Мениджмънт

Резервното съхранение на данните – цена и възвръщаемост

CIO Media

Дори в компании, където на съхранението на данните се обръща голямо внимание, се случва да бъде загубена информация. През февруари 2012 г., Bank of America загуби архивни ленти с финансова информация за 1,2 млн. служители на държавни ведомства. Подобен случай имаше и в компанията Time Warner – там загубиха магнитни ленти с подробни данни за 600 хил. сътрудници. Скоро след това, при транспортиране на архивни ленти с използване на услугите на United Parcel Service (UPS) изчезна кредитна информация за 3,9 млн. клиенти на Citibank. При това, всички тези примери са само за загубени данни. А освен това през изминалата година десетки милиони записи за кредити бяха откраднати – тези събития породиха скандали и се отразиха негативно на много от клиентите на известни международни компании и организации.

Загубата на данни по технически причини, заради терористични атаки или природни бедствия, по причини свързани с човешкия фактор или с компютърни вируси може да доведе не само до скандал, но и до сериозни финансови загуби. За организациите от държавната администрация, последствията от такива проблеми също могат да бъдат изключително сериозни.

Рисковете във връзка със защитата на данните са проблем не само за отдела по връзки с обществеността и за юристите. Отговорността за резервните копия, за целостта и възстановяването, както и стратегията за непрекъснатост на бизнеса, често е ангажимент изцяло на ИТ директора. В същото време той отговаря и за намаляване на цената на съхранението на данните при увеличаване на ефективността на тяхната защита.

“ИТ директорът отговаря за всички операции по възстановяване на информацията при срив. Той трябва да осигури връщането на данните при всякакви обстоятелства и в повечето случаи, той търпи последствията от всяко фиаско”, коментира Стив Дюпреси, старши аналитик на Enterprise Strategy Group. Ето защо, всеки CIO трябва много внимателно да преразгледа стратегията за съхранение на данни в компанията и при необходимост да разработи нов план за съхранение и възстановяване на данните, включително с изчисляване на възвръщаемостта от необходимите инвестиции (ROI).

 

Аргументация на ROI

В повечето случаи, инвестициите в по-надеждна система за съхранение са подготовка за по-неблагоприятно развитие на събитията. Това включва и защитата от финансов крах. Преди всичко, ИТ директорът трябва да знае, колко добре са защитени данните и как те могат да бъдат възстановени в случай на срив, като бъдат избегнати престои в работата на системите.

С други думи, осигуряването на непрекъсната работа на организацията е основното направление, от което се възвръщат инвестициите в надеждни решения за резервно съхранение и възстановяване на данни. Допълнителни аргументи за тези инвестиции са недопускането на глоби и негативни реакции на клиенти.

При използване на ROI като основен аргумент за подобряване на бекъп стратегията, ИТ директорът може да привлече специалист по защитата на данните или основният доставчик, с който работи в това направление за съдействие при провеждането на анализ на рисковете във връзка с всяко приложение и всеки клас данни. На този етап се изчислява цената от загубата на данни и от престоите във времето на тяхното възстановяване. Особено важно е се обърне внимание на следните аспекти:

>> Престои и загуби. Всеки ИТ директор трябва да оцени, колко ще струва на компанията временната недостъпност на критично важни данни. Задължително е да посочите, колко време ще отнеме възстановяването и каква е цената на загуба на данните без възможност за възстановяване. Допълнително включете и други потенциални загуби – например разходи за уведомяване на клиентите, че данните са били загубени или глоби за липсата на данни, които по закон трябва да се съхраняват.

>> Време за възстановяване. Колко бързо организацията може да възстанови нормалната си работа след загубата на данни? Колко ще струва работата по възстановяването? Доколко успешно ще бъде това възстановяване при текущото ниво на системата за резервно копиране? Тестван ли е някога процеса по възстановяване?

Отговорите а тези въпроси ще дадат представа дали са необходими допълнителни инвестиции в система за резервиране и възстановяване. Анализът може да покаже, че организацията трябва да инвестира в ъпгрейд на системата и в усъвършенстване на процеса по създаване на резервни копия, за да намали цената за възстановяване на данни. „Повечето организации работят при вероятност за възстановяване 75%, въпреки че за тях е важно този показател да е 99%”, отбелязва Стив Дюпреси.

Добрите практики при конфигурирането на дейта центъра се променят доста бързо и ако стратегията за бекъп не успява да следва тези промени, голяма е вероятността да разберете за това чак в момента, когато не можете да възстановите данните си. „Трябва да мислите за защитата на данните, като се базирате на техния жизнен цикъл. Всяко ниво на инфраструктурата има свои данни и ценността на тези данни се променя във времето”, подчертава старши аналитикът на Enterprise Strategy Group.

Защитата на данните включва и инвестиции в създаването на протокол, който да съхранява информация за използването и архивирането на данните – това е необходимо за намаляване на риска от загуба на данни. Наред с това, експертите препоръчват организациите да стандартизират процесите по използване на хранилището за данни и процесите по бекъп, дори при аутсорсинг на тези услуги, а също така да предоставят на администраторите единни инструменти за управление. Подобряването на оперативната ефективност е фактор, който следва да бъде отчетен в общата оценка за ROI. Колкото по-бързо сътрудниците могат да получат достъп до архивната информация, толкова по-добре.

>> Съответствия с регулаторните изисквания. Повечето организации трябва да отговорят на някакви изисквания по отношение на защитата на данните на техните партньори, клиенти, инвеститори, сътрудници. В някои случаи дори само изпълнението на тези изисквания е достатъчно за създаването на добра система за архивиране и възстановяване на данни.

>> Бъдещи приходи. Много често е изключително важно да имаме бърз достъп до архивирани данни, за да успеем да изпълним ангажименти към клиенти. „В много случаи, в плановете за резервно съхранение могат да се включат комерсиални аспекти – например за клиентите може да се определи малка такса, за услуги по предоставяне на фактури с определена давност”, коментира Стефани Балорас, старши аналитик в Yankee Group. Стив Дюпреси също е на мнение, че ефективно изградената система за резервиране на данни може да привлече допълнителни приходи. „Едва напоследък организациите започнаха да трансформират цялата си информация в цифров вид. След 10 години несъмнено ще има нови методи за търсене в тази планина от информация. Сред тях най-вероятно ще има и такива, които днес не можем дори да си представим. И ако някакви данни са били нужни някога, може би си струва да ги пазим вечно”, казва Дюпреси.

>> Инвестиции в подходящи средства. Не всички инструменти за архивиране са еквивалентни от гледна точка на ROI. Важно е да изберете средства за бекъп, които ви осигуряват най-доброто съотношение „цена – ефективност”. Например магнитните ленти са най-евтиния начин за бекъп, но са доста неефективни, когато е необходимо бързо възстановяване. „Бекъпът на дискове може да се окаже 30-50% по-бърз”, отбелязва Стефани Балорас. Също така, тя счита, че за много организации си струва да преразгледат цената на решенията, които ще им осигурят дългосрочно съхранение на данните в огледални системи, тъй като цените на трафика намаляват.

В заключение

Експертите са единодушни, че организациите трябва постоянно да полагат усилия за защитата на своите данни, така че да осигурят съхранението на техните последни версии и да имат бърз достъп до архивите. Изчисляването на ROI от инвестициите в системи за бекъп предполага малко повече работа, отколкото изисква оценката на инструментариума за тази дейност.

„Постарайте се да забравите, как е било преди и да погледнете към бекъпа и възстановяването от гледната точка на ценността на тези инструменти за бизнес процесите и за по-нататъшното развитие на компанията”, обобщава Дюпреси.


X