаже от нея по всяко време, без да загуби нищо.

Моделът SaaS има предимства пред алтернативното закупуване на софтуер. С него не е необходимо продуктът да се инсталира на всеки компютър поотделно, с което се спестява време. Внедряването на SaaS отнема от 3 до 6 месеца в зависимост от сложността и от размера на решението. Обновленията се извършват централизирано и компанията винаги разполага с последната версия без това да и струва никакви усилия.

Какво е общото между моделите SaaS и ASP?

Като модел „софтуерът под наем” еволюира от ASP (Application Service Provider) продукта. ASP се появи през 90-те и следваше сходна идея SaaS. ASP обаче се опита да бъде всичко за всички хора и накрая се задуши от тежестта на собствената си инфраструктура. В стремежа си да отговори на уникалните нужди на всеки от клиентите си, тази форма загуби възможността да осигури услуги на достъпни цени. Днешните успешни доставчици като Salesforce, LeanLogistics и Ketera решиха този проблем и се предпазиха от грешките на ASP. Вместо да бъдат всичко за всички, те заложиха на идеята един софтуер да предоставя решения за всички. Основният код е еднакъв за всички и не може да бъде променен според нуждите на отделните компании. Всички нови функции, които доставчикът на даден софтуер добавя, стават достъпни за всички клиенти. Този подход отличава SaaS от ASP и всички останали модели. Негово предимство е, че осигурява икономии на SaaS доставчика – т.е. дава му възможност да предлага продукта си на достъпни цени.

Как софтуерът под наем гарантира сигурност?

Много потребители на модела казват, че той е толкова надежден и сигурен колкото и използването на собствени системи. Много компании обаче се страхуват за данните си, защото нямат директен контрол върху тях. Някои организации предпочитат да ги пазят във вътрешната си система и да държат някой отговорен за тях. Днес обаче защитата на данните не е такъв проблем, какъвто е бил преди пет години например. Все пак за свое успокоениие компаниите могат прегледат мерките за сигурност на фирмата доставчик, за да се уверят, че данните им ще са защитени. Като допълнителна мярка компанията може да определи лимит на броя на транзакциите и да въведете финансови санкции за нарушения на договарянето. Тези мерки обаче не са достатъчни, ако компанията съхранява изключително лични данни на клиентите си, свързани със здравето и финансите например.

Подходящ ли е моделът SaaS за вашата компания?

Моделът SaaS не е подходящ за всяка компания. Преди да наемете софтуера, трябва да имате предвид следните фактори:

  • За какъв процес или функция ви е необходим моделът SaaS.
  • До каква степен трябва да промените софтуера, за да отговаря на нуждите ви.
  • До каква степен той трябва да бъде интегриран с други системи (вътрешни и външни).
  • Зрелостта на приложението.

Като цяло, услугата SaaS работи най-добре в прости и независещи от интегрирани бизнесфункции системи. Моделът работи добре и за процеси, които се автоматизират за първи път. Ако компанията иска да въведе готови процеси за определена функция като CRM, информационни системи за маркетинга и управлението или управление на стоките, моделът SaaS е правилното решение. Ако искате обаче компанията ви да се отличава от останалите при обслужването на клиенти или доставянето на услуги, по-добре е да закупите и внедрите съответното програмно осигуряване. Приложения, които са свързани със същността на бизнеса (като ERP), обикновено не се ползват по модела “софтуер като услуга”. В най-добра позиция да се възползват от SaaS са компании, които се занимават с онлайн търговия, онлайн банкиране и обучение, пътнически агенции и др.

В България софтуерът като услуга все още набира скорост, но предимствата на модела вече се осъзнават от ИТ потребителите. Не липсват предложения и от страна на доставчиците на ИТ услуги (виж. „SaaS на българския пазар”). Интересен пример е анонсираната наскоро инициатива на центърът за данни Daticum (част от Сирма Груп), който си поставя за цел е да подпомогне доставчици, планиращи да предлагат софтуер като услуга. Центърът ще им предоставя оборудване, което те ще могат да използват за даден период от време безплатно за да преценят дали искат да инвестират в подобен модел. Така те ще могат да се съсредоточат върху основната си задача да разработват софтуер. Заплащането на услугата ще става, когато доставчиците предложат услугата на пазара.


SaaS на българския пазар


БОРА Солюшънс

Бора Солюшънс предлага решението BORA Business Solution от 2007 г. Софтуерът осигурява управление на връзките с доставчици и клиенти, автоматизира издаването на всички документи - за фактури за доставки, документи за продажби, касови ордери, банкови бордера и др. Осигурява управлението на материалните ресурси, следенето на складови операции, наличности и движение на стоките. За потребителите са достъпни разнообразни справки. Системата за управление на бизнеса BORA Business Solution е инсталирана на сървър на БОРА Солюшънс, снабден с необходимия базов софтуер на Microsoft – Windows Server, MS SQL Server и др. Потребителите осъществяват достъп до системата по Интернет и ползват нейната функционалност, освободени от необходимостта да инвестират в закупуване на хаддуер и софтуерни лицензи.

DOD CONSULT

Фирмата предлага продукта Business Fruits, изграден на основата на интеграционната платформа SAP NetWeaver. Модулите на Business Fruits – ягода, слива, лимон и кафе - покриват различни процеси в управлението на бизнеса - финанси, управление на склад, човешки ресурси, продажби и маркетинг, управление на връзките с клиентите. Те могат да бъдат използвани по отделно или заедно. Продуктът намира приложение най-вече в сферите на внос, дистрибуция и директни продажби, застрахователни услуги, както и в автомобилни сервизи.

FColor

Решението, което фирмата предоставя, се нарича Fuscan и се състои от три части. Първата - Fuscan LBC, е насочена към корпоративни приложения и системи. Една от важните и характеристики е, че балансира натоварването и дава възможност да се свържат и работят общо 128 сървърни ядра. Втората част - Fuscan VDC, предлага използването на виртуални сървъри. С третата - Fuscan EHA, клиентът сам може да създаде своя система във виртуалното пространство.

IBS

Компанията е партньор на IBM. Предлага продукта LotusLive - пакет за социални мрежи и услуги и сътрудничество в бизнеса. Решението е насочено към компаниите, за които ефективните комуникации в съвместната работа за необходимост. LotusLive осигурява електронна поща и възможности за уеб конференции. Както и при останалите продукти от модела “софтуер като услуга”, и тук не се изисква вндряване и инвестиране на допълни ресурси.

Kontrax

Компанията предвижа да до края на тази година да предложи ERP система “по заявка” чрез собствен център за обработка на данни. По модела SaaS Контракс ще осигури достъп до ERP системата Pantheon. В центъра за обработка на данни ще бъдат интегрирани UPS системи, системи за контрол на достъпа и редица решения, осигуряващи непрекъснатата работа на SaaS ERP решението и сигурността на данните в него. Включени ще бъдат и всички процедури по архивиране на информацията и поддръжка.

Онборд АД

Компанията е партньор на Salesforce, известна като най-крупния SaaS доставчик в световен мащаб. Основана през 1999 г. Salesforce, предоставя CRM решение по модела „софтуер като услуга”, което се ползва от над 1,5 млн. работни места в над 55 хил. компании по света. Клиентите, които са спрели абонамента си за Salesforce.com са под 1% - този факт е доста добра препоръка за модела SaaS.

Panda Security Bulgaria

Софтуерът Panda Managed Office Protection е предназначен за защита на ИТ ресурсите. Той не изисква инсталация на сървърна част или специален хардуер, управлява се през Интернет и осигурява пълна защита в реално време за всички сървъри и работни станции. Продуктът предотвратява настаняването на зловреден код в системата, предназначен да достига до чувствителна информация, както и други заплахи, които биха нарушили работния процес. Panda Managed Office Protection може да се използва както от малкия и среден бизнес, така и от корпоративните компании.

Стемо

Компанията е SPLA партньор на Microsoft в България и предоставя под наем лицензирани софтуерни продукти на Microsoft. Така потребителите могат да имат достъп до най-новите версии и да разчитат на постоянна поддръжка от фирмата доставчик.

Скала Бизнес Солюшънс Консулта България ООД

Продуктът предлаган от фирмата е Epicor 9 - интегрирана информационна система за управление на дейността на предприятия. Тя комбинира финансово-счетоводните, логистичните, производствените и маркетинговите процеси, както и дейностите по управление на проекти, услуги и клиенти в единна база данни. В основата на Epicor 9 е заложена приспособима и ориентирана към бизнеса архитектура. Epicor има водещи позиции в областта на системите за управление на бизнес процесите и се ползва в в над 144 страни с над 20 хил. инсталации в областта на производството, дистрибуцията и услугите.


SaaS – сфери на приложение


Софтуерът като услуга се използва най-вече в три сфери – CRM, човешки ресурси и снабдяване.


По приложения

CRM 19%
Човешки ресурси 15%
Снабдяване 12%
Управление на документи 10%
Финанси 10%
Съвместимост с нормативни бази 8%
Сътрудничество 5%
Други 12%

Технологичните компании са най-големите потребители на софтуера като услуга, следвани от финансовите и обществените.


По вертикални пазари

Технологии 19%
Финансови услуги 15%
Ютилити компании 15%
Медии 12%
Производство 6%
Правителство 5%
Търговия 4%
Други 16%

Източник: GartnerX