Мениджмънт

Green IT: Не просто имидж, а съществено снижаване на разходи

CIO Media

В света на бизнеса, мотивацията за възприемане на „зелена" ИТ стратегия е налице. Нейната реализация осигурява реални предимства и спестени разходи

Икономичното използване на ИТ ресурсите - това е същността на концепцията „Зелени ИТ" (Green IT). Тя обхваща теорията и практиката на разработка, производство, използване и утилизация на хардуера и свързаните с него системи. Разбира се, наред с ефективното използване на ИТ оборудването и постигането на икономическа ефективност, тя е свързана и с етични проблеми. Целта на „зелените" ИТ е намаляване на отрицателното въздействие на информационните технологии върху околната среда - т.е. да се намали, там където е възможно броят на сървърите, потреблението на електроенергия, топлоотделянето и вредните емисии.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИДЕЯТА
През последните години, своята подкрепа за идеята „зелени ИТ" масово декларираха и производителите на сървъри, и доставчиците на ИТ услуги и разработчиците на софтуер. Но същевременно от страна на ИТ потребителите рядко можеше да се види нещо повече от заявени намерения. Промяна в тази тенденция бе забелязана в началото на 2009 г. Тогава аналитиците от Forrester констатираха, че организациите, които увеличават бюджетите си за „зелени ИТ" са два пъти повече от тези, които редуцират средствата в това направление (схема 1), а от Gartner заявиха, че „зелената вълна" едва започва своето пътешествие в технологичния океан. Оказа се, че в условията на икономическа криза, понятията „зелени" и икономични технологии, вече не се разглеждат независимо. От предимно имиджови проекти, инвестициите в „зелени ИТ" се превърнаха в пълноценни бизнес инициативи, насочени към снижаване на разходи.
Накратко - отношението към „зелените ИТ" стана много по-сериозно, но решенията на потребителите за въвеждането им се определят предимно от възможностите за възвръщаемост на инвестициите.

 

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД
Сред многото технологии и пътища за постигане на по-икономично и по-екологично използване на ИТ трудно могат да бъдат откроени по-важни и по-маловажни. Реализацията на „зелена" ИТ стратегия предполага да се намери оптимална комбинация от правилно подбрано оборудване, програмно осигуряване, технологии за виртуализация и други средства. Аналитиците очакват, че зелените ИТ ще продължават да играят централна роля в корпоративните стратегии. Основание за тази прогноза е фактът, че в света на бизнеса, мотивацията за поемането на такава посока е налице заради реалните предимства и спестените разходи от употребата на новите технологии.

 

 

 

 


X