Мениджмънт

3D на практика

CIO Media

Тегнологичният прогрес със зашеметяващи темпове преобразява всички области на човешката дейност. Постиженията в много области засягащи ежедневния живот бързо стават достояние на хората и всеки е поне в известна степен запознат с напредъка в мобилните комуникации и цифровата фотография. Не така видим за широката публика са обаче постиженията в технологиите за 3D печат, а те са наистина забележителни

Технологиите за 3D печат отдавна не са просто играчка за дизайнери и художници. Убедително доказателство за това представи компанията Lockheed Martin през 2006 г., когато на авиационно шоу във Великобритания демонстрира безпилотния самолет P-175 Polecat, способен да променя формата си по време на полет в съответствие с решаваната в акцията задача. Повечето елементи на конструкцията на този свръхзвуков летателен апарат с размах на крилете 27 метра бе изготвена на 3D принтери. Впрочем, основите на съвременните технологии за за 3D печат са поставени още в края на 80-те години на миналия век.

Фигура 3: Система за бързо прототипиране Objet Eden 260

И създаден с нея модел на череп

Кой и защо се нуждае от 3D печат?
За основното предназначение на разгледаните технологии недвусмислено говори често употребяваното общо наименование rapid prototyping (RP) - бързо изготвяне на прототипи. Днес 3D принтерите широко се прилагат в медицинското моделиране (протезиране и др.), в обувната промишленост, в геодезията, в картографията, в ландшафтния и архитектурен дизайн и в много други области. В машиностроенето, в автомобилната и авиационната индустрия никой вече не си и помисля да провежда конструкторска работа без да ползва технологии за бързо прототипиране. Дори се оказва се, че бижутерите - въпреки че упражняват една доста стара професия, са сред първите, въвели технологиите за бързо прототипиране в своята практика.
Тъй като 3D принтерите са скъпи някои специализирани фирми предлагат като услуга подготовката на модели. Вече се говори и за „дистанционно производство по заявка" - т.нар. Distance Manufacturing on Demand (DMD). Тази концепция предполага да разработите 3D модел, да го изпратите по Интернет и да получите по пощата прототипа на вашето изделие.
Същевременно цените на 3D принтерите постоянно падат и в момента средният клас модели са по около $20 хил., но пазарните наблюдатели прогнозират, че след време цената ще падне до $1000. Това, според някои, ще бъде „разтърсващо" за икономиката - на практика всеки ще може да си произведе необходимото оборудване у дома.

 


X