Мениджмънт

5 стратегии за работа в съвместна екосистема

CIO Media

За да извлекат конкурентно предимство от следващото поколение решения като облачните изчисления и мобилността, компаниите трябва да се насочат към съвместна работа в обширната екосистема от бизнес и ИТ партньори, корпоративни ИТ, интегратори на системи и услуги и други доставчици. Днес тези партньори са източник на иновации и съвместната работа с тях често означава предоставянето и управлението на сложни решения.

Организациите, които не успяват да работят ефективно с екосистемите си, ще изостанат от останалите, предупреждават експертите. Те ще имат по-малък капацитет за осъществяване на иновации и развиване на нови стратегически способности, което може значително да намали изгледите за ръст на бизнеса. Проучване на Accenture очертава пет стратегии за изграждане на ефективни сътрудничества с глобална система от ИТ партньори.

1. Мислете за процесите
Чрез използването на процеси за навигиране, компаниите могат да създават конвергентни пътеки към иновации и по-добри бизнес възможности. Ключови за успеха на ориентацията на този процес са подобряването на партньорството между ИТ и бизнеса и наличието на ефективни методи, политики, метрики, управленски практики и софтуерни инструменти за управление на бизнес процесите.

2. Мислете за компонентите
Благодарение на новото поколение решения, изградени върху базирани на услуги компоненти, организационната ИТ среда започна да мигрира от модела на притежанието и капиталовите разходи към “плащате, докато използвате”. В резултат от гъвкавостта, която подходът, акцентиращ върху компонентите носи, решение като облачните изчисления престава да бъде просто приложение. То се превръща в ИТ основа за базираната върху процеси ориентация на партньорството между ИТ и бизнеса.

3. Мислете за структурата
Може би най-голямото предизвикателство на съвместната ИТ екосистема е съгласуването на отношенията между източниците и нуждите на бизнеса в реално време. Това предполага преосмислянето на съществуващите външни партньорства през призмата на способностите за услуги. И ефективното партньорство трябва да се измери, за да доведе до желания резултат.

4. Мислете за уменията
За да се възползват максимално от потенциала на съвместаната среда, ИТ специалистите трябва да развият умения за различни платформи, функции и дисциплини. Инвестирането в обучения помага. Проучването показва, че е много по-вероятно водещите ИТ компании да са инвестирали в обучение на служителите си за новите технологии. Паралелно с участието си в развитието на бизнес процесите ИТ специалистите трябва да усъвършенстват и мениджърските си умения.

5. Мислете за управлението
Институционализирането на иновациите вътре в организацията може да бъде хлъзгаво. И в среда, щадяща всеки долар, добрите идеи може да останат във въздуха. Следователно управленските модели трябва да насърчават иновациите в съвета на директорите с ограничен толеранс към възможни провали. Те също трябва да се адаптират към по-високите нива на отчетност и увеличаващата се зависмост от външни доставчици. Управленските модели трябва да помагат на главния информационен директор да управлява ИТ като бизнес. Вече говоренето на един език с бизнеса не е достатъчно.

CIO Великобритания


X