Мениджмънт

Идентифицирайте „убийците" на CAD проектите

CIO Media

Независимо от това колко и какви CAD програми са внедрени във вашата организация и колко потребители ги ползват, за да свърши добре своята работа, CAD мениджърът трябва да има влияние върху средата, която управлява и свободата да я развива с въвеждането на адекватни нови технологии, спестяващи време и повишаващи производителността. Какви фактори могат да попречат на вашия екип при реализацията на подобни инициативи?

Много обсоятелства могат да изкарат един проект извън релси. Безброй са предизвикателства, свързани с дизайна, с които вашият екип може да се сблъска. Те са специфични за всяка дисциплина и индустрия. Може да се борите с машинна част или с взаимодействието на системите или да търсите най-добрия начин да разположите паркинг или сграда в работния план. Трудностите са различни във всеки проект. Всеки път, когато позиционирате курсора на мишката върху работния екран, трябва да се преборите с дизайна, да го впишете в системата и след това в производството.
Ако предизвикателствата се появяват едно по едно, ще можете да ги отстранявате навреме и вашият проект няма да излиза от правилния път. Но, ако няколко трудности възникнат едновременно проектът може да стане неуправляем. Нека разгледаме някои от факторите, които могат да попречат на прогреса на вашия екип.

Нови служители
Служители, които са нови потребители на софтуера, понякога наистина могат да причинят щети. Те не го правят нарочно, просто така се случва. Те още не знаят как правилно да използват инструментите и нямат необходимия опит да знаят какво да правят, когато са затруднени. Обикновено са креативни, когато трябва да решат проблеми или използват методи, които са им познати от друг софтуер. Това може да доведе до ситуация, в която файловете не работят според очакванията. Накратко, многократно потвърден от практиката извод е, че новите потребители имат нужда от повече време и контрол отколкото тези, които имат няколко проекта зад гърба си.

Липса на планиране
Планирането на начина, по който ще подходите към проекта е изключително важно, за успешната реализация. Какво планиране е необходимо, зависи от мащабите на проекта и обхвата на използвания софтуер. Може да се наложи да обсъдите каква конвенция за наименоване на файловете ще следвате, какви настройки на папките ще въведете, какви правила във връзка със създаването на моделите са удачни и т.н. Много проекти се сблъскват с трудности, защото членовете на екипите просто започват да проектират без да имат предвид целия процес. Помислите какво трябва да се направи в самото начало. Времето, което ще отделите за тази цел, ще се компенсира от безпроблемната работа на по-късните етапи от проекта.

Нов софтуер
Въвеждането на нов софтуер във фирмата превръща всеки от вашия екип в нов потребител. Вече обсъдихме проблемите, които могат да възникнат във връзка с това. Сега ги умножете по броя на членовете в екипа си и ще получите броя на неприятностите, които могат да ви сполетят. Въвеждането на нов софтуер или дори на обновена версия в много случаи притеснява служителите - те може да се радват на новите инструменти, но същевременно да не се чувстват уверени в процеса на проектиране. Казаното до тук не означава, че не трябва да обновявате софтуера. Но когато предприемате такава стъпка, тя трябва да е обмислена. Трябва да отчитате, че в такава ситуация при реализацията на първите няколко проекта се научават много уроци - за тях трябва да предвидите достатъчно време. Важно е също да поддържате обмяната на опит между потребителите и екипите, работещи с новия софтуер.

 

Работата по проект от различни места
Днес фирмите работят по проекти от различни офиси. Правят това, за да балансират работната натовареност, да споделят знания и да унифицират уменията на персонала си. С тази тенденция идват и предизвикателствата във връзка със скоростта, споделянето на файлове, сътрудничеството, архивирането. Ако комуникацията не е на необходимото ниво, проектите могат много бързо да се заплетат във възли.

Новите членове в екипа
Знанията за проекта се натрупват постепенно, в неговото развитие. Тези, които са работили върху дизайна, знаят повече за модела от тези, които се присъединяват по-късно. Необходимостта да се прехвърля информация от служител на служител може да забави съществено реализацията на проекта.
Особено опасно е присъединяването на нови членове след определена повратна точка. Ако попаднат в проекта на много късен етап от неговото реализиране, новите служители няма да са в течение с редица концепции за дизайн и други важни неща.
Друг проблем, свързан с персонала, е смяната на хората, които работят по даден проект. Това се случва с такива, които са включени в работата, когато имат дупка в норматива си и след това се прехвърлят на друг проект, който има по-голяма нужда от тях.

Смяна на мястото на проекта
Понякога, по различни причини проектите изцяло се местят от един офис в друг. При такава стъпка съвсем реален е рискът от тотален катаклизъм в работоспособността, планирането и изпълнението. Само техническата част на местенето на всички файлове от едно място на друго може да бъде трудно. Референтните прикачени файлове могат да се разбъркат. Файловете, поддържащи модела, могат да се загубят. Настройките на сървъра, които може да са променени, ще повлияят на всичко.

Промяна в обхвата на проекта
Когато клиентът промени мнението си и вашите файлове трябва да се променят - това може да наруши ритъма, с който работата напредва. Обикновено е трудно да решите какво да оставите и от какво да се отървете. Трябва ли да копирате файловете на ново място? Трябва ли да изтриете неща, след като ги архивирате? Всеки има свои виждания кое си заслужава да се запази и кое не, рисковете от неправилни решения в тази връзка са съвсем реални, а обмислянето отнема време.
Когато проектът промени обхвата си, той понякога се изменя, за да се синхронизира с конструирането. Този вид промени също забавят напредъка. Трябва да определите кога и как да разделите файловете на модела във фази. Ако го направите прекалено по грешния начин, задачите ви ще станат по-трудни.

„Убийци" на проекти
Когато комбинирате няколко от горните неща, определено получавате „убиец на проекти". Достатъчни са само две, три от горните съставки. Убедете се, че всеки в управлението на проекта осъзнава пагубното влияние на споменатите проблеми. Информирайтете екипа си за рисковете, свързани с всяка от разгледаните опасни ситуации - това ще помогне те да бъдат избягвани.


X